Gıda Mühendisliği

Prof Dr Mustafa Özilgen
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı

 

Yeditepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü "Gıda Mühendisliği" mesleğinin doğası gereği değişik disiplinlerin gücünü bünyesinde toplamaktadır. Gıda mühendisliği bölümünün eğitim amaçları: Temel bilim ve temel mühendislik ile gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgi ile donanımlı, elde ettiği bilgileri ve becerileri gıda üretimi, ürün geliştirme, kalite sağlama ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilen, araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, kendine güvenli, takım çalışmasına uyum sağlayan, meslek etiğine saygılı, sosyal yönü güçlü, çağın sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenme gereğinin bilincinde olan, gıda endüstrisi, kamu kuruluşları ve üniversitelerce öncelikle tercih edilen mezunlar yetiştirmektir.

 

Yeditepe Üniveritesi, Gıda Mühendisliği Bölümü mezunları yurt içinde ve yurt dışında gıda ürünlerini üreten, işleyen ve dağıtan şirket ve işletmelerde yönetici, işletme mühendisi ve laboratuvar görevlisi olarak görev alabileceklerdir. Mezunlar gıda üretimi, gıda üretim ve depolama prosesleri tasarımı, bu süreçlerde kullanılan ünitelerin tasarımı ve üretimi, gıda güvenilirliği sağlanması ve denetimi, biyoteknolojinin gıda üretimi ve güvenilirliği için geliştirilmesi ve uygulanması, gıda kalite kontrolü, gıda paket ve ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi, gıda sektörüne yönelik araştırma ve geliştirme alanlarında görev yapabileceklerdir.

Gıda Mühendisliği bölümünün hedefi Türkiye'nin gıda sektörü başta olmak üzere üretime dönük sektörlerde ihtiyaç duyduğu çağdaş üretim teknolojilerini bilen, araştırma ve geliştirme çalışmalarına, yabancı dil bilgisi ve temel mühendislik bilgisi kuvvetli Gıda Mühendisleri yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler üretim süreçlerinin ve bu amaçla kullanılan ekipmanların tasarımı, geliştirilmesi ve kullanımında en üst düzey bilgilerle donatılmış olacaklardır.

Tüm mühendislik bölümleri gibi bu bölüm öğrencileri, almakla yükümlü oldukları temel dersler, temel mühendislik dersleri ve zorunlu bölüm derslerinin yanısira Gıda Mühendisliği alanında uzmanlaşma olanağı veren ve kendi bireysel yeteneklerini de yönlendirebilecekleri dersler alabilme olanağına sahiptirler.

Gıda Mühendisliği Bölümünde dört yıllık eğitim verilmektedir. Bölümün öğrenci kontenjanı 10'u başarı burslu (% 100), 20'si destek burslu (% 50) olmak üzere toplam 70 öğrencidir. Bölüme sayısal puanla öğrenci alınmaktadır.

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •