İngilizce Öğretmenliği

Program Bilgi Paketi
TYYÇ - TAY İlişki Tablosu
1 .Yıl
Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı T U L Y E  
CET 110 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları 2 0 2 3 5
ED 101 Eğitim Bilimlerine Giriş 3 0 0 3 4
EDEN 101 İngilizce Komposizyon 1 3 0 0 3 6
EDEN 103 İngilizce'de Sözel İletişim I 4 0 0 4 4
ELIT 101 İngiliz Edebiyatına Giriş 1 3 0 0 3 6
ELIT 371 Dilbilimine Giriş 3 0 0 3 5
 
Toplam
      19 30
Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı T U L Y E  
EDEN 104 İngilizce'de Sözel İletişim 2 4 0 0 4 6
EDEN 110 İngilizce Kompozisyon 2 3 0 0 3 8
EDEN 112 İngilizce'de Dil Bilinci 3 0 0 3 4
EDTR 201 Modern Türkçe'nin Yapısı 3 0 0 3 3
ELIT 102 İngiliz Edebiyatına Giriş 2 3 0 0 3 6
HUM 103 Uygarlık Tarihi 2 2 0 3 3
 
Toplam
      19 30
2 .Yıl
Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı T U L Y E  
ED 230 Gelişim Psikolojisi 3 0 0 3 5
EDEN 201 Uygulamalı Dilbilim 3 0 0 3 2
EDEN 204 Modern İngilizce'nin Yapısı 3 0 0 3 3
EDEN 211 Akademik Okuma ve Yazma 4 0 0 3 3
ELIT 203 Amerikan Edebiyatına Giriş 3 0 0 3 9
PSY 101 Psikolojiye Giriş 1 3 0 0 3 6
TKL 201 Türkçe 1 2 0 0 2 2
 
Toplam
      20 30
Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı T U L Y E  
* Alan Seçmeli 3 0 0 3 4
* Fen Seçmeli 3 0 0 3 4
* Serbest Seçmeli 3 0 0 3 6
ED 372 Türk Eğitim Tarihi 2 0 0 2 2
EDEN 202 İkinci Dil Öğrenimi 3 0 0 3 4
EDEN 210 İngilizce Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 8
TKL 202 Türkçe 2 2 0 0 2 2
 
Toplam
      19 30
3 .Yıl
Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı T U L Y E  
* Alan Seçmeli 3 0 0 3 3
ED 243 Özel Eğitim 3 0 0 3 4
ED 340 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 5
EDEN 301 İngilizce Eğitimi'nde Dilbilgisi 3 0 0 3 4
EDEN 305 İngilizce Eğitimi'nde Okuma ve Yazma 3 0 0 3 4
EDEN 306 Toplum dilbilim ve İngilizce Eğitimi 3 0 0 3 4
HTR 301 Atatürk İlke ve İnkılap Tarhihi 1 2 0 0 2 2
PCG 105 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 3 0 0 3 4
 
Toplam
      23 30
Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı T U L Y E  
* Alan Seçmeli 3 0 0 3 3
ED 440 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 4
ED 450 Program Geliştirme 3 0 0 3 4
ED 477 Sınıf Yönetimi 3 0 0 3 5
EDEN 304 İngilizce Eğitiminde Dinleme ve Konuşma 3 0 0 3 4
EDEN 314 Erken Yaştaki Öğrencilere İngilizce Eğitimi 1 3 0 0 3 4
EDEN 316 İngilizce Eğitimi'nde Edebi Metinlerin Kullanımı 1 3 0 0 3 4
HTR 302 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 1 2 0 0 2 2
 
Toplam
      23 30
4 .Yıl
Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı T U L Y E  
* Sosyal Seçmeli 3 0 0 3 3
ED 454 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 3 0 0 3 3
EDEN 409 Okul Deneyimi 2 1 4 0 3 7
EDEN 411 İngilizce Eğitimi'nde Materyal Değerlendirmesi, Adaptasyonu ve Geliştirilmesi 3 0 0 3 5
EDEN 413 Erken Yaştaki Öğrencilere İngilizce Eğitimi 2 3 0 0 3 5
EDEN 415 İngilizce Eğitimi'nde Edebi Metinlerin Kullanımı 2 3 0 0 3 7
 
Toplam
      18 30
Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı T U L Y E  
* Serbest Seçmeli 3 0 0 3 3
EDEN 402 İngilizce Eğitimi'nde Test Adaptasyonu ve Geliştirilmesi 3 0 0 3 4
EDEN 404 Profesyonel Gelişim için Öğretmen Araştırması 3 0 0 3 7
EDEN 406 Öğretmenlik Uygulaması 4 0 0 4 9
EDEN 408 Öğretmenlik Uygulaması Semineri 2 0 0 2 3
EDGN 200 Toplumsal Duyarlılık 0 4 0 2 4
 
Toplam
      17 30


  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •