Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bölümümüz, tüm fakültenin programları için temel olacak eğitim derslerini vermekte ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programını yürütmektedir. Eğitim bilimleri olarak, öğretmenlik formasyonuna temel olan dersleri verirken. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı çerçevesinde ise öğrenme psikolojisi, gelişim ve ergenlik psikolojisi, psikolojik danışmanlığın temelleri, temel kuramlar, danışmanlık becerileri, bireysel, aile ve grupla psikolojik danışmanlık gibi alanlarda hem kuramsal hem de gözlem ve uygulamaya yönelik eğitim verilmekte, eğitim ve psikolojik danışmanlık alanında akademik araştırmalar uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz bir yandan temel eğitim bilimleri alanında bilgi sahibi oldukları gibi, çocuklara ve yetişkinlere rehberlik ve psikolojk danışmanlık hizmetleri verecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmakta, okul uygulamalarıyla bu becerilerini pekiştirmektedirler.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz okullarda rehber/psikolojik danışman, psikolojik danışmanlık ve terapi merkezlerinde psikolojik danışman, insan kaynakları uzmanı veya özel veya devlet sektöründe eğitim uzmanı olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra aynı alanda veya psikoloji, sosyoloji gibi diğer sosyal alanlarda akademik çalışmalarına devam edebilirler.

 

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •