Diş Hekimliği Fakültesi


Prof.Dr. Türker SANDALLI
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye'nin ilk ve tek Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'dir. Kuruluşundaki amacı, Atatürkçü düşüncelerin ışığında O'nun ilke ve inkılaplarına tam bağlı, laik, çağdaş araştırmacı ve yenilikçi diş hekimleri yetiştirebilmek olan fakültemiz, bünyesindeki Diş Hastanesi ile birlikte Türkiye'nin en modern ve çağdaş eğitim ve sağlık kurumu olduğu gibi kendi alanında da Dünyada ki sayılı örneklerden biridir.  Öğrenci eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitim ve doktora çalışmalarına da ağırlık vermekte olan Fakültemizde, dünya standartlarına paralel çalışabilmek için çok yönlü bilimsel araştırmalara da hız kazandırılmıştır. Sonuçları, hasta tedavilerinde en yüksek düzeyi sürdürmeye katkıda bulunacak olan bu çalışmalar, Fakültemiz bünyesinde bulunan sert ve yumuşak doku araştırma laboratuvarında sürdürülmektedir.

Hastalarımıza en iyi hizmeti vermenin yanı sıra, dünya standartlarına uygun çalışabilecek düzeyde diş hekimleri yetiştirmek, bilim dünyasına genç bilim adamlarımızı hazırlayabilmek yolundaki çalışmalarımızda en büyük dayanağımız ve övüncümüz öğrencilerimizin başarıları ve hastalarımızın mutluluğu olmaktadır.

Diş Hekimliği Fakültemizde eğitim dili İngilizce ve Türkçe'dir. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenciler,  çağdaş tıp ve diş hekimliğinin gerektirdiği en yeni teknik  alet ve ekipmanlarla donatılmış klinik ve laboratuvarlardan yararlanmaktadırlar. Öğrenciler, klinik öncesi eğitimlerini Türkiye'de ilk kez diş hekimliği eğitiminde kullanılan "Simulator Laboratuvarlarında" robot hastalar üzerinde yapmaktadırlar. Klinik eğitimlerini gerçek hastalar üzerinde alan öğrenciler, fiziksel olanakları bakımından son derece gelişmiş olan öğrenci kliniğinde muayenehane şartlarında ve tam steril koşullarda çalışmaktadır. Fakülte içerisinde lokal ve genel anestezi altında ameliyat yapılan 3 ameliyathane mevcuttur.

Genel anestezi altında tedavi edilecek hastalara hizmet vermek üzere tam donanımlı bir genel anestezi ünitesi, ayrıca 2 yataklı ayılma ve post-operatif bakım ünitesi de bulunmaktadır. Ameliyathanede gerçekleştirilen operasyonları öğrenciler, intra-oral (ağız içi) ve extra-oral (ağız dışı) kameralar aracılığı ile konferans salonundan ve dersliklerinden canlı olarak izleyebilmekte ve operatöre soru yöneltebilmektedir. Fakültemizde, dünya standartlarına uygun çalışan ve enfeksiyon kontrol birimi tarafından denetlenen çok gelişmiş bir merkezi sterilizasyon ünitesi bulunmaktadır.

Tanı ve tedavi işlemleri bilgisayar donanımlı ünitelerde yapılmakta ve hastalar diş hekimliği teknolojisinin en son gelişmelerinden yararlanmaktadırlar. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi gerek öğrenci eğitimine, gerek bünyesindeki diş hastanesine BS-EN-ISO 9001 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ BELGESİ alan Türkiye'nin tek, dünyanın da sayılı fakültelerinden biridir.

 

Fakülte websitemiz için tıklayınız.

 

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •