Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmayı hedefleyen seçkin ve donanımlı öğretmenler mezun etmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüzde, öğretmen adaylarının bilgili ve yetkin eğitimciler olmaları  ve meslek yaşamları boyunca değişecek koşullara, yeni gelişmelere açık olmaları için gerekli bilgi kuramı ve  teknolojileriyle yenilenmiş akademik bir ortam hedeflenmektedir.


Bölümümüzün ders programı, öğretmen yetiştirmeye yönelik öncelikli amacının yanında, öğrencilerimizin  mezuniyet sonrası akademik bir kariyer yapabilmeleri için gerekli alan bilgisi derslerini de içermektedir. Bu amaçla mezunlarımızın sosyal bilimler bağlamında sağlam bir entelektüel alt yapılarının olması öncelikli bölüm hedefleri arasındadır.  

Beş yıllık lisans eğitimi sonunda mezunlarımız hem lisans hem de tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanacaklardır.

 

 

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •