Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Serap İnal   

Bu bölüme girecek olan öğrenciler 4 yıllık eğitim sürecinden sonra başarılı olmaları halinde "Fizyoterapist" Ünvanı alarak  mezun olacaklardır. Fizyoterapistler, hekim tarafından tanısı konulmuş olan hastaların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programlarını planlayabilen, hareket yetersizliği, fonksiyonel bozukluk, ağrı ve zihinsel yetersizliklerde, koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici uygulamaları gerçekleştirebilen sağlık meslek elemanlarıdır.

MİSYONUMUZ:

Evrensel nitelikte fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi almış, fizyoterapistlik mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, fiziksel sağlığın ve fonksiyonel becerilerin korunması, tedavisi ve geliştirilmesini ilke edinmiş, araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özverili bireyler yetiştirmektir.

 VİZYONUMUZ:

Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim ve öğretim kalitesi yüksek, bozukluklardan ve özürlülükten korunmada ve tedavisinde fonksiyonel limitasyonların önlenmesinde, sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bireyler ve toplum elde edilmesinde öncülük eden bir kurum olmaktır.

 

 TARİHÇE:

Fizyoterapistlik mesleği savaşlar, kazalar ve çocuk felci epidemileri nedeniyle oluşan özürlü nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve pek çok aşamadan geçerek günümüzdeki popüler konumuna ulaşmıştır. Temeli, ilk kez 1881 yılında Hollanda'da atılmış olan fizyoterapistlik mesleği ülkemizde ise, Hacettepe Üniversitesi'nde 1961 yılında Onursal Rektör Prof.Dr. İhsan DOĞRAMACI önderliğinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun kurulmasıyla başlatılmıştır.

Ülkemizdeki tüm fizyoterapistleri temsil eden Türkiye Fizyoterapistler Derneği 1969 yılında kurulmuştur. 1951 yılında kurulmuş olan ve tüm dünyadaki fizyoterapistler derneklerinin üye olduğu Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonuna Türkiye Fizyoterapistler Derneği 1974 yılında üye olmuştur. Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nin önerisi ile kabul edilmiş olan 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü bilimsel ve sosyal faaliyetler düzenlenerek her yıl kutlanmaktadır.

 

GENEL TANITIM:

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doğumsal veya sonradan oluşan çeşitli özür ve hastalıkların yol açtığı hareket bozukluklarının tedavisinde, ağrının giderilmesinde, kaybedilen fonksiyonun geri kazanılmasında veya yeni fonksiyonların kazandırılmasında etkin olan bir bilim dalıdır (Sağlık Bilimleri Temel Alanı Koşul no:101; Bilim alan kodu: 1024). Fizyoterapistlik mesleği tanısı hekim tarafından belirlenmiş olan hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarını planlamak ve tedavilerini yapmaktan sorumludur.

Fizyoterapist tarafından yerine getirilen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon günümüzde, bilim ve teknik alanında elde edilen gelişmelere paralel olarak, tüm yaş gruplarındaki kişilerin, yeni doğan ve erken doğum dahil olmak üzere çocuk, adölesan, yetişkin ve yaşlıların sağlıklarının geliştirilmesinde etkin rol alan bir bilim dalı haline gelmiştir. Kısaca tanımlarsak, fizyoterapistler, bir hastalık veya kaza sonrası hasta veya özürlü olan kişilerin mümkün olan en üst bağımsızlık seviyesine ulaştırılmaları ve özürün neden olduğu engellilik düzeyinin en düşük düzeye indirgenebilmesi için gerekli çalışmaları yerine getirmektedirler.

Fizyoterapistlerin en sık çalıştıkları alanlar nörolojik hastalıklar, ortopedi ve travmatolojik hastalıklar, romatoloji, kalp-dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları, obstetrik ve ürojinekolojik durumlar, spor yaralanmaları, el yaralanmaları, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genel cerrahi sonrası gelişen sağlık sorunlarının fizyoterapi ve rehabilitasyonu, devamlı bakım ve reanimasyon, evde bakım ve ağrı tedavisidir. Buna ilave olarak, Toplum Temelli Rehabilitasyon ve Koruyucu Rehabilitasyon adı altında, örneğin, aktif yaşam tarzının kazanılması, günlük yaşamda vücut mekaniğine uygun hareketlerin benimsenmesi, bedensel, zihinsel, işitsel veya görme engel olan kişilerin kinestetik hislerinin geliştirilmesi gibi eğitim alanları ile de ilgilidirler.

Fizyoterapistlerin mesleklerini icra edebilecekleri kurumlar arasında, kamu ve özel hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları, spor kuruluşları ve klüpleri, sağlık ve spor merkezleri, okullar ve engeli olan çocuklara yönelik okullar, Özel Eğitim Merkezleri, özel dal merkezleri, huzurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri, hasta veya engeli olan kişilere yönelik merkezler (Altı Nokta Körler Vakfı, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, Evde Bakım Derneği'ne ait merkezler vb.) sıralanabilir.

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •