Gazetecilik

Yard. Doç. Dr. Feryade TOKAN ŞENOL
Gazetecilik Bölüm Başkan Vekili

Hızla değişen teknoloji ve medya olanakları, yeni ve pek çok ensturmanı aynı anda kullanma becerisine sahip yeni bir gazeteci tanımını yaparken. İnternet ve  TV gazeteciliği gibi farklı yeteneklerin birlikte kullanılmasını da gerekli kılmaktadır. Bütün bu değişime rağmen gazetecilik mesleğinin asla değişmeyen meslek ilkeleri ve değerleri, gazetecilik mesleğinin geçmişte olduğu gibi günümüze ve gelecekte de en saygın uzmanlık alanı olarak tanımlanacağını göstermektedir. Gazetecilik, haber malzemesi sayılan enformasyonun toplanmasını, yazılmasını, düzenlenmesini ve dağıtılmasını içeren bir işlemdir. Gazeteci ise erişmek istediği kitle için en önemli diye nitelendirdiği enformasyonu toplayarak haber yapan ve kamuoyunu bilgilendiren kişidir.

Haber ile yorum arasında belirgin bir ayrımın çizilmesi ve bunların karıştırılmasının önlenmesi gazeteciliğin temel ilkelerinden biridir. Haber, gerçeklere ve verilere dayalı bilgilendirmedir. Gazeteci ve gazetecilik kavramları, haber verme bakımından tek yönlü iletişim akımına işaret ederler. Günümüzde gazeteciler ve gazetecilikte rol oynayan kitle iletişim araçları, kişilerin dikkatini çekme ve kamuoyu oluşturma bakımından büyük görevler yüklenmişlerdir. 

Günümüz haberciliği her zamankinden daha fazla beceriyi, ufuk genişliğini ve sorumluluğu gerektiriyor. Bu çerçevede Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünün amacı: günümüzde küreselleşmenin dinamikleriyle şekillenen ve bu anlamda yapısal olarak değişen, ulusal/yerel medya ortamının gerektirdiği teknik beceriler ile mesleki yeteneğe sahip, ancak bunları etik ve toplumsal sorumlulukla kullanan, basın ve ifade  özgürlüğünün önemini ve bununla ilgili sorumlulukları taşıyan, Türkçe'yi ve Üniversitemizin eğitim dili olan İngilizce'yi iyi derecede kullanabilen, iletişim ve kitle iletişimi kuramlarını, Türk ve dünya basınındaki gelişmeleri aktarmak ve bu bilgiler ışığında sorumluklarının bilincinde profesyonel iletişimciler yetiştirmektir. 

Bölümümüz, gazetecilik mesleğine ilgi duyan, olaylara çok yönlü ve analitik bir bakış açısıyla yaklaşabilen, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, toplumsal sorunlara duyarlı öğrencileri beklemektedir.

Bölümün Eğitim Programı 
Bölüm dört yıla yayılmış bir eğitimi, teori ve pratik dengeyi, gözeterek gerek akademisyen ve gerekse alanında uzman profesyonel gazetecilerden oluşan eğitim kadrosuyla gerçekleştirmektedir. Siyasal İletişim, Haber Sosyolojisi, İletişimde Etik ve Hukuk gibi derslerle geleceğin eleştirel düşünce ve sorumluluk sahibi gazetecileri olarak yetişiyorlar. Haber Toplama ve Yazma, Sayfa Tasarımı gibi uygulama ağırlıklı dersler görerek ilgili  becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. İkinci yıllarının sonundan itibaren ise geniş bir seçimlik dersler yelpazesinden yararlanarak, özel uzmanlık bilgileri sunan dersler alabilmekteler. Bu sayede örneğin TV Haberciliği ya da Elektronik Gazetecilik gibi yazılı basının ötesine geçen alanlarda uzmanlaşabiliyorlar. Ayrıca yaz aylarında gazetelerde staj yaparak deneyim edinme olanağına da sahipler. Bölümdeki son dönemlerinde ise Mezuniyet Projesi hazırlayarak, bütünüyle kendilerine ait bir deneme gazetesi çıkarıyorlar. Öğrenciler hazırladıkları bu gazetenin yayın politikası, hedef kitlesi, pazarlama stratejisi gibi konuları da kapsayan bir sunumu, sektörden oluşturulan bir jüri önünde sunarak bölümden mezun olabilmektedir. 

Bölümün sahip olduğu danışmanlık sistemi ile de öğrencilerin öncelikle akademik ve kişisel gelişim durumları bire bir izlenmektedir. Öğretim üyelerinin ders saatleri dışındaki ofis saatlerinde öğrencilerimiz, tüm öğretim elemanlarına kolaylıkla ulaşabilmekte ve onlarla iletişim kurabilmektedir.

Bölümün Yayınları ve Uygulama Alanları
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nün yayın ve uygulama alanında pek çok faaliyeti bulunmaktadır. Öğrenciler daha ilk dönemlerinden başlayarak istedikleri uygulama alanında çalışabilmektedirler. Bu alanlar: Yeditepe Üniversitesi Haber Ajansı, gerek üniversite ve gerekse gündemdeki konular ile ilgili haberleştirerek gazetelere ve haber ajanslarına servis eder. Öğrenciler, haber ajansı ile, İletişim Fakültesi uygulama gazetesi olarak çıkarılan Gazete Yeditepe ve  İnternet gazeteciliğini uygulama ortamı sunan
www.yeditepekoridor.com' da "muhabir" olarak çalışmakta ve bu gazetenin bütün üretim aşamalarını kendileri kontrol edebilmektedirler. Bölüm öğrencileri ayrıca yılda bir kez çıkarılan Yeditepe Postası adlı derginin de bütün ön hazırlık ve yayınlanma sürcini başından sonuna kadar yönetmektedirler. Ek olarak, öğrencilerimiz iletişim alanında çalışacak olanlar için ayrıcalık sayılması gereken bir şansa daha sahipler. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelmiş öğretim üyeleriyle, öğrencilerden oluşan zengin bir akademik ortamda ve  çok-kültürlü bir coğrafyada, iletişim alanına bakışlarını derinden etkileyecek bir eğitim ve yaşam deneyimi edinebilmektedirler.

İş Olanakları 
Bölümümüzden mezun olanlar, öncelikle  ulusal ve yerel nitelikli gazeteler, dergiler ile, televziyonlarda, radyolarda ve haber ajansları ile elektronik gazetelerde muhabir, sayfa tasarımcısı, haber müdürü ya da yayın yönetmeni gibi görevlere gelebiliyorlar. Ayrıca başta özel sektör olmak üzere, sivil toplum örgütlerinde, yerel yönetimlerde ya da  kamu kurum ve kuruluşlarının geleneksel yoldan ya da masaüstü teknolojileri ile yayıma dayanan yayın organlarında çalışabiliyorlar. Aynı şekilde, basın yoluyla halkla ilişkilerin önemini kavrayarak bünyelerinde gazete, bülten çıkarıp, internet haber siteleri oluşturan kamu ve özel kuruluşları ile, sivil toplum örgütlerinde basın danışmanı olarak da çalışabilmektedirler. Konusunda uzmanlaşmak ya da akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız ise, yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek eğitimlerini sürdürme olanaklarından yararlanabilmektedirler.

Bölümün Yürüttüğü Programlar ve Projeler:
Yan Dal Programı (Minor):
Gazetecilik Bölümü sahip olduğu yan dal programıyla  Yeditepe Üniversitesi'ndeki bir lisans-öğretim programına kayıtlı ve kendi bölümünün programını başarı ile yürüten öğrencilerin İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde de eğitim-öğretim programına devam ederek bir "Yan Dal Belgesi" (Minor) almalarına  da olanak sağlayan bir pograma sahiptir. 
Yan dal uygulaması, disiplinlerarası  alışverişin  küresel rekabet için gerekli olarak ortaya çıktığı bir süreçte ulusal ve küresel eksende var olabilme gücünü yüreğinde büyüten öğrenciler için en akılcı yöntemlerden biri olarak benimsenmektedir. Gazetecilik mesleği yaşamın her boyutuna nüfuz edebilme yeteneğini gerektirir. Gazetecilik Bölümünde bu gereğe uygun ve yaşamı kucaklayan bir program yürütülmektedir. 

Çift Anadal Programı (Double Major): Gazetecilik Bölümü sahip olduğu çift anadal programıyla, Yeditepe Üniversitesi'ndeki bir lisans-öğretim programına kayıtlı olan öğrenciler, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde de eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir lisans belgesi (Double Major) alma olanağına sahiptir. Çift Anadal uygulaması, disiplinlerarası  alışverişin  küresel rekabet için gerekli olarak ortaya çıktığı bir süreçte ulusal ve küresel eksende var olabilme gücünü yüreğinde büyüten öğrenciler için en akılcı yöntemlerden biri olarak benimsenmektedir. Gazetecilik mesleği yaşamın her boyutuna nüfuz edebilme yeteneğini gerektirir. Gazetecilik Bölümü'nde bu gereğe uygun ve yaşamı kucaklayan bir program yürütülmektedir.  

"Kayışdağında Dört Mevsim Projesi"  Merakın giderek azaldığı, televizyonun bilgilendirmek yerine insanları cahilleştirdiği ve zevksiz yaptığı bir dönemde fotoğrafın önemi nedir?" Bu sorudan hareket eden İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, üniversitenin hemen yanıbaşında bulunan Kayışdağı Mahallesi'ni  konu alan "Dört Mevsim Kayışdağı" fotoğraf projesini başlattı.
Projede Kayışdağı Mahallesi'ne, Anadolu'nun farklı bölgelerinden göç eden ve burada kendilerine yeni bir yaşam kuran Kayışdağı sakinleri, onların evleri, aileleri, sokakları, pazar yerlerini, kahvehaneleri, düğünleri, taziyeleri, gelenek ve görenekleri, gündelik hayatları fotoğraflanıyor. Bu projeyle, büyük kente göç sürecinde, İstanbul'un sosyal ve kültürel açıdan değişiminin Kayışdağı Mahallesi örneği çerçevesinde görsel bir haritasının çıkarılması amaçlanmaktadır.   Gazetecilik Bölümü olarak aynı zamanda. "Gazetecilik ve Medya Yönetimi" tezsiz yüksek lisans programını da yürütmektedir.

www.facebook.com/yeditepegazetecilik

www.twitter.com/ygazetecilik  

http://yeditepegazetecilikbolumu.tumblr.com/

Danışabileceğiniz kişiler;

Yard. Doç. Dr. Feryade Tokan (0216) 578 02 07
Yard. Doç. Dr. Gülşah Aydın (216) 578 00 00/3215
Yard. Doç. Dr. Ahu Erdoğdu (216) 578 08 34,
Yard. Doç. Dr. Kader Tuğla (216) 578 06 38
Arş. Gör. Şeyda Boztepe (MA) (0216) 578 00 00/1833
Arş. Gör. Duygu Aydın Aslaner (MA) (0216) 578 00 00/1833
Uzman Kenan Kaya (0216) 578 00 00 / 3096

 

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •