İngilizce Öğretmenliği

Program Bilgi Paketi
TYYÇ - TAY İlişki Tablosu
1 .Yıl
Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı T U L Y E  
CET 103 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları 0 0 0 3 0
ED 101 Eğitim Bilimlerine Giriş 3 0 0 3 0
EDEN 101 İngilizce Kompozisyon I 3 0 0 3 0
EDEN 103 İngilizce’de Sözel İletişim I 4 0 0 4 0
ELIT 101 İngiliz Edebiyatına Giriş I 3 0 0 3 0
ELIT 371 Dilbilimine Giriş 3 0 0 3 0
 
Toplam
      19 0
Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı T U L Y E  
EDEN 104 İngilizce’de Sözel İletişim II 4 0 0 4 0
EDEN 110 İngilizce Kompozisyon 3 0 0 3 0
EDEN 112 Dil Bilinci 4 0 0 3 0
EDTR 201 Modern Türkçe'nin Yapısı 3 0 0 3 0
ELIT 102 İngiliz Edebiyatına Giriş II 3 0 0 3 0
HUM 103 Uygarlik Tarihi II 3 0 0 3 0
 
Toplam
      19 0
2 .Yıl
Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı T U L Y E  
ED 230 Gelişim Psikolojisi 3 0 0 3 0
EDEN 201 Uygulamali Dilbilim 3 0 0 3 0
EDEN 204 Modern İngilizce’nin Yapısı 3 0 0 3 0
EDEN 211 Akademik Okuma ve Yazma 4 0 0 3 0
ELIT 203 Amerikan Edebiyatına Giriş 3 0 0 3 0
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 0 3 0
TKL 201 Türkçe I 2 0 0 2 0
 
Toplam
      20 0
Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı T U L Y E  
Serbest Seçmeli 3 0 0 3 0
** Fen Seçmeli 3 0 0 3 0
** Alan Seçmeli 3 0 0 3 0
ED 372 Türk Eğitim Tarihi 2 0 0 2 2
EDEN 202 İkinci Dil Öğrenimi 3 0 0 3 0
EDEN 208 Yabanci Dil Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 0
TKL 202 Türkçe II 2 0 0 2 0
 
Toplam
      19 2
3 .Yıl
Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı T U L Y E  
*** Alan Seçmeli II 3 0 0 3 0
ED 114 Rehberlik 3 0 0 3 0
ED 243 Özel Eğitim 3 0 0 3 4
ED 340