Patent ve Fikri Mülki Haklar

PATENT VE FİKRİ MÜLKİ HAKLAR

Patent, bir kamu kurumu tarafından sanayi alanındaki bir buluşun sahibine verilen ve bu buluşun belirli bir süre korunmasını sağlayan bir belgedir. Ekonomik bir değere sahip olan bu belge, hak sahibine belirli bir süre için buluşun başkalarınca kullanılmasına izin vermek ve izinsiz kullanılmasını engellemek hakkını sağlar. Sağlanan koruma, patent almak amacıyla hazırlanan tarifname ve resimlerde açıklanan konu ile sınırlı olarak yazılan istemlerle belirlenecektir. Patent; başvuruda belirtilen konuya değil, açıklanan teknik çözüme nasıl ulaşıldığına verilecektir. Bunun anlamı, aynı teknik alandaki teknik sorunlara ilişkin birbirinden farklı çözüm yollarından her biri patent verilerek korunacaktır.

Buluşların tanımı genellikle yapılmaz. Buluş kavramına sınır getirmemek amacıyla, tanım yerine yorum tercih edilir. Buluş, "teknik bir sorunu ortaya koyan ve teknik bir çözüm yolu gösteren" bir fikir ürünüdür.

Buluşun patent verilerek korunması açısından teknik sorun, teknik çözüm, teknik yaklaşım yorumlarından şu sonuç çıkarılabilir: "Bir buluşun patentle korunabilmesi için teknik bir özelliğinin olması ön koşuldur."

Buluşun patent verilerek korunması ölçütlerinin değerlendirilmesinden önce bir buluşun varlığı gereklidir. Eğer bir buluş söz konusu ise, bu buluşun "yeni", "sanayiye uygulanabilir", "bir buluş basamağı içerir" olup olmadığı incelenecektir. 

Patent koruması açısından ülkeler birbirlerinden bağımsızdır. Buluşu yapan hangi ülkelerde patent koruması istiyor ise, o ülkeye patent verilmesi için başvurmak zorundadır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının en önemlilerinden biri olan patent konusunda Ankara Patent Bürosu Ltd.Şti ile yapmış olduğumuz işbirliği ile araştırma projelerimizin sonuçları patentlenmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Patent Yönetmeliği, Patent İstatistikleri, Gerekli Formlar & İzlenecek Yöntem hakkında bilgi edinmek için başlıklara tıklayınız.


  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •