Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Prof.Dr. Veysel ULUSOY

Bölüm Başkanı

vulusoy@yeditepe.edu.tr

 


ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nün amacı, iki veya daha fazla yabancı dil bilen, Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda Yetkin olarak görev yapabilecek orta ve üst düzey yönetici adayı yetiştirmektir.

  Ticari Bilimler Fakültesi bünyesindeki bölümlerin ders Programlarının birbiriyle uyumlu olması, öğrencilerin Fakülte içerisinde "çift" ve "yan dal" yapabilmelerine olanak sağlamaktadır anadal. Diğer taraftan, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nün DERSLERİNİN güncel ve uygulamaya yönelik olması diğer alanlarda Öğrenim gören öğrencilerin de ilgisini çekmekte ve bölüm yoğun olarak "çift" ve "yandal" başvurusu almaktadır anadal.   Bölümümüzün Amaçları doğrultusunda açılan çok sayıdaki alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerle, Öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Bölümümüzün eğitim kadrosu, tecrübeli ve konularında uzman öğretim elemanlarından ve İş Dünyasından gelen profesyonellerden oluşmaktadır.  

 Öğrencilerimiz, teorik derslerin yanı sıra, uygulamaya yönelik, proje bazlı dersler ve iki dönem staj yaptıkları ile öğrenimleri sırasında sektörle ilişkiler kurmakta ve iş olanakları elde etmektedir. Bu yönü ile ders programımızda yer alan stajlar, Öğrencinin eğitim sürecinde aldığı teorik bilgiyi pratiğe dönüştürerek, geleceğe hazırlayan bir ayrıcalık oluşturmaktadır. Ayrıca, Öğrencilerimiz stajlarını yurt dışında da yapabilmektedir. Stajlarını Amerika, Almanya ve İtalya'da yapan Öğrencilerimiz bulunmaktadır.   Bölümümüzde eğitim dili İngilizce olup, bunun yanı sıra ikinci bir yabancı dil zorunlu olarak okutulmaktadır. Bu çerçevede Öğrencilerimize İspanyolca, Almanca, Fransızca gibi Avrupa dilleri Rusça, Çince, Japonca gibi Uzak Doğu dillerinden Oluşan geniş bir dil yelpazesinden seçim yapma olanağı sunulmaktadır.   Bölümümüzün akademik programında yer alan mesleğe yönelik Avrupa ve Asya Ekonomileri, Küresel Ticaret ve Yatırım Uygulamaları, Avrupa Birliği İşletme Politikaları, Farklı Kültürlerle Ticaret Koşulları, İhracat-İthalat, Gümrük Mevzuatları, Dış Ticaret Finansmanı, Emlak Değerleme Mevzuatı gibi önemi giderek artan konularda eğitim vermekte ve Buna paralel olarak ders programları sürekli olarak güncellenmektedir. Bu derslerin yanı sıra Ekonomi, Pazarlama, Yönetim, Muhasebe ve Finans gibi genel işletme dersleri de ders programında yer almaktadır.  

Bölümümüzün Mezunları Dış Ticaret firmaları, çokuluslu şirketler, banka ve sigorta şirketleri, perakende sektörü, reklam Ajansları ve Lojistik firmalarında ota ve üst düzey yönetici olarak iş bulabilmektedir.   Bölümümüzün çok güçlü Uluslararası ilişkileri bulunmaktadır. Bu çerçevede bölümümüze Hollanda, Belçika ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinden misafir öğretim üyeleri, fakültemizin öğretim üyeleri ise Avrupa ülkelerinde vermeye gitmektedirler ders vermeye gelmekte ders.   Son yýllarda Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Öğrenci Değişim Programları ile üniversite çapında çeşitli Avrupa Ülkeleri, Amerika ve Kanada'ya en çok öğrenci gönderen bölümlerden biri olmuştur. Değişim programları Kapsamında, Almanya, Amerika, İngiltere, Hollanda, Belçika, İtalya gibi ülkelerden gelen değişim öğrencileri, öğrenimlerinin bir dönemini fakültemizde okumaktadır.   Diğer taraftan Polonya, Çin, Arjantin, Azerbaycan, Arnavutluk gibi ülkelerden, öğrenimlerinin tamamını fakültemizde okumak üzere gelen Öğrencilerimiz de bulunmaktadır.

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •