Mimarlık

Mimarlık, kökleri onbin yıl öncesine dayanan ancak aynı zamanda küresel iletişim çağının temel göstergelerinden biri olmaya aday Arkaik bir meslektir. Eğitim esaslarımızda "Nisan 1996'da düzenlenen UIA / UNESCO Mimarlık Eğitimi Tüzüğü" temel alınmıştır. Bu Tüzük, mimarlık eğitiminin esaslarını, insanlık geleneğinin kökeninde olan bina fikrinin kavramsallaştırılması, koordine edilmesi ve yürütülmesi yeteneğinin bir menifestosu olarak açıklarken, bunun amacının da mimari, insanlığın değişik ihtiyaçlarından doğabilecek çelişkileri çözebilen küresel ve genel bir uzman olarak geliştirmek olduğunu belirtmektedir.


21. Yüzyıl, Özgür bireylerin "dünya kültürü mozaiği" çatısı altında serbestçe birbirleriyle iletişim kurabildikleri yeni bir demokrasi çağı olmak zorundadır. Böyle bir dünyada, Türk mimarları kendi kimliklerinin özelliklerini, ancak engin Türk kültür mozaiğinin yardımı ile koruyup yayabilirler. Bu nedenle, lisans eğitimimiz bu değerli mirasın birikimlerini de aktarmayı hedeflemektedir.

Yeditepe Üniversitesi'nde amacımız, iletişim becerileri ile sorumluluklarını yerine getirebilen, küresel ve yerel koşulları iyi analiz eden ve aynı zamanda profesyonel yetenekleri sayesinde dünya mimarlarının düzeyine çıkabilecek genç mimarlar yetiştirmektir. Kadromuz, "yaparak ve deneyerek öğrenme" metodunu uygulayan, deneyimli, 20. 21 ve. Yüzyıl uzmanlarından oluşmaktadır. Dört yıllık bir eğitim içinde ilk yıl mimarlığa yaklaşım eğitimi verilmekte. 2., 3. ve 4. eğitim yıllarının sonunda ise Öğrencinin diploma Stüdyosu dahil altı stüdyo tasarımı ile mezun olması esas alınmaktadır.

2004-2005 akademik yılından itibaren, Mimarlıkta Lisansüstü Eğitim başlamıştır. Bu programda; Araştırma ve tez, tasarım projesi ve teorik ders seçenekleri bulunmakta ve Yüksek Mimar ve / veya Mimarlıkta Yüksek Lisans derecesi verilmektedir.

Atatürk rönesansını devam ettiren bir üniversitenin parçası olarak, bu değerler doğrultusunda öğrencilerimizi ileri ufuklara taşımayı amaçlamaktayız ...

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •