Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Prof.Dr. Veysel ULUSOY

Bölüm Başkanı

vulusoy@yeditepe.edu.tr

 


ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nün amacı, iki veya daha fazla yabancı dil bilen, ulusal ve uluslararası piyasalarda yetkin olarak görev yapabilecek orta ve üst düzey yönetici adayı yetiştirmektir.

  Ticari Bilimler Fakültesi bünyesindeki bölümlerin ders programlarının birbiriyle uyumlu olması, öğrencilerin fakülte içerisinde "çift ana dal" ve "yan dal" yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Diğer taraftan, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nün derslerinin güncel ve uygulamaya yönelik olması diğer alanlarda öğrenim gören öğrencilerin de ilgisini çekmektedir. Bölümümüzün amaçları doğrultusunda açılan çok sayıdaki alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerle öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Bölümümüzün eğitim kadrosu tecrübeli ve konularında uzman öğretim üyelerinden ve iş dünyasından gelen profesyonellerden oluşmaktadır.  

 Öğrencilerimiz teorik derslerin yanı sıra uygulamaya yönelik, proje bazlı dersler alabilmektedir. Uygulamaya yönelik olarak programımızda yer alan staj dersleri ile öğrencilerimiz öğrenimleri sırasında sektörle ilişkiler kurmakta ve iş olanakları elde etmektedir. Ayrıca, öğrencilerimiz stajlarını yurt dışında da yapabilmektedir.

Bölümümüzde eğitim dili İngilizce’dir. Bunun yanı sıra ikinci bir yabancı dil zorunlu tutulmaktadır. Bu çerçevede öğrencilerimize İspanyolca, Almanca, Fransızca, Rusça, Çince, Japonca gibi dünya dillerinin oluşturduğu geniş bir yelpazeden seçim yapma olanağı sunulmaktadır.

Bölümümüzün akademik programında yer alan Avrupa ve Asya Ekonomileri, Küresel Ticaret ve Yatırım Uygulamaları, Avrupa Birliği İşletme Politikaları, Farklı Kültürlerle Ticaret Koşulları, İhracat-İthalat, Gümrük Mevzuatları, Dış Ticaret Finansmanı, Emlak Değerleme Mevzuatı gibi önemi giderek artan konularla ilgili dersler verilmekte ve buna paralel olarak ders programları sürekli olarak güncellenmektedir. Bu derslerin yanı sıra Ekonomi, Pazarlama, Yönetim, Muhasebe ve Finans gibi genel işletme dersleri de ders programında yer almaktadır.  

Bölümümüzün mezunları dış ticaret firmaları, çokuluslu şirketler, banka ve sigorta şirketleri, perakende sektörü, reklam ajansları ve lojistik firmalarında orta ve üst düzey yönetici olarak iş yaşamına katılabilmektedir.   Bölümümüz uluslararası düzeyde akademik ilişkiler kurmuştur. Bu çerçevede bölümümüze Hollanda, Belçika ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinden misafir öğretim üyeleri gelmekte, fakültemizin öğretim üyeleri ise Avrupa ülkelerinde ders verebilmektedir. Son yıllarda Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, öğrenci değişim programları ile üniversite çapında çeşitli Avrupa ülkelerine, ABD’ye ve Kanada'ya en çok öğrenci gönderen bölümlerden biri olmuştur. Değişim programları kapsamında Almanya, ABD, İngiltere, Hollanda, Belçika, İtalya gibi ülkelerden gelen değişim öğrencileri öğrenimlerinin bir dönemini fakültemizde geçirmektedir. Diğer taraftan Polonya, Çin, Arjantin, Azerbaycan, Arnavutluk gibi ülkelerden öğrenimlerinin tamamını fakültemizde okumak üzere gelen öğrencilerimiz de bulunmaktadır.

 

 

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •