Görsel İletişim Tasarımı


İletişimin çok disiplinli çok katmanlı dünyasında en genç ve en dinamik alan olarak ortaya çıkan Görsel İletişim Tasarımı kendini yeni disiplinlerle girdiği ilişki ile zenginleştirmiştir ve yarının dünyasına aittir. Bugün dijital ve sosyal medyanın karşılıklı ilişkisel alanlarının ihtiyaçları böyle bir alanı gerekli kılarak ve giderek zenginleşerek tasarımın, iletişimin, sanatın ortak alanında kendi ağını, dokusunu benzersiz bir biçimde örmektedir.

Görsel İletişim Tasarımının kendine özgül dinamikleri; çoklu, ilişkisel, etkileşimli karşılaşmaları onu diğer disiplinlerle birlikte çalışmaya yöneltmektedir. Bu yüzden aslında bir yandan kuramsal ve analitik olan bilgi üretimi ve bilgiler arası ilişki kurabilme becerisine gereksinim duymaktadır öte yandan eleştirel ve yaratıcı bakabilme kapasitesini geliştirme zorunluluğu taşır. Bütün bu nedenlerle Görsel İletişim Tasarımı eğitimi sadece birçok disiplinli alan ya da bir mesleki edinimi olmaktan öte insan zihnini yarına ve hayata hazırlayan bir özgül değere de sahiptir.

Her ortamı bir mesaj ileticisi ve yapıcısına dönüştürülebilen ara süreçlerin çoklu disiplinlerle; en etkin, yeterli ve yaratıcı şekilde kullanılması da olan Görsel İletişim Tasarımı, grafik tasarımı zaman tabanlı çoklu ortamlara taşıyıp, karşılıklı etkileşimle, karmaşık görsel sorunlara çözümler üretmektedir. Sanal ve artırılmış gerçeklikten, giyilebilir teknoloji örneklerine dek buluşçu, yenilikçi ve değiştiricidir. Görsel İletişim Tasarımcısı, sosyal medyanın evrimini yönlendirdiği gibi, çok yönlü profesyonel tasarımcı yeterliğinin kazandırdığı esneklikle yatay ve dikey iletişim mecralarını hatta pazarını da kendisi yaratıp doldurmaktadır.

Günümüz etkileşimli ve ilişkisel iletişimi Görsel Tasarımcısı olmadan olamaz ve düşünülemez.

Prof. Dr. Z. Tül Akbal Süalp
Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Bölüm Başkanı
0216.578.0636 (3001)


Tasarım, Etkileşim, Dinamizm: Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Bu lisans programı öğrencilere, ilk iki sene içerisinde Görsel İletişim Tasarımının temellerine hakim olabilecekleri becerileri kazandırırken, kuramsal ve uygulamalı dersler aracılıyla çok yönlü bir vizyon edinmelerini sağlamaktadır. Tasarım, İletişim, Animasyon, Fotoğraf, Modelleme gibi konularda temel bir eğitim aldıktan sonra öğrenciler üçüncü ve dördüncü sınıflarda Görsel İletişim Tasarımının farklı dallarını ortaya koyan uygulamalı dersler ile uzmanlıklarını belirleyebilir, bireysel ve ortak gerçekleştirilen projeler ile yaratıcılıklarını ortaya koyabilirler. Öğrenciler, bilgi, beceri, merakları ve ilgi alanları doğrultusunda uzmanlaşmak istedikleri Fotoğraf, Video Yapımı, 2 Boyutlu, 3 Boyutlu Animasyon, Web Tasarımı, Reklam Tasarımı ve 2015 yılı Güz Dönemi itibariyle lisans ders programına eklenen ve yeni bir uzmanlaşma alanı yaratan Oyun, Oyun Tasarımı, Oyun Senaryosu dersleri ile daha ileri seviyede dijital tasarım uygulamalarına hakim olabilirler. Görsel İletişim Tasarımının bir iletişim tasarım süreci olduğu düşüncesiyle öğrenciler, bir fikrin oluşturulma, tasarlanma, planlanma, yaratılma ve görselleştirilme süreçleri konularında teorik ve pratik olarak eğitilip, uygulama ve atölye çalışmaları ile bu bilgileri kalıcı ve yaratıcı bilgiye dönüştürmektedir.

Program çerçevesinde amaç, öğrencilerin dijital teknolojilere hakim, güçlü iletişim stratejileri geliştirebilen ve bilgiyi tasarlayan, bir ürüne dönüştürebilen gençler olarak yetiştirilmesini sağlamaktır.

Disiplinlerarası ve Uluslararası Eğitim İmkânı: Çift Anadal, Yan Dal Programları ve Erasmus
Üniversitemizin sunduğu imkânlar doğrultusunda öğrenciler, İletişim Fakültesi ve Üniversitemizin diğer fakülteleri dâhil olmak üzere, Çift Anadal ve Yan Dal programları çerçevesinde, kendi tercih ve ilgi alanlarına göre disiplinler arası eğitim alma şansını elde etmektedir. Bölümümüzün Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Finlandiya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi farklı Avrupa ülkelerinde bulunan farklı Erasmus programı anlaşmaları aracılıyla öğrenciler eğitimlerini yurtdışı deneyimi ile tamamlayabilmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı
Bölümümüz çerçevesinde yürütülmekte olan Lisansüstü Eğitim Programı gene Görsel İletişim Tasarımı konusunda gelişmeyi ve uzmanlaşmayı hedefleyen adaylar için değerli bir akademik araştırma alanına sahiptir. Lisans eğitim programının daha ötesinde bir uzmanlaşmayı sağlayan Lisansüstü eğitim çerçevesinde, kuramsal, uygulama ve ağırlıklı olarak araştırma dersleri ile öğrenciler Görsel İletişim Tasarımın alanında kendilerini ilgi alanları doğrultusunda geliştirebilmektedir.Görsel İletişim Tasarımı, 26 Ağustos Yerleşimi, İletişim Fakültesi, 34755 Kayışdağı, Istanbul
Tel: +90.216.578.0000 | Email: Bize Ulaşın | url: http://vcd.yeditepe.edu.tr/

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •