Görsel İletişim Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.Şafak Erkayhan / Bölüm Başkanı (V.)

Görselliğin ve iletişimin her alanda artarak önem kazandığı ve dijital çağın dinamikleriyle etkileşim içinde yönlendiği günümüzde, Görsel İletişim Tasarımı çok yönlü ve farklı disiplinlere hitap eden, yeni teknolojiler yoluyla sürekli dönüşen, inovasyona açık, kapsamlı bir alanı tanımlar.

Deneyim, Teknoloji, Yenilik

Üniversitemiz Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 2001 yılında ülkemizde bu alanda açılan ilk bölümler arasında yer almaktadır. Deneyimini güncellenen teknolojik altyapısı ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yenilenen programı ile ileriye taşıyan bölümümüz, dijital teknolojilere hakim, güçlü iletişim stratejileri geliştirebilen ve bilgiyi yaratıcı tasarım ürünlerine dönüştürebilen iletişim tasarımcıları yetiştirmektedir.

Öğrenciler son teknoloji ile donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında eğitim görmekte, güçlü bir eğitim kadrosu ile çalışarak güncel tasarım programlarını öğrenmekte, projeler ve etkinlikler yoluyla yaratıcı pratiklerini geliştirmektedirler.

Teori, Uygulama, Sektörel Çalışmalar

Programın ayırıcı bir özelliği, farklı ilgi alanlarındaki öğrencilerin seçmeli dersleri yoluyla farklı uzmanlıklara yönlenebilecekleri şekilde, kapsamlı ve çok yönlü kurgulanmış olmasıdır. Bölüm ders programı teori, uygulama ve sektörel çalışmalar olmak üzere üç temel alan üzerinde yapılanmaktadır.

Devamı..

• Teorik alanda öğrenciler iletişim, sanat, medya ve yeni medya kuramları üzerine dersler alarak, yaratıcı imaj üretimi, görselleştirme stratejileri, reklam ve marka tasarımı, medya yönetimi, pazarlama iletişimi gibi alanlarda bilgi sahibi olurlar.

• Uygulama derslerinde öğrenciler eğitimlerinin ilk yıllarında tipografi, fotoğraf, dijital tasarım, web tasarımı, masaüstü yayıncılık gibi temel tasarım uygulamalarını öğrenirler. Sonraki dönemlerde ise üç boyutlu ve etkileşimli tasarım alanları üzerinde yoğunlaşırlar; iki boyutlu animasyon, üç boyutlu tasarım ve animasyon, dijital video yapımı, hareketli grafikler, etkileşimli tasarım, tablet yayıncılığı, etkileşimli yayıncılık, veri görselleştirme gibi dersler ile daha ileri seviyede güncel dijital tasarım uygulamalarını öğrenirler.

• Sektörel çalışmalar öğrencilerin derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini kullanarak iş yaşamına hazırlanmalarına destek vermektedir. Öğrenciler ders programında yer alan atölye derslerinde çeşitli sektörel temalar üzerinde çalışırlar, katıldıkları projeler yoluyla sektörün öncü ajansları, medya kuruluşları ve firmalarından uzmanlar ile buluşurlar, sektörün kreatif direktörlerinden ders alırlar. Ayrıca, öğrencilik dönemleri boyunca düzenlenen sergiler, bienaller ve etkinliklere katılım yoluyla da güncel tasarım ve iletişim kurumları ile bağlantı kurarlar, profesyonel deneyim kazanırlar.

Disiplinlerarası Eğitim, Uluslararası Bağlantılar

Üniversitemizin büyüklüğü, fakülte ve bölümlerimizin sayıca fazlalığı, öğrencilerimize eğitimlerini farklı disiplinler ile birleştirerek koordine etme ve kendi ilgi alanlarına göre uzmanlıklarını geliştirme şansı vermektedir. Öğrenciler gerek üniversitenin diğer bölümleri gerekse İletişim Fakültesi bünyesindeki bölümler ile Çift Anadal ve Yan Dal programlarına katılabilmekte, ikinci bir bölümden daha sertifika veya diploma alarak mezun olabilmektedirler.

Aynı şekilde, eğitimlerini yurt dışı deneyimi ile birleştirmek isteyen öğrenciler Değişim Programı ve Erasmus Programı yoluyla belirli bir süre eğitimlerine yurt dışında devam edebilirler. Bölümümüzün halihazırda Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Finlandiya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan‘da eğitim kurumları ile Erasmus anlaşmaları bulunmakta, anlaşmaların sayısı her dönem artış göstermektedir.

Kapat..

BÖLÜM ÇALIŞMALARIMIZ

 • PROJELER

  Düzenlenen sergiler ve programlar, geliştirilen araştırma ve tasarım projeleri

 • ATÖLYE ÇALIŞMALARI

  Alanın uzmanları ile gerçekleştirilen atölye çalışmaları, sektörel proje uygulamaları

 • ÖĞRENCİ İŞLERİ

  Öğrencilerimizin fotoğraf, video, tipografi, üç boyutlu ve etkileşim tasarımı çalışmalarından örnekler

 • Yeditepe Hakkında
 • Kampüs Hayatı
 • Öğrenci Kabul
 • Araştırma

 •