Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Doç. Dr. Erdal Nebol

Bölüm Başkanı

enebol@yeditepe.edu.tr

 

Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar malzemelerin, Hizmetlerin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde hareketinin Planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. Ülkemizde lojistik sektörünün gelişmesine paralel olarak, Lojistik ve Taşımacılık konusunda uzmanlaşmış insan gücüne ihtiyaç da artmıştır ve giderek artmaktadır. Bu ihtiyacı gören Üniversitemiz, 2001 yılında "Lisans" düzeyinde eğitim veren "Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık" Programını başlatmıştır. Bu eğitimden amacımız, Lojistik ve Taşımacılık sektörü ile üretici ve ticari işletmelerin lojistik konularının yönetimi için insangücü yetiştirmektir.

Türkiye'de alanında lisans "bölümü, sektör ile yakın ilişkide bulunarak, sektör faaliyetlerinin etkinliği konusunda uygun stratejiler yaratıp Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık eğitim veren ilk bölüm olan düzeyinde, Sektörün elde ettiği Deneyimleri öğrencilerin gelişmesi için kullanır.

Bölüm programının Disiplinler arası niteliği vardır. Öğrenciler, mesleki bilgilerin yanında, işletme ve ticari bilgiler ve en az iki yabancı dil bilgisi ile donatılmaktadır. Bu özellik, öğrencilerin mezun olduklarında istihdam alanlarını çeşitlendirmekte ve Uluslararası Piyasalarda çalışma imkanını geliştirmektedir. Mezunlarımız, hedef alınan Ulusal ya da Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi, üretim işletmelerinin "Tedarik Zinciri" yönetimini gerçeklestiren departmanlarında istihdam edilebilirler, bu bölümleri yönetebilirler.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık programı, globalleşen ekonomik ortamda, kendilerini Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık konularında geliştirmek isteyen, bu sektörde etkin bir kariyer yapmak isteyenler için uygun bir eğitim alanıdır. Hızla gelişen Türkiye lojistik sektörü, bu alanda Yetişen kişiler için geniş fırsatlar sunmaktadır. Sektör için yetişmiş insan gücüne talep büyüktür. Ayrıca yasal bir düzenleme ile, Taşıma ve Lojistik faaliyetlerde bulunan kuruluşların, İhtisas diplomalı yöneticiler tarafından yönetilmeleri zorunluluğu getirilmiştir.

Lojistik, diğer birçok meslek gibi yalın bir konu veya disiplin değildir. Birçok konu ve Disiplini bir arada bulunduran ve bunların bir sentezi olarak ortaya çıkan bir çalışma alanıdır. Mezunlarımız, lojistik hizmeti sunan kamu ve özel kuruluşlar ile, bünyesinde lojistik hizmetleri bulunduran kuruluşlarda veya lojistik hizmetleri satın alan kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Bu nedenle, mezunlar için geniş bir çalışma ve iş imkanı bulunmaktadır.

Ayrıca, öğrenciler, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Bilgi Teknolojileri gibi bölümlerde yan veya çift ana dal yapmak imkanı bulacaklardır. Mezunlar, Lisansüstü akademik kariyer yapabilirler. Bu sektörde kendi işlerini kurmak isteyenler için ise lojistik eğitimi, artı bir avantaj sağlamaktadır.

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •