Eczacılık FakültesiAFE 131 AKADEMİK İNGİLİZCE I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

.


HUM 103 UYGARLIK TARİHİ I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

MATH 160 KALKÜLÜSE GİRİŞ

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

 Sayılar, denklemler ve eşitsizlikler, üslü ve logaritmik ifadeler, dik koordinat sistemi, fonksiyonlar ve grafikleri, limit ve süreklilik, diferensiyel, teğet and normal denklemi, bir fonksiyonun grafiğinin çizimi, diferensiyelin uygulamaları, maksimum minimum hesapları, belirli integral, belirli integralin uygulamaları, belirsiz integral, integral teknikleri, nümerik integral, Taylor yaklaşımı, diferensiyel denklemler.

 


MDP 120 ANATOMİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

 Anatomiye giriş ve terminoloji, Kas ve İskelet Sistemi: Kemik, eklem ve kaslar hakkında genel bilgiler, üst ve alt ekstremitenin kemikleri, kafatası kemikleri, aksiyal iskelet, aksiyal iskeletin eklemleri, aaş ve yüz bölgesinin kas ve yüzeyel yapıları, ense ve sırt kasları, pektoral (göğüs) bölge ve omuz bölgesi anatomisi, koltuk altı bölgesi ve plexus brachialis, kol bölgesinin ön ve arka yüzleri, önkol bölgesinin ön ve arka yüzleri, el anatomisi, kalça bölgesi, plexus lumbosacralis, uyluk ve bacak bölgesi, ayak anatomisi. Solunum ve Dolaşım Sistemleri: Göğüs kafesi duvarı ve mediasten anatomisi, burun ve paranasal sinusler, larynx, trachea, akciğerler ve diyafragma, kalp ve perikard, baş ve boyun bölgesinin damarları, lenfatik system.  Sindirim Sistemi: karın ön duvarı ve canalis inguinalis, ağız boşluğu ve içerdiği yapılar, tükrük bezleri, pharynx (yutak), esophagus (yemek borusu) ve mide, periton, ince ve kalın barsaklar, karaciğer, safra kesesi, dalak ve pankreas anatomisi, karın arka duvarı ve abdominal damarlar. Üreme ve boşaltım sistemleri : Böbrekler, ureter, mesane ve üretra, pelvis ve perineum bölgelerinin anatomisi, erkek ve kadın genital sistemleri.Sinir sistemi ve endokrin organlar: Merkezi sinir siteminin genel organizasyonu, medulla spinalis (omurilik) ve spinal sinirler, beyin sapı anatomisi, cerebellum (beyincik), diencephalon, telencephalon (beyin yarım küreleri) ve bazal çekirdekler, kranial sinirler (kafa çifleri), otonomik sinir sistemi, merkezi sinir sisteminin zar ve damarları, endokrin sisteme ait organların anatomisi, göz ve görme yolarının anatomisi, kulak anatomisi, denge ve işitme yollarının anatomisi ve ilgili konuların pratikleri.


PHAR 101 ECZACILIĞA GİRİŞ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Eczacılık mesleğinin tarihi, felsefesi ve gelişimi, toplum ve insanlık açısından misyonu; modern ilacın, farmasötik dozaj formlarının, ilaç ve toksisitenin genel açıklaması, fakültedeki departmanların tanıtımı ve çalışma alanları, değişik departmanlardan eczacılıkta önemli konular hakkında seminer verilmesi.


PHAR 103 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

 

Biyomoleküller; hücre yapısı ve fonksiyonu; enzimler ve koenzimler, enerji metabolizması fotosentez; Mandel genetiği; tıbbi genetiğe giriş, DNA, RNA, proteinler, gen kopyalaması, DNA mutasyonu, kromozomlar, mitoz, miyosis, otomozal ve cinsiyete bağlı kalıtım, genomik araştırma metotları, genlere bağlı hastalıklar ve gen terapisi,kanser genetiği,farmakogenomikler ve tıbbi bioteknoloji..


PHAR 105 GENEL KİMYA

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

 Madde ve ölçüm; atomlar, moleküller ve iyonlar; stokiyometri:kimyasal hesaplamalar; sulu çözeltilerde kimyasal reaksiyonlar; gazlar; termokimya; çözeltilerin fiziksel özellikleri; kimyasal kinetik; kimya ve yaşam: organik, biyolojik ve tıbbi kimya.


PHAR 121 SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN FİZİK

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Tıbbi biyofiziğe giriş, fiziksel ölçümler; skaler ve vektörel büyüklükler, birim standartları, biyomekanik, biyomateryaller, biyoelektronik ve sinir sistemi biyofiziği.

 


AFE 132 AKADEMİK İNGİLİZCE II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

.


MDP 102 BİYOİSTATİSTİK

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Biyoistatistikde temel kavramlar, istatistikler, frekans dağılımları, ilkel veriler, diziler ve frekans dağılımları, İlkel diziler, sıralanmış diziler, gruplanmış diziler, merkezi eğilim ölçütleri, merkezi dağılım ölçütleri, temel olasılık teorisi, dağılımlar, temel örnekleme teorisi, hipotez testleri, parametrik olmayan testler.


PHAR 114 FARMASÖTİK ORGANİK KİMYA I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Ders kapsamında karbon bileşiklerine ait genel yapıların tanıtımları, temel isimlendirmeleri, genel sentez ve mekanizmaları sağlık bilimlerine yönelik olarak incelenmektedir. Ders, konu başlıkları olarak atom ve yapısı, bağlar ve tipleri, asiklik, siklik ve aromatik hidrokarbonlar, stereoizomeri konularını içermektedir.


PHAR 118 İLETİŞİM BECERİLERİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 İletişimi anlamak-İletişim becerileri-Dinleme sanatı-Etkin konuşma-Sunum tekniklerinin iletişimde önemi- Organizasyonlarda iletişim (Eczane-Hastane ve Endüstri)-Söyledikleriniz değil, nasıl söylediğinizin önemi- İyi toplantı teknikleri- Takım nedir?-İyi bir takım nasıl yaratılır?- İkna kabiliyeti-Çatışmaların yönetimi- Motivasyonun iletişimde önemi-Mülakat teknikleri-Sözsüz İletişim Kavramları (konuşma hızı-ses tonu-vücut dili-duruş-alan kullanımı-kıyafet-göz teması)


PHAR 124 ECZACILIKTA BİLGİSAYAR KULLANIMI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 1 + 0) 2

 Ders kapsamında bilgisayar teknolojilerinin genel tanıtımı, windows işletim sisteminin tanıtılması, microsoft office paketinde bulunan word, excel, access ve power point uygulamaları, eczanelerde kullanılan yazılımlar, akademik amaçlı çizim ve web bazlı literatür tarama yöntemleri gösterilmektedir.


PHAR 142 FİZYOLOJİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

 

Hücrenin yapısı ve fonksiyonu, aksiyon potansiyelleri, kas kasılması (iskelet kası, düz kas ve kalp kası), periferik ve santral sinir sitemi, periferik ve santral sinir sitemi, kütanöz derin ve viseral duyular, görme, işitme, koku ve tat alma.

Kan ve vücudun savunma sistemleri, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üriner sistem, endokrinoloji, üreme sistemi.

 


PHAR 154 BESLENME VE SAĞLIK

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Gıda hijyeni ve temizlik, beslenme ve sağlık, beslenme prensipleri, macrobeslenme ve macrobesinler, beslenmeye bağlı hastalıklar, takviye besinler, oral ve parenteral beslenme ve pratikleri.

 


PHAR 156 TEMEL İLK YARDIM

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

İlk ardım programına giriş,hastanın genel muayenesi ve değerlendirilmesi, hayati belirtiler (kan basıncı, nabız, ateş, solunum), tıbbi ilk yardım, kardiyak, pulmoner, temel yaşam desteği, hava yolu, solunum, dolaşım, tıbbi ilk yardım, gastrointestinal aciller, endokrin, immünolojik aciller, pediatrik aciller, cerrahi ilk yardım, jinekoloji and obstetrik, kırıklar ve yaralanmalar, travma, şok, yara bakımı ve kanamanın kontrolü, çevresel etkenlerle ilgili aciller, kimyasal ve fiziksel ajanlar, zehirlenmeler, acil bakımın hukuki yönü.


XXX Alandışı Seçmeli I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

XXX Alandışı Seçmeli II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

MDP 220 FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

 Mikrobiyoloji tarihi, ve kapsamı, labratuvar güvenliği, prokaryotik ve ökaryotik hücreler, bakterial sınıflama,mikrobial büyüme metabolizma, metabolizma ve beslenme, mikroorganizmaların üreme ve kültür ortamları, klinik önemi olan türlerin transportu ve toplanması, mikrobial gelişme ve boyama teknikleri ve  mikroskoba hazırlık, farklı çevrelerin mikroflorası, normal flora, mikrobial patogenesis: hastalık üreten mikroorganizmaların mekanizması, antimikrobial ajanlar, resiztans oluşumu ve etki mekanizmaları, antibiotik duyarlılık testler, virüsler, funguslar, sterilizasyon ve dezenfeksiyon.


MDP 221 BİYOKİMYA

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

 Biyomoleküllerin yapısı, karbonhidratlar, lipidler, proteinler, nükleik asitler, nükleotidler, enzimler, hemoglobin, yapısı ve fonksiyonları, karbohidrat metabolizması, protein metabolizması, lipid metabolizması, nükleik asit metabolizması, ksenobiotiklerin metabolizması, vitaminlerin metabolizması, hormonların metabolizması.


PHAR 213 FARMASÖTİK ORGANİK KİMYA II+ LAB.II

Ön Koşul:PHAR 113 ORGANİK KİMYA I
Kredi (3 + 1 + 3) 4

 Ders kapsamında karbon bileşiklerine ait genel yapıların tanıtımları, temel isimlendirmeleri, genel sentez ve mekanizmaları sağlık bilimlerine yönelik olarak incelenmektedir. Ders, konu başlıkları olarak alkil halojenürler, alkoller, eterler, aldehit ve ketonlar, karboksilik asitler ve türevleri ile azot ve kükürt içeren yapıları içermektedir. Laboratuvar uygulamalarında ilaç molekülü olarak işlev gösteren organik maddelerin sentezleri, saflaştırılmaları ve kromatografik analizleri ile erime noktası, kaynama noktası gibi fizikokimyasal parametrelerin incelenmesine yönelik deneyler yapılmaktadır. 

 


PHAR 233 PATOFİZYOLOJİ

Ön Koşul:PHAR 142 FİZYOLOJİ
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Patofizyoloji dersinin kapsamında hastalıkların tanımı, nedenleri, belirti ve bulguları, tanı yöntemleri, aynı zamanda tedavi, tedaviye yanıt ve farklı sistemleri kapsayan çeşitli hastalıkların önlenmesi ile ilgili bilgiler verilmektedir.

 

 


PHAR 255 FARMASÖTİK ANALİTİK KİMYA I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Bu ders kapsamında öncelikle analitik kimyanın temel bilimler içerisindeki yeri ve önemi belirtilmektedir. Süreç kimyasallar, aparatlar ve derişim birimleri hakkında bilgi verilmesi, istatistiksel analizlerin öğretilmesi ve uygulanması ile devam etmektedir. Ilerleyen konularda sulu çözelti kimyası başlığı altında kimyasal denge, asit- baz dengeleri, çözünürlük dengeleri, bunlara etkileyen etmenler ve tampon çözelti sistemleri incelenmektedir. Analitik problemlerin çözümü için sistematik denge yaklaşımı da bu konu altında öğrencilere verilmektedir. Klasik analiz yöntemleri başlığında öncelikle gravimetrik analiz hakkında bilgi verilmekte daha sonra da volumetrik analiz başlığı altında titrimetrik yöntemler anlatılmaktadır. Titrimetrik yöntemler konusunda nötralleştirme titrasyonları, kompleksleştirme titrasyonları ve son olarak yükseltgenme- indirgenme titrasyonları öğretilmekte, bu konu ile birlikte temel elektrokimya bilgisi verilmektedir. 


PHAR 293 UYGULAMA ECZANESİ STAJ I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Bu kurs lisans eğitiminin 2. yılında , iki dönem boyunca devam etmektedir. Dersin güz döneminde 291 bahar döneminde 292 olarak kodlanması gerekmektedir.

Bu ders, Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi bünyesinde bulunan UYGULAMA ECZANESİNDE gerçekleşmekte ve toplam süresi, teorik ve pratik saatlerin toplamı olmak üzere 56 saattir. Teorik ve pratik kısımlara %100 devam mecburiyeti vardır.

Uygulama Eczanesi stajı, PHAR 390 kodlu serbest eczane stajından önce yapılır ve amaç "İyi Eczacılık Uygulamaları (GPP)" ilkeleri doğrultusunda hizmet verilmesi, edinilen bilgilerin eczane ortamında hayata geçirilebilmesidir.


PSY 220 SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN PSİKOLOJİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Davranış bilimleri, insan davranışının bilimsel olarak incelenmesine adanmış olan disiplinler arası bir alandır. Dersimizin hedefi, psikoloji bilim alanını hem tarihsel hem de güncel açıdan daha iyi anlamak ve davranışın biyolojik, psikolojik ve sosyal temelleriyle yakınlık kurmaktır. Bu amaçla öğrenciler; psikoloji ve davranış bilimlerine giriş, hastalıkta ve sağlıkta biyopsikososyal model, insan davranışını ele alan başlıca psikoloji teorileri, yaşam döngüsü ve insan gelişimi, davranışsal genetik, klinik uygulamalar, vak'a sunumları ve psikoloji alanında araştırma başlıkları altında toplanan konularla tanışacaklardır. Bu derste özellikle, kaygı bozuklukları, duygulanım bozuklukları, stres ve travma, madde bağımlılığı, bellek bozuklukları, organik işlev bozuklukları, kişilik bozuklukları ve benzeri alanlar ele alınacaktır. Yukarıda belirtilen çalışmalarda sağlığa yönelik tekli, doğrusal bir modelden uzaklaşılarak, " biyopsikososyal model" terimini kullanma çabaları görülmektedir. Bu teorik model ise özünde, davranışı ve hastalığı anlamada çoklu biyolojik, psikolojik ve sosyal sistemlerin karşılıklı iletişim ve etkileşim içinde ele alındıkları genel sistemler bakış açısının önemini vurgulamaktadır


TKL 201 TÜRK DİLİ I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

XXX ALANDIŞI SEÇMELİ III

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Alandışı Seçmeli III


MDP 240 İMMÜNOLOJİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PHAR 212 FARMASÖTİK KİMYA I + LAB. I

Ön Koşul:PHAR 213 FARMASÖTİK ORGANİK KİMYA II + LAB. II
Kredi (3 + 1 + 3) 4

 Farmasötik kimyaya giriş ve genel kavramlar, ilaçların kimyasal yapısı ile biyolojik etkileri arasınadaki fiziko-kimyasal parametreler, ilaç-reseptör etkileşmeleri, ilaç geliştirmede teorik uygulamalar, İlaç metabolizması, kemoterapötik ajanlar, antiseptik ve dezenfektanlar, antibiyotikler, antiviral ve antineoplastik ilaçlar, kolinerjik sisteme etkili ilaçlar, kalp- damar sistemine etkili ilaçlar (kardiak glikozitler, antianjinal ve antiaritmik ilaçlar), ACE inhibitörleri, ve diüretikler.

Yoğunluk, erime noktası ve kaynama, kırılma indeksi ve optik rotasyon gibi bazı fiziksel terimlerin tanımlanması, ve pratik olarak uygulanması. UV ve kolorimetri gibi spektral metotlarla ilaçların kantitatif analizleri, HPLC ve capiller elektroforez ve uygulamaları

 


PHAR 232 FARMAKOLOJİ I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 1 + 0) 3

 İlaç etkisi ile ilgili genel prensipler, insan fizyolojisini ilaç mekanizmalarına etkisi, farmakodinamik, ilaç etkisinin moleküler ve hücresel mekanizmaları, ilaç etkisinin farmakokinetiği (absorpsiyon, dağılım, metabolizma, eliminasyon) ve farmakokinetiği ve farmakodinamiği etkileyen insan fizyolojisinin özellikleri, antibiyotikler ve diğer kemoterapötikler, otakoidler
PHAR 234 TIBBİ BİTKİLER+LAB

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 1 + 3) 3

 

Nomenklatür ve bitkilerin sınıflandırılması; Eczacılıkta önemli ilaç ve ilaç yardımcı maddelerinin elde edilmesinde yararlanılan veya fitoterapide doğrudan tedavi veya sağlığı koruyucu olarak kullanılan bitkilerin filogenetik sınıflandırma içerisinde aşı, serum ve antibiyotiklerin üretiminde kullanılan basit organizmalardan başlayarak incelenmesi; Cryptogamae; Bacteriophyta, Cyanophyta, Mycophyta, Pteridophyta, Spermatophyta; Gymnospermae ve Angiospermae. Tıbbi Bitkilerin belirleyici botanik özellikleri, Latince bilimsel adları, İngilizce ve Türkçe yerel adları, başlıca yetiştiği bölgeler, etkili bileşen tipleri ve kullanılış amaçları.

Laboratuvar çalışmalarında; Eczacılıkta değerli olan bitkilerin tanımlanmasında kullanılan genel kavramlar, bitki nomenklatürü, bitkilerin tanımlanması, tıbbi bitkilerin teşhisi gibi hususlar; kökler, gövdeler, metamorfoz, yapraklar, çiçekler, meyvalar, iğne yapraklı bitkiler, mantarlar, likenler vb. materyaller üzerinde uygulamalı olarak gösterilecektir. Türkiye florasında ve eczacılıkta değerli olan bitkilerin teşhisi ve familyalarının belirlenmesi, herbaryum materyallerinin hazırlanması ve saklanması.

 


PHAR 240 HALK SAĞLIĞI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Halk Sağlığı derslerinin sonunda öğrencilerin aşağıdaki konularda bilgi ve beceri sahibi olmaları hedeflenmektedir : Sağlık hizmetleri ve genel halk sağlığı yaklaşımı, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, Türkiye'de önde gelen sağlık sorunları ve nedenlerinin kavratılması, sağlıkla ilgili olayların biyolojik, sosyal ve ekonomik yönlerini kavrayabilmek ve değerlendirebilmek, bireyleri yaşadıkları çevre içinde değerlendirebilme ve gerekirse izleyebilme bakış açısını kavramak, sık görülen, sık sakat bırakan ve en sık öldüren sağlık olaylarını tanımlayabilmek ve bireylere gerekli önerilerde bulunup sevk edebilmek risk yaklaşımı kavramını öğrenme, risk gruplarını saptayabilme ve sağlık kuruluşlarına yönlendirebilme becerisi kazanmak, halka sağlık eğitimi verebilmenin önemini kazanmak; birey hatta toplum bazında minimum düzeyde sağlık eğitimi verebilme becerisini edinmek.


PHAR 256 FARMASÖTİK ANALİTİK KİMYA II.+ LAB.II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 3) 4

 Bu ders kapsamında öğrencilere analitik enstrümanlar ile ilgili temel ilkeler, kullanılan cihazlar ve uygulamalar anlatılmaktadır. Analiz teknikleri elektrokimyasal yöntemler, spektrokimyasal yöntemler ve ayırma yöntemleri başlıkları ile verilmektedir. Her bir teknik içerisinde voltametri, potansiyometri, UV-Vis Spektrometri, Atomik Spektrometri, Kütle spektrometri, Kromatografik yöntemler ( HPLC, GC,CE) öğretilmektedir.

Laboratuvar uygulamasında gerek PHAR 112 Farmasötik Analitik Kimya I gerekse PHAR 225 Farmasötik Analitik Kimya II derslerinde öğrendikleri temel konulara yönelik uygulama deneyleri yapmaktadırlar. Bu deneyler temel ölçüm ve istatistiksel değerlendirme, volumetrik yöntemler (titrimetrik yöntemler), temel spektroskopik yöntemler (UV- Vis Spektroskopi) ve ayırma yöntemleri (ITK, Kolon, kağıt kromatografileri, HPLC, CE) ile ilgili konuları kapsamaktadır. Böylece verilen teorik bilgi deneyler ile pekiştirilmektedir

 

 


PHAR 294 UYGULAMA ECZANESİ STAJ II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Bu kurs lisans eğitiminin 2. yılında , iki dönem boyunca devam etmektedir. Dersin güz döneminde 291 bahar döneminde 292 olarak kodlanması gerekmektedir.

Bu ders, Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi bünyesinde bulunan UYGULAMA ECZANESİNDE gerçekleşmekte ve toplam süresi, teorik ve pratik saatlerin toplamı olmak üzere 56 saattir. Teorik ve pratik kısımlara %100 devam mecburiyeti vardır.

Uygulama Eczanesi stajı, PHAR 390 kodlu serbest eczane stajından önce yapılır ve amaç "İyi Eczacılık Uygulamaları (GPP)" ilkeleri doğrultusunda hizmet verilmesi, edinilen bilgilerin eczane ortamında hayata geçirilebilmesidir.


TKL 202 TÜRK DİLİ II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

HTR 301 İNKILAP TARİHİ I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PHAR 295 SERBEST ECZANE STAJI I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 8 + 0) 2

.


PHAR 303 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I + LAB. I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 3) 4

 Bu ders 4 temel konudan oluşmaktadır. Bu konular öğrencilere teorik ve pratik olarak verilmektedir. Farmasötik hesaplamalar, ilaç taşıyıcı sistemler ve dozaj şekillerine giriş : ilaç ve eczacılıkta dozaj formu hazırlanması ve formülasyon tasarımına giriş, yeni ilaç formülasyonu geliştirilmesi ve otoriden izin alınması ve dozaj şeklinin kabul edilebilirliği için gereken tüm prosesler, dozaj formu tasarımı: formülasyon tasarımında farmasötik yaklaşımlar ve modern analiz yöntemleri ile fiziksel ve kimyasal esasların tüm farmasötik sistemlere ugulanması. Çözeltiler ve dispers sistemler şeklindeki dozaj formlarının tasarımı: çözeltiler, dispers sistemler(kolloidal dispersiyonlar, süspansiyonlar, emülsiyonlar, farmasötik aerosoller). Yarı katı dozaj formlarının tasarımı ve transdermal sistemler: merhemler, kremler, jeller, perkütan absorbsiyon, transdermal ilaç taşıyıcı sistemler. farmasötik insertler: rektal ve vajinal suppozituvarlar ve diğer insertler. Dozaj formunun formülasyonu, endüstriyel boyutta üretimi sonrasında farmasötik ürünün stabilite ve biyoyararlılığının değerlendirilmesi.


PHAR 311 FARMASÖTİK KİMYA II + LAB. II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 3) 4

 Otonom sinir sistemi, analeptikler, santral sinir sistemin ilaçlarına giriş, sedatifler ve hipnotikler, genel ve local anastetik ilaçlar, Seratonin reseptörlerine etki eden ilaçlar, antiparkinson ilaçlar, trankilizanlar, antikonvülsantlar, Kalp damar sistemine etki eden ilaçlar.

 Fonksiyonel grup analizleri. ilaçların konvensyonel ve spectral metodlar ile kalitatif analizleri, örneğin: UV, IR, H-NMR, kütle srektroskopileri ve yapı tayinleri.

 


PHAR 321 FARMAKOGNOZİ I + LAB. I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 3) 4

 Farmakognozi I dersinin teorik kısmında Farmakognoziye giriş, genel tanım ve kavramlar, biyolojik kaynaklı ilaç materyalleri için kalitatif ve kantitatif analiz ve değerlendirme yöntemleri, bileşiklerin biyosentez yolakları, primer metabolitler; karbonhidratlar, yağlar, amino asitler ve türevleri, glikozitlere giriş, sekonder metabolitler; fenolikler (fenol ve fenolik asitler, kumarinler, lignanlar, stilbenoitler, ksantonlar, flavonoitler, antosiyaninler, tanenler, kinonlar, orsinol ve floroglusinoler) incelenmektedir.Farmakognozi I laboratuvar çalışmalarında  bitkisel drogların anatomik özellikleri (nişasta granüllerinin, polen, papilloz stigma ve endotesyumun, kalsiyum oksalat kristallerinin, yağların, müsilajların, alöronların, örtü ve salgı tüylerinin, stoma ve komşu hücrelerinin, sklerenkima lifleri gibi çeşitli doku farklılaşmalarının mikroskobik analizi) ile bazı bileşiklerin teşhisi (oz ve glikozitlerin teşhisi) ile Aesculus hippocatanum'dan essin eldesi deneyleri yapılmaktadır. 


PHAR 327 KORUYUCU SAĞLIK

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Sağlığı korumak tedavi etmekten daha ucuzdur.

 Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ortalama insan yaşamı süresi giderek uzamaktadır. Bu önemli gelişmede en önemli etkenler, şüphesiz, gelişen tedavi araçlarının yanı sıra güncel "Sağlıklı Yaşam" yaklaşımının verilen önemin en öne çıkan kavramlar arasında yer almasıdır. Eczacılık mesleği boyunca öğrencilere sadece hastalıkların tedavisi için değil, kaliteli ve sağlıklı bir insan yaşamı için gerekli bilgi donanımının kazandırılması önemlidir. Bu bilgi donanımı, eczacılığın gerek eczaneler ve gerekse hastanelerde halk ile doğrudan ve yakın ilişkide olan bir sağlık mesleği olması nedeniyle, halk sağlığının yönlendirlmesinde eczacılara önemli bir görev yüklemektedir. Ders kapsamında insan hayatının her döneminde; anne karnından başlayarak, çocukluk, erişkinlik,yetişkinlik ve yaşlılık, sağlığın korunmasına yönelik olarak mevcut bilimsel bulgulara dayanan temel bilgilerin aktarılmasına yönelik interaktif bir eğitim yapılacaktır.

 


PHAR 331 FARMAKOLOJİ II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 1 + 0) 3

 Otonom sinir sistemi farmakolojisi, kardiyovasküler sistem ilaçları, solunum sistemi ilaçları, gastrointestinal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar

 


PHAR 335 ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Serbest eczane, hastane eczanesi veya ilaç sektöründe herhangi bir kademedeki eczacıya yararlı olabilecek, makro ve mikro ekonomi bilgileri, organizasyon teorileri ve kültürü, temel yönetim becerileri, yönetim şekilleri, insan kaynakları, liderlik, pazarlama, yönetim ve sosyal pazarlama, genel ve yönetim muhasebesi, yönetim ilkeleri ve kalite gelişimi gibi konularda bilgi aktarımı yapılmakta. Örnek vaka çalışmaları ile aktif katılımlı olarak genel yönetim prensipleri üzerinde çalışılmaktadır.


HTR 302 İNKILAP TARİHİ II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PHAR 308 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ II + LAB. II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 3) 4

 Bu ders dört temel konudan oluşmaktadır. Bu konular öğrencilere teorik ve pratik olarak verilmektedir. Steril dozaj şekilleri ve ilaç taşıyıcı sistemler: parenteral dozaj şekilleri, oftalmik çözeltiler, süspansiyonlar, merhemler, nazal ve otik preparatlar, sterilizasyon teknikleri, aseptik teknik, steril formülasyonda veriliş yolları. Katı dozaj şekilleri ve modifiye salıveren ilaç taşıyıcı  sistemler.

 


PHAR 312 FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ + LAB.

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 3) 4

 Toksikolojiye giriş, toksisite testleri, toksik bileşiklerin absorbsiyonu, dağılımı, metabolizması, ksenobiyotik biyotransformasyonu, farmakogenetik, toksikolojide DNA teknolojisi, farmakogenomik, toksikogenomik, hedef organ toksisitesi, mutajenler, teratojenler ve karsinojenler, kimyasal ve çevresel toksinler (Pestisitler, organik çözücüler ve metal toksisitesi, hayvansal toksinler, çevresel kirleticiler), immünotoksikoloji ve alerji, ilaç bağımlılığı. Uygulamada, akut ve anormal toksisite, uçucu, organik ve metalik toksinlerin izolizasyonu ve tanımlanması, spektrofotometrik ve kromatografik analizler (TLC, GC vb.), teratojenik etkinin belirlenmesi, mikrozomal enzim inhibisyon ve indüksiyon testi, asetilasyon polimorfizminin belirlenmesi, DNA izolizasyonu, genotoksisite.


PHAR 316 FARMAKOLOJİ III

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Endokrin sistem farmakolojisi, Santral sinir sistemi farmakolojisi, kanser kemoterapisi, geriatrik farmakolojinin özel konuları, dermatolojik farmakoloji, otc (over the counter) ilaçların terapötik ve toksik potansiyeli, nutrisyonel destekleyiciler, rasyonel ilaç tedavisi ve reçete yazma.

 


PHAR 318 FARMASÖTİK KİMYA III

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Antihistaminikler, NSAI ilaçlar, opiod türevi analgesic ilaçlar, anti ülser ilaçlar, hormonal sisteme etki eden ilaçlar: Peptit hormonlar, insulin ve hipoglisemik ilaçlar, steroidal hormonlar ve anabolic ajanlar


PHAR 322 FARMAKOGNOZİ II + LAB. II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 3) 4

 Farmakognozi II dersinin teorik kısmında  doğal kaynaklı bileşiklerin incelenmesine devam edilmektedir. Terpenoit ve steroitler ile alkaloitler başta olmak üzere peptit-proteinler, vitamin ve mineraller anlatılmaktadır. Terpenoit ve steroidal bileşikler kapsamında monoterpenler, seskiterpenler, uçucu yağlar, oleoresinler, iridoitler, saponinler, kardiyak glikozitler ve karotenoitler incelenir. Alkaloitler ise bir diğer önemli doğal bileşik sınıfıdır. Biyosentezlerine göre sınıflandırılarak tüm alkaloit bileşikleri incelenmektedir.

Farmakognozi II uygulama dersinde ise yukarıda anlatılan bileşiklerin bitki ekstresi içinde teşhisleri, çeşitli kimyasal ve spektrofotometrik yöntemlerle miktar tayinleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.  Sabit yağlar ve uçucu yağların miktar tayinleri, asitlik, sabunlaşma ve esterleşme indislerinin tayini, total fenol, total alkol ve total aldehit içeriğinin hesaplanması, Alkaloit ekstresi hazırlanması, alkaloitlerin genel ve özel teşhis reaksiyonları, tropan alkaloitleri ve kına kına alkaloitleri miktar tayinleri, kafein eldesi ve kafeinin farmakope analizi deneyleri yapılmaktadır.


PHAR 344 FARMAKOEKONOMİ VE FARMAKOEPİDEMİOLOJİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Sosyal eczacılık konularından olan Farmakoepidemiyoloji ve Farmakoekonomi derslerinde, ilaç ve ilaç sektöründe kullanılan genel ekonomi ve epidemiyoloji kavramlarına ilişkin tanımlar verilmektedir. Epidemiyolojik ve ekonomik araştırma metodoloji ve prensipleri aktarılmaktadır. Konuya ilişkin literatür okuma- değerlendirme-yorumlama çalışmaları yapılmaktadır. Dersin amacı öğrencilere sağlık harcama kalemlerini ve bunu etkileyen faktörleri analiz etme yetisi kazandırmaktır

 


PHAR 391 SERBEST ECZANE STAJI II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 8 + 0) 2

 

Bu kurs 2. yılın sonunda olan yaz tatilinde verilmektedir. Bu kursu alacak olan öğrenciler bahar döneminde kayıt olamaları gerekmektedir. Bu kurs toplum eczanelerde gerçeleşmektedir ve toplam 4 hafta sürmektedir. Öğrenciler eczanelerde 8 saat geçirmeleri gerekmektedir. 9.00-13.00 ve 14.00-18.00

 Dipnot : Bu staj dersleri yaz döneminde yapılmakta olup güz döneminde kodlanmaktadır.


PHAR 401 KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 4 + 0) 2

 

Söz konusu uygulamada, klinik eczacının interdisipliner sağlık ekibi içindeki rollerinin, tedavideki sorumluluklarının ve hasta yararına olan klinik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Pratikler, hastane ve poliklinik ortamlarında yürütülmektedir, örneğin; dahiliye, pediatri, cerrahi, onkoloji, kardiyoloji, enfeksiyon, göğüs hastalıkları ve nefroloji servislerinde yapılmaktadır.

Öğrencilerin klinik ortamlarda çeşitli vaka takibi yaparak ve uygulanan tedavi yöntemlerini yakından izleyerek klinik açıdan deneyim kazanmaları beklenmektedir. Pratiklerdeki inceleme konuları; laboratuvar testleri, uygulamalı klinik farmakokinetik ve ilaçlar ile ilgili tüm bilgilerdir.


PHAR 403 KLİNİK ECZACILIK / FARMASÖTİK BAKIM I

Ön Koşul:PHAR 232 FARMAKOLOJİ I
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Klinik Eczacılığa giriş: farmasötik bakım kavramları, ilkeleri ve bakım planlanması; klinik eczacının görevleri , antibiotik kullanımı ve klinik eczacının rolü, mide-barsak hastalıkları: üst gasro-intestinal sistem: gastro ösofajeal reflü, peptik ülser hastalığı. alt gastro-intestinal, sistem: kron hastalığı, ülseratif kolit, iratabl barsak sendrom, endokrin hastalıklar: diabetes mellitus, tiroid hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları: hipertansiyon, kronik kalp yetmezliği,böbrek hastalıkları: akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, böbrek hastalıklarında ilaç dozlaması.

 


PHAR 405 FARMAKOTERAPİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Farmakoterapi, hastalıkların ilaçlarla tedavisidir. Bu ders bazı kardiyovasküler, gastrointestinal, renal, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların hastalıkların öncelikli bakım olarak farmakoterapisi konusunda her türlü önemli bilgiyi verir. Kardiyovasküler Hastalıklar: İskemik Kalp Hastalığı, Akut Miyokard Enfarktüsü Hiperlipidemi, Gastrointestinal Hastalıklar:Bulantı ve Kusma, Diyare ve Konstipasyon Viral Hepatit.Renal Hastalıklar:Böbrek Transplantasyonu, Nörolojik Hastalıklar: Epilepsi, Kafatası Hasarlarının Akut Tedavisi, Parkinson Hastalığı. Psikiyatrik Bozukluklar:Alzheimer Hastalığı, Alkol, Nikotin ve Kafein Bağımlılığı. Depresif Bozukluklar ve Anksiyete Bozuklukları , Uyku Bozuklukları

 


PHAR 407 BİYOFARMASÖTİK

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Disolüsyon yöntemleri, ilaçların dissolüsyon hızlarına etken maddenin fizko-kimyasal özelliklerinin etkisi, katı dozaj şekillerinin ilaçların dissolüsyon hızlarına etkisi, ilaç formülasyonunda ambalaj ve saklama koşullarının dissolüsyon hızına etkisi, oral dozaj şekilleri dışında ve yeni ilaç taşıyıcı sistemlerde biyofarmasötik yaklaşım, ilacın absorpsiyon mekanizması, biyoeşdeğerlik ve biyoyararlılıkta temel kavramlar, biyoeşdeğerlik ve biyoyararlılığı etkileyen fizyolojik faktörler, biyoeşdeğerlik ve biyoyararlılığın teorik tasarımında ve protokol hazırlanmasında, ilacın dağılımı ve atılmasına ilişkin kinetik verilerin değerlendirilmesi, intravenöz injeksiyon ve intravenöz infüzyon, oral yöntemler.


PHAR 408 LİTERATÜR DEĞERLENDİRME VE PROJE

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Bu ders kapsamında eczacıların ilaç bilgi kaynağı olarak rolünün ve öneminin anlatılması, yayın süreçlerinin ve biomedikal literatürün yapısının tanımlanması, birçok kaynaktan elde edilen ilaç bilgilerinin biraraya getirilip yorumlanması amaçlanmaktadır.


PHAR 409 FARMAKOTERAPİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR 413 KLİNİK TOKSİKOLOJİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Klinik toksikoloji, toksikolojinin geniş alanı içinde hastalıkların tedavisi, iyileştirilmesi, düzeltilmesi ya da önlenmesi amacıyla kullanılan maddelerin ya da bu amaçlarla kullanılan ilaçların toksik etkileriyle ilgilenen bilim dalı olarak kabul edilmektedir. Klinik toksikoloji sadece tedavi amacıyla kullanılan maddelerin toksik etkilerini değil aynı zamanda diğer nedenlerle kullanılan kimyasal maddelerin toksik etkilerini de içermektedir. Bu kimyasallar arasında çevresel bileşen olarak temas edilen ilaçlar (metaller), sosyal davranış sonucu kullanılan ilaçlar (alkol ve ilaç suistimali), endüstriyel gelişme nedeniyle temas edilen kimyasal ürünler (gazlar, hidrokanbonlar, radyasyon) ya da şehir, varoş veya kırsal teknolojilerin esansiyel bileşenleri (pestisitler, insektisitler, herbisitler) yer almaktadır.


PHAR 425 FİTOTERAPİ VE UYGULAMALARI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 1 + 2) 3

 

Fitoterapinin tarihi ve tanımı, genel kavramlar, Dünyada ve Türkiye'de mevcut durum ve yönetmelikler, bitkisel ilaçların yan etki ve toksisitelerinin değerlendirilmesi, gastrointestinal hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkiler, kardiyovasküler sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan bitkiler, solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bitkiler, üriner sistem hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkiler, romatizmal şikayetlerin tedavisinde kullanılan bitkiler, sinir sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılan bitkiler, jinekolojide, oftalmolojide, dermatolojide ve kanser tedavisinde kullanılan bitkiler, bağışıklık sistemi üzerinde etkili bitkiler incelenmektedir.


PHAR 427 KOZMETOLOJİ + LAB.

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 1 + 3) 3

 

Kozmotolojiye giriş. Deri, saç ve tırnak anatomisi, ağız ve oküler doku fizyolojisi. Formülasyon yaklaşımları ve Regülasyonlar yada yasal düzenlemeler: Kozmetik ürün geliştirmede temel bilgiler, kozmetik üretimde yasal düzenlemeler ve Türkiye ve Amerika Birleşık Devletlerindeki uygulamaları, fikri mülkiyet hakları: patentler ve ticari gizlilik anlaşmaları. Kozmetik ürün hazırlamada kullanılan maddeler ve hazırlama prosesleri: Sürfaktanlar, kozmetik emülsifikasyon, reolojik yardımcı maddeler, antioksidanlar, nemlendiriciler, hümektanlar, koruyucular, kosmetikte botanik ürünlerin kullanılması, aerosol teknoloji, lipidler, Formülasyon ve performansı: Cilt bakım ürünleri, değişik bakım ürünleri, deri beyazlatıcılar, güneş koruma faktörlü ürünler, terlemeyi önleyiciler, deodoranlar, akne preparatları, yağlı cilt ürünleri, yüz, vücut ve saç maskeleri, deri masaj ürünleri, traş ürünleri, renli kozmetikler, tırnak ojeleri, diğer tırnak ürünleri, şampuanlar, saç bakım ürünleri,saç boyaları, kalıcı dalga, saç düzleştirme ürünleri, depilatuvarlar, oral bakım ürünleri, ürünlerin güvenirliği ve performansı. Üretim: Kozmetik üretimi, ambalajlanması ve stabilitesi.

 


PHAR 431 KLİNİK BİYOKİMYA

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Spektrofotometrik ölçümler ve prensipleri, tampon çözeltiler, enzimler, tükrükte a-amilaz aktivitesinin tayini, kanda glukoz miktar tayini, serumda total lipid miktar tayini, serumda kreatinin ve üre tayini , idrarın fiziksel incelenmesi, idrarın mikroskobik incelenmesi, idrarın kimyasal incelenmesi, idrarda glukoz, keton cisimcikleri, hemoglobin, bilirubin, urobilinojen, urobilin aranması, idrarda protein aranması ve miktar tayini, böbrek ve idrar yolu taşları.

 


PHAR 402 KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 4 + 0) 2

 

Dersin amacı; öğrncilerin ilaç ve zehir danışmanlığı, kadın doğum, dermatoloji, psikiyatri, yoğun bakım, üroloji, klinik farmakokinetik ve çeşitli hipertansiyon, diyabet, ağrı ve antikoagülan klinikleri gibi çeşitli servislerde klinik becerilerinin geliştirilmesidir. Öğrencilerin bu ortamlarda hem mesleki hem de klinik açıdan yeterli olacak şekilde eğitilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin özellikle hasta bilgilendirme konusunda, hasta öyküsü ve anamnez kayıtlarının alınmasında, ilaç danışmanlığı hizmetinin doğru olarak sunulmasında, ilaç tedavilerinin izlemesinde, ilaç etkileşimlerinin ve yan etkilerinin değerlendirilmesinde ve raporlanmasında becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.


PHAR 404 KLİNİK ECZACILIK / FARMASÖTİK BAKIM II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Solunum yolu hastalıkları: Astım, Kronik obstruktif akciğer hastalığı, Tüberküloz, çok ilaçlı dirençli TB, Ağrı ve tedavisi: analjezik kullanımı, yardımcı analjezikler, Çocuk hastalıkları : Meninjit, Kadın sağlığı: Gebelikte ve emzirme dönemninde ilaç teadvisi, teratojenite ve anne sütüne geçen ilaçlar., Onkoloji: kanser tedavisi ve ilaç kullanımı, Romatoloji: Romatoid artrit ve tedavisi, Karaciğer hastalıkları: HIV enfeksiyonu ve AIDS; Dermatolojik hastalıklar: yara tedavisi


PHAR 412 FARMAKOKİNETİK

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

İlaç kinetiğini açıklayan komparmantal modeller, absorbsiyon kinetikleri, dağılım hacmi, farmakolojik cevabın kinetiği, klerans, idrar analizleri, nonlineer farmakokinetik, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları, farmakokinetik prensiplerin uygulanması.


PHAR 422 FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Biyoteknolojiye Giriş: Tanım ve hedefler. Biyoteknoloji için geliştirilen ve kullanılan moleküler araçlar. Biyoteknoloji ürünlerine örnekler.Makromoleküllerin yalıtılması ve arıtılması: prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin genel yapısının gözden geçirilmesi. hücre parçalama ve ayrıştırma yöntemleri. nükleik asitlerin ve proteinlerin yalıtılması ve arıtılması. nükleik asit çoğaltma yöntemleri ve biyoteknolojide kullanım alanları:polimeraz zincirleme tepkimesi (pzt) (polymerase chain reaction -pcr-); izlenebilir pzt (real time pcr); transkripsiyona dayalı çoğaltma (transcription mediated amplification -tma-); zincir ayırma çoğaltması (strand displacement amplification -sda-); ilmiğe bağlı çoğaltma (loop mediated amplification -lam-); mütasyon belirleme; dna dizi incelemesi., rekombinant dna teknolojisi:klonlama vektörleri; moleküler klonlamada kullanılan yöntemler; moleküler klonlama uygulama alanları, dna elektroforezi: uygulamalı ders. Biyoteknolojinin ilaç geliştirme ve üretimindeki rolü, ilgili temel kavramlar ve uygulamalar i uygulamaların eczacılık alanındaki önemli örnekleri: Rekombinan DNA teknolojileri ve eczacılık alanında uygulamaları; Kortikosteroitlerin biyosentezinde uygulanan mikrobiyolojik transformasyon teknikleri ve ilaç geliştirilmesindeki olası rolü; Bitki doku ve organ kültürü teknikleri ile ilaç etken maddelerinin üretimi; Biyoteknoloji ve proteinlerin eczacılıkta uygulamaları; Fermentasyon teknikleri ve ilaç endüstrisinde uygulamaları; Biyolojikler, aşılar ve serumlar.


PHAR 434 ECZACILIK YÖNETMELİKLERİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

İlaç ve sağlıkla ilgili Türkiye ve dünyadaki mevzuat irdelenmesi, ilacın üretimi, ruhsatlandırılması, pazarlaması, klinik araştırmalar, pazarlama sonrası araştırmalar vd. konularına ilişkin güncel yönetmelikler. Hastane, eczane, kozmetik, fitoterapi vb. yer ve konularda çalışacak eczacıların uyması gereken kanunlar. ICH ve WHO kılavuzları takip gelecekte mevzuatta olabilecek değişimler.


PHAR 436 ECZACILIK TARİHİ VE DEONTOLOJİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Eski başlangıçlar, orta çağda Avrupa eczacılığı, islam dünyasında eczacılık, osmanlı imparatorluğunda eczacılığın gelişmesi, cumhuriyet tarihinde eczacılığın dönüm noktaları aktarılmaktadır. Eczacılık yemini ve deontoloji tüzüğüüzerinde grup çalışmaları yapılmaktadır. Eczacılık tarihine ilişkin müze vb . yerler gezilmekte Eczacılık tarihine katkısı olan meslektaşlar ile söyleşiler düzenlenmektedir. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesine bağlı Müze Eczanede çalışmalar yapılmaktadır.


PHAR 482 YENİ İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Bu ders kapsamında  ilacın vücuda taşınmasında yeni ilaç taşyıcı sistemleri anlatılacaktır.  İlaç taşyıcı sistemler veriliş yollarına göre oral, parenteral, pulmonal, oftalmik, topical, nazal, bukkal, rektal ve vajinal dozaj şekilleri olarak verilecektir.  Yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin avantajları anlatılarak , bunların oral ve bilinen konvansyonel ilaç taşıyıcı sitemlerin yerini alıp alamayacağı ve bu dozaj şekillerinin mekanizması tanımlanacaktır. Bu ders kapsamında yeni lipid ve polimer bazlı taşıyıcı sistemler ve  malzemeler, enjeksiyon dışında ilaç taşıyıcı sistemler, gen ve peptit protein taşıyıcı sistemler anlatılacaktır.                                                                                

 


PHAR 494 İLAÇTA KALİTE YÖNETİMİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

İlaçta Kalite ve Kalite Yönetim ( KY) Sistemlerine genel bakış (ISO 9000, 18000 ve 14000),  Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde uygulanan genel yaklaşımlar, ICH Kalite Kılavuzları, GMP    (İyi Üretim Uygulamaları),  GLP (İyi labratuvar Uygulamaları), GDP  İyi Dağıtım Uygulamaları), GCP (İyi Klinik uygulamalar) ve akreditasyon gibi KY sistemleri  ile ilgili uygulamalar ve ilgili prosedürlerin incelenmesi.


PHAR 496 İLAÇ ANALİZİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

İlaçta kalite kontrolu, Avrupa Farmakopesi, Analitik metodların validasyonu pH tayini, çözücülerin bakiyesi, yeni aktif maddelerdeki Safsızlıklar, yeni ilaç ürünlerinde safsızlıklar, Bitmiş ürün için spesifikasyonlar, test işlemleri, seri analizleri, CTD (Ortak Teknik Dosya), testler (Ph. Eur), tablet ve kapsül için çözünme ve dağılma deneyleri.
sistemler: Tozlar, granüller, kapsüller, tabletler, katı oral modifiye salıveren ilaç taşıyıcı sistemler, kaplama prosesi ve teknikleri. Dozaj şekillerine uygulanan kalite kontrol teknikleri, validasyon, ürünlerin ambalajlanması. Yeni, modern dozaj şekillerine ve aletlere giriş(mikroküreler, lipozomlar vs.)

 


PHAR 491 TERCİHLİ STAJ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 8 + 0) 2

 Bu kurs 3. yılın sonunda olan yaz tatilinde verilmektedir. Bu kursu alacak olan öğrenciler bahar döneminde kayıt olamaları gerekmektedir.Toplam 4 hafta sürmektedir. Bu kurs ilaç laboratuvarlarında, kozmetik, gıda endüstrisi,hastanelerde klinik patoloji laboratuvarları, özel veya hastane biyokimya laboratuvarlarında gerçekleşmektedir. Öğrenciler çalışma kurallarna uymak zorundalar ve günde minimum 8 saat çalışmaları gerekmektedir.


PHAR 501 MEZUNİYET PROJESİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 3 + 0) 5

 

Öğrencilerin merak duydukları eczacılık alanlarında araştırma yapmak üzere konulmuş bir derstir. İki dönemliktir. Öğrencinin seçtiği konuya uygun olarak pratik veya teorik araştırmaları içerir.

 


PHAR 599 SEÇMELİ BİTİRME STAJI

Ön Koşul:yok
Kredi (0 + 0 + 0) 0

Bu Staj V. yılın ilk döneminde yapılır. Toplam süresi 3.5 aydır. Bu staj hastanede veya bir serbest eczanede yapılmalıdır. Öğrenciler  günde 8 saat çalışma saatlerine uymak zorundadır.


PHAR XX1 ALAN SEÇMELİ I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR XX2 ALAN SEÇMELİ II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR XX3 ALAN SEÇMELİ III

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR XX4 ALAN SEÇMELİ IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR XX5 ALAN SEÇMELİ V

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR XX6 ALAN SEÇMELİ VI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR 502 MEZUNİYET PROJESİ II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 3 + 0) 5

Öğrencilerin merak duydukları eczacılık alanlarında araştırma yapmak üzere konulmuş bir derstir. İki dönemliktir. Öğrencinin seçtiği konuya uygun olarak pratik veya teorik araştırmaları içerir.


PHAR 510 BİTİRME STAJI

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 35 + 0) 10

 

Bu Staj V. yılın ikinci döneminde yapılır. Toplam süresi 3.5 aydır. Bu staj hastanede veya bir serbest eczanede yapılmalıdır. Öğrenciler  günde 8 saat çalışma saatlerine uymak zorundadır.


PHAR 551 SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK VAKA ÇÖZÜMLEMELERİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Etik davranışlar için kanunlar yeterli değildir. Etik davranış sergilebilmek ahlaki sorumlulukla ilgilidir. Etik, bireysel ve sosyal ahlaki deneyimlerimizi, sistematik anlama çabası olarak görülebilir.  Etik, neyin daha doğru ve daha iyi olabileceğine ilişkin bir arayıştır. Bu ders, bu arayışın bir ürünüdür ve amacı gelecekte sağlık mesleği mensubunun önemli bir ayağı olacak olan eczacı adaylarına, ilaç ve eczacılık hizmetleri verirken yaşanabilecek durumlar üzerinden ortak akıl  ve duruş oluşturmaya çalışmaktır. Bu ders kapsamında gerçek hayattan birçok ve çok boyutlu örnekler verilecek ve hasta, hasta yakını, eczacı, hekim, çevre, hukuk vb perspektiflerden en iyi ve en doğru davranış seçenekleri aranacaktır.

Ancak, ahlaki sorumluluklar açısından uzlaşmaya varmış, etik değeleri olan toplumlar kaosu  önleyebilirler.  Dersi seçecek öğrenciler ilaç ve eczacılık hizmetlerinde bu aramanın tüm ömür boyu süreceğini farkedecekler.


PHAR 552 ENSTRÜMENTAL ANALİZ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Bitkisel ve kimyasal orijinli ilaç etken madde analizlerinde kullanılan UV, IR, Mass, LCMS, 1H-NMR, 13C-NMR ve HPLC teknikler hakkında teorik bilgiler ve pratik uygulamaları.


PHAR 553 FARMASÖTİK ANALİZ VE VALİDASYON

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

İlaç endüstrisinde kullanılan kalitatif ve kantitatif kromatografik analiz yöntemleri ve teorileri, farklı dedektor ve kromatografik yöntemleri (MPLC, HPLC, UPLC, GC) içeren ayırma teknikleri,   numune hazırlama, safsızlık analizleri, biyoanalitik uygulamalar: farmakokinetik çalışmalar (biyoeşdeğerlik ve biyoyararlanım çalışmaları), preperatif kromatografi, analitik sonuçların değerlendirilmesi, validasyon çalışmasının temelleri, ilaç etken maddeleri için kritik validasyon parametreleri, analitik yöntem ve test metotlarının validasyonu, temizlik validasyon işlemleri, dokümantasyon (protokoller, raporlar, SOPler) ve ilaç endüstrisinde kullanılan çeşitli analitik yöntemlere validasyon çalışmasının pratik uygulamaları.


PHAR 554 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLAÇ TASARIMI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Moleküler modelleme ve simulasyon için temeller, konsepti, metodları ve teknikler, ligand ve makromoleküllerin görüntülenme ve analizi için çeşitli metod ve teknikler, ilaçların rasyonel tasarımı, ligand ve reseptör arasındaki moleküler tanıma mekanizmalarının anlaşılması, dockingle endojen ligand için aktif yöre tespit çalışmaları. Ekranda çeşitli moleküllerin oluşturulması, molekülün manüplasyonu, renklendirme, etiketleme, geometrik parametrelerin ölçülmesi, yüzeyin gösterimi, yapıların karşılaştırılması, moleküllerin dockingi, biyopolimerlerin oluşturulması (polipeptidler ve nükleik asitler), biyopolimerin manüplasyonu ve görüntülenmesi.

 


PHAR 555 GELENEKSEL VE ALTERNATİF TEDAVİ SİSTEMLERİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Dünya genelinde günümüzde de geniş ölçüde uygulanmaya devam edilen bazı geleneksel tedavi sistemleri, geleneksel Çin tababeti, Japonya'da Kampo, Ayurvedik Tıp, Unani Tıp, vd. günümüze uygulanışları, aromaterapi, homeopati, Naturopati vb. teknikleri  temel prensipleri ve uygulama alanları.

 


PHAR 556 FARMASÖTİK BAKIM VE HASTA EĞİTİMİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Hasta eğitimi, hastanın kendi tıbbi durumunu anlaması ile genel sağlığı ve kendini iyi hissetmesinde önemli bir rol oynayabilir. Eczacılık yalnızca ilacı üretmek ve kullanıma sunmak değil; aynı zamanda farmasötik tedavi süreçlerinde hasta ve sağlık kurumları ile etkileşimi gerektirir. Batılı ülkelerde eczacıların ilaçlar konusunda hastaları ile tartışmaları 1969 yılına kadar yasaktı. Bu tarihten sonra yapılan yasal düzenlemelerle eczacılara sorumluluklar verilmiştir. Örneğin ABD'de eczacıların etkinlik alanı, hastalar ile iletişimi gerektiren çeşitli görevleri de içermektedir. Bu etkinlik alanları arasında hastalarla mülakat, hasta hikayesi alma, hasta eğitimi, hastadan sözlü ve yazılı bilgi alma, hasta ile tartışabilme, hastaya demonstrasyon yapma, hasta ile yüz yüze iletişim ve hastaya danışmanlık yapmak da bulunmaktadır. Hasta-merkezli bakış açısıyla, bu tür etkileşim hasta tedavisinde gelişme temin eder. Eczacı açısında ise bu etkileşim profesyonel eczacılık hizmetinin bir parçasıdır. Bu gün gelişmiş ülkelerde hasta-eczacı etkileşimi ve hasta eğitimi eczacının görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Bu ders kapsamında incelenecek başlıca konular ana başlıkları, hasta eğitiminin tanımı ve kapsamı, ilaç tedavisinde hasta eğitiminin gerekliliği, hasta ile iletişimin önemi ve yöntemleri, sasta eğitiminde interaktif iletişim yöntemleri, reçete ile veya reçetesiz verilen ilaçlar konusunda hasta eğitimi, kronik hastalığı olan kişilerde hasta eğitimi (diyabet, hipertansiyon, peptik ülser, parkinson, epilepsi ve diğer kronik hastalıklarda).

 


PHAR 557 RADYOFARMASÖTİKLER

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Radyofarmasötikler, teşhiste görüntüleme teknolojileri, radyofarmasötik ilaç şekilleri, nükleer eczacılık uygulamaları.

 


PHAR 558 SOSYAL FARMAKOANTROPOLOJİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Antropolojik teorilerin genel tanımlaması, antropologların teorik ve araştırma çalışmaları  okumak ve karşılaştırmak. Moden antropolojik yaklaşımlar ve insan duyguları ve yapısı irdelemek, farklı kültürel topluluklarda ki hastalıkların  ve ilaç tedavilerinin tanımlanmak, sınıflandırılmak, hastalıkların ve ilaç kullanımlarının sosyal yapılanmasının irdelenmek, derslerde öğrencilerin bizzat  araştırmalarına olanak sağlamak (ilaç kullanım hikayeleri alabilecek anketler uygulamak, eczanelerde gözlem yapmak, sağlık çalışanları ile görüşmeler yapmak).  Benzer şekilde ilacın tarihisel gelişimi, ilaç kullanımında kültürlerarası psikolojik farklılıklar gibi konularda sunum hazırlamak.

 


PHAR 559 ENDÜSTRİYEL KOZMETİK ÜRETİMİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Emülsiyon üretim teknikleri ve hammadde seçimleri, losyon üretimi ve teknikleri ve hammadde seçimleri, losyon, şampuan sıvı sabun üretim teknikleri ve hammadde seçimleri, deodorant üretimi ve hammadde seçimleri, aerosol üretimi, katı sabun, traş kremi, traş sabunu ve üretimi, kozmetolojide ambalaj seçimi ve kalite kontrol yöntemleri ve kozmetik üretiminde kullanılan makine ve techizatın seçimi


PHAR 560 İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 .

 


PHAR 561 FARMAKOEKONOMİ VE İLAÇ POLİTİKALARI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Sağlık politikası ve ilaç politikaları, sağlık alanında araştırmalar, maliyet-yarar analizleri, maliyet uygunluk analizleri, verilerin hayata uygulanması.

 


PHAR 562 MÜSTAHZAR BİLGİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

En çok reçetelenen ilaçlar ile ilgili ilaç bilgisi (Ticari isim, jenertik ya da kimyasal isim, yan etkiler, ilaç etkileşmeleri, dozaj, kullanım, uyarılar ve önlemler antihipertansif ilaçlar, vazodilatörler ve anjina pektoris tedevisinde kullanılan ilaçlar, kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar, antiaritmik ilaçlar, diüretik ilaçlar, astma tedavisinde kullanılan ilaçlar, sedatif& hipnotik ilaçlar, antiepileptik ilaçlar, genel anestezikler, lokal anestezikler, iskelet kası gevşeticiler, antiparkinson ilaçlar, antidepresanlar, opioid analjezikler, antianemik ilaçlar, antikoagülanlar, antihiperlipidemikler, nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar, antitiroidal ilaçlar, antidiyabetik ilaçlar, oral kontraseptifler, kemoterapötikler.


PHAR 563 İLAÇ ARAŞTIRMALARINDA KLİNİK UYGULAMALAR

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Bu ders kapsamında klinik ilaç araştırmalarının fazları (Faz-I, Faz II, Faz III, Faz IV), bu klinik araştırmaları planlarken ve yürütürken takip edilmesi gereken prosedürler ve bu uygulamalar sırasında uyulması gereken kurallar (Helsinki deklerasyonu, GCP kuralları) anlatılacaktır.


PHAR 564 FARMAKOVİJİLANS VE UYGULAMALARI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

İlaç advers etkilerinin izlenmesi, prensipleri, eudrovijilans, TÜFAM, vb. gibi merkezlerin bildirim sistemlerinin incelenmesi, ilaç güvenlik sistemlerinin irdelenmesi, ilaç güvenlik raporlarının hazırlanması, farmakovijilans sorumlusu olabilmek için gerekli yeterliliklerinin kazandırılması.

 


PHAR 565 FARMASÖTİK HESAPLAMALAR

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Farmasötik hesaplamalar ve ölçüme giriş, reçete okuma pratikleri (Latince kısaltmalar gibi), ölçme ve ağırlık sistemleri ve metrik sistemde  çevirmeler, doz hesaplamaları (çocuk ve yaşlı dozları) ve formüllerde genişletme ve azaltmalar. Dansite, spesifik gravite, spesifik hacim ve ağırlık hacim hesaplamaları, oran ve yüzde hesaplamaları, seyreltme, konsantrasyon hesaplamaları, izotonik çözeltiler, elektrolit çözeltileri, büyük hacimli parenteral çözeltilerde diğer hesaplamalar.


PHAR 566 DOĞAL KOZMETİKLER VE DERMOKOZMETİKLER

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Kozmetik formülasyonlarda bitkisel, hayvansal veya mineral kaynaklı çeşitli doğal kaynaklı ürünlerden çok sık olarak yararlanılmaktadır. Bu hususta temel kavramların yanı sıra, bu materyallerin tanımı, tayini, özellikleri, standardizasyonu, analizi, etkileri ve olası riskleri gibi çeşitli önemli parametreler hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.


PHAR 567 GIDA TOKSİKOLOJİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Bu ders kapsamında gıda alerjileri ve duyarlılıkları, diyette bulunan estrojenik ve antiestrojenik özellikli bileşenler, genetiği değiştirilmiş gıdaların güvenliliği, besin ögesi olmayan antitoksikanlar, alg, funfus veya bakteriyel kaynaklı toksinler, gıdalardaki pestisit kalıntıları, gıda katkı maddeleri, gıdalardaki ağır metal kirlilikleri ve gıdalardaki kimyasal toksik maddelerin ve kontaminantların analizleri konusunda bilgiler ele alınacaktır.


PHAR 568 BİYOİSTATİSTİK UYGULAMALARI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Biyoistatistik te temel kavramlar, frekans dağılımları, merkezi eğilim ölçütleri, merkezi dağılım ölçütleri, temel olasılık teorisi, dağılımlar, temel örnekleme teorisi, hipotez testleri, parametrik olmayan testler, Ki - kare testi ve işaretlenmiş veri analizi ve uygulamaları


PHAR 569 ENDÜSTRİYEL ÜRETİM VE DONANIM

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Fabrika yeri şeçimi, fabrikanın yerleşim planı, makine ve teçhizat seçimi, (su distilasyon sistemi, tablet departmanı, şurup departmanı, pomad departmanı, ampul, solüsyon departmanı, supposituvar departmanı, toz, franül departmanı, aerosül, unhalasyon departmanı), kalite güvence departmanı, havalandırma sistemi ,depo ve özellikleri, üretim alanı özellikleri, fabrika yönetimi ve kontrolleri ,yönetimsel prosedürler, üretim prosedürleri.


PHAR 570 ECZANE / HASTANE ECZACILIĞINDA TEMEL İLKELER

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR 571 NUTRASÖTİKLER VE GIDA DESTEKLERİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Beslenme sağlıklı yaşam için en önemli etkenlerden biridir. Son eğilimler koruyucu tedavilerin önemini ortaya koymaktadır. Postgenomik çalışmalar beslenmenin bir seri biyokimyasal fonksiyonlardan sorumlu genetic faktörler ile kuvvetli ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu bulguların ışığında, gıda destekleri ve besleyicilerin sağlığı koruyucu etkileri yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Bu yaklaşımlara paralele olarak vitaminler, mineraller, likopen veya üzüm çekirdeği ekstresi gibi antioksidan etkili besin bileşenleri son zamanlarda ilaç formülasyonları halinde besinlerde bulunduğundan daha yüksek oranlarda uygulanmaktadır. Bu derslerde, bu gıda bileşenlerinin insan sağlığındaki rolü tartışılacaktır.

 


PHAR 572 FİTOTERAPİDE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Fitoterapiye olan artan ilgiye bağlı olarak bitkisel ürünler koruyucu ve tedavi edici olarak insan sağlığında geniş uygulama bulmaktadır. Ancak, herbalistlerden satın alınan ham bitki materyallerinin bu tip uygulamalarda kullanılması çağdaş bir yaklaşım olarak kabul edilmemektedir. Çağdaş fitoterapide tekrarlanabilir fizyolojik etki sağlayabilen standardize edilmiş formülasyonların kullanılması en önemli husutur. Bu kursta, bitkisel ilaçların ekstraksiyonu ve formülasyonunda önemli temel kavramlar ve teknikler, hazırlanan fitoterapötik ve fitofarmasötik preparatların analizi gibi konular incelenecektir. 


PHAR 573 ECZANEDE KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Eczanede farmasötik bakım ilkeleri ve bakım planlanması; eczane eczacısının klinik eczacı olarak görevleri, Eczane eczacısına en çok başvurulan vakaların tanımı ve hastaya yapılacak yardımlar ve bunların uygulanması. 


PHAR 574 AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Akılcı ilaç Kullanımı, hastanın klinik gereksinimlerine karşılık gelen doğru tedaviyi, bireysel ihtiyacına uygun dozda, yeterli süre için, kendisi ve yaşadığı toplum için en düşük maliyette alması ilkesine dayanmaktadır. Bu derste çeşitli hastalık grupları ve özel hasta popülasyonlarına ait reçeteleri, hasta ve reçete ile ilgili kontroller, hasta veya hasta yakınını ilaç ve tedavi ile ilgili bilgilendirme, ve iletişim becerileri göz önünde bulundurularak öğrencilere küçük gruplar (en fazla 10 öğrenci) halinde simülasyonlar yaptırılarak incelenecektir. Dönem başında ders öncesi ve dönem sonunda ders sonrası yapılacak değerlendirme testleri ile de öğrencilerin simüle hasta reçeteleri karşılama ve sunma performanslarının değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu kursun pratik anlamda eczane eczacılığı yapacak öğrencilerimize, yararlı bilgiler kazandıracağı ve 5 yıl boyunca öğrendikleri ilaç/reçeteye ilişkin bilgileri güncelleyip kullanıma hazır hale getirebilecekleri bir ders olması amaçlanmaktadır. Bu dersin hastalık ve ilaç ile ilgili bir temel bilgi birikimine sahip olan öğrenci kitlesine verilmesi amaçlandığından sadece farmakoloji dersini 70/100 ve üzerine notlarla ile geçenler seçebileceklerdir.

 


PHAR 575 BİTKİ - İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Tıbbi bitkiler hastalıkları tedavi etmek veya hastalıklardan korunmak amacıyla yıllardan beri kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan birçok ilaç bitkilerden hareketle ortaya çıkmıştır. Son yıllarda bitkisel ürünlerin "gıda desteği" veya "nutrasötik" adı altında tüm dünyada kullanımında önemli bir artış olmuştur. Bu ürünlere çeşitli formlarda ve dozaj şekillerinde OTC ürünleri olarak ulaşmak mümkündür. Bitkisel ürünler her ne kadar gıda desteği kategorisine sokulsalar da aslında bu ürünlerin ilaç olarak düşünülmesi ve değerlendirmesi gerekir. Bitki-ilaç etkileşmelerinin görülme sıklığının, ilaç-ilaç etkileşmelerinden daha yüksek olması beklenmektedir. Çünkü bitkiler onlarca biyoaktif bileşik üretebilmektedir. Son yıllarda bitkisel ürünlerin popüler hale gelmesi ile birlikte bitki-ilaç etkileşimi de oldukca önemli bir hale gelmiştir. Günümüzde birçok hasta kullandıkları ilaçların yanı sıra farklı nedenlerle bir veya daha fazla bitkisel ürün kullanmaktadır. Bu hastalar kullandıkları fitoterapötikler hakkında doktorlarına ve eczacılarına bilgi vermemektedirler. Bunun sonucunda bazen ölümle bile sonuçlanabilen ciddi vakalar görülmektedir. Bu durum özellikle warfarin, digoxin gibi terapötik indeksi dar olan ilaçlar için daha büyük bir öneme sahiptir. Bu ders kapsamında günümüzde sıkça kullanılan bitkisel ürünler (Ginseng, ginkgo, sarı kantoron, sarmısak, devil' claw, valerian, saw palmetto, black cohosh, meyan etc.) ile reçete edilen ilaçlar arasında görülen etkileşmeler verilecektir. Ayrıca, bu bitkilerin kimyasal içerikleri, etkileşim mekanizmaları ile etkileşimi önlenmesine de değinilecektir.


PHAR 577 ECZANE VE HASTANELERDE MODERN İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI (Modern İlaç Taşıyıcı Sistemler)

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Kontrollü ilaç salım sistemleri ile ilgili temel kavramlar. Oral, mukosal, nazal, oküler, transdermal, vajinal, intrauterine ve parenteral yeni dozaj sistemleri. İlaç hedeflendirme. Peptid ve protein ilaçların sistemik dozaj şekilleri. Kontrollü salım sistemlerde  ruhsatlandırma,  regülasyonlar ve  yönetmelikler.

 


PHAR 579 TARIM VE VETERİNER İLAÇLARI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Bu ders de Ziraii mücadele de ve veteriner hekimlik de kullanılan ilaçlar ve  kullanım yerleri  verilmektedir.


PHAR 580 SAĞLIK EKONOMİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR 581 ECZANEDE YAŞAM KOÇLUĞU

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR 582 FARMAKOGENOMİK

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Bu ders kapsamında ilaçların etkinliği ve toksik tesirlerinin  farklı etnik kökene ait bireylerde veya aynı etnik kökene sahip bireyler arasında farklı şekilde görülmesinin nedenleri arasında yer alan ilaç metabolizması, ilaç taşıyı sistemler ve ilaçların hedef proteinleri arasındaki genetik farklılıkların ve genetik polimorfizmin rolünün ele alınması, ilaçların etkinliğini optimum düzeyde sağlamak ve toksik etkilerini en aza indirmek için genetik farklılıkların değerlendirilmesi ve gen tedavilerinin incelenmesi  ele alınacaktır.

 


PHAR 583 KOZMETİK ÜRÜNLER VE KOZMETİK BİLEŞENLERİN GÜVENLİK TESTLERİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Bu ders kapsamında kozmetik ürünlerle ilgili mevcut ulusal ve uluslararası regülasyonlar,  kozmetik bileşenlerin güvenlilik değerlendirme prosedürü, kozmetik bileşenler için gerekli olan toksisite çalışmaları, kozmetik bileşenler için gerekli olan başlıca toksikolojik  veriler, kozmetik bileşenlerin güvenlilik limitlerinin hesaplanmasında genel kurallar, kozmetik bileşenlerin yaşam boyu kanser yapma özelliğinin belirlenmesinde genel kurallar, saç boyalarıyla ilgili özel değerlendirmeler, bitmiş ürünleri güvenlilik değerlendirmesi ve çeşitli sunumlar ele alınacaktır.

 


PHAR 584 SERBEST ECZANEDE KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR 585 PALİYATİF FARMASÖTİK BAKIM

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR 586 ECZANE YÖNETİMİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR 588 İLAÇ PAZARLAMA

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Dünya ve Türkiye İlaç pazarına genel bakış,ilaç pazarının segmentasyonu, pazarın dinamikleri , original ve jenerik  ilaçlar, patent yasası, ilaç satış ve pazarlaması ile ilgili  yasa ve yönetmelikler (tıbbi ürünlerin sınıflandırılması, ruhsatlandırılması, ambalaj ve etiketlenmesi, tanıtım faaliyetleri, güvenliğinin izlenmesi, fiyatlandırma gibi), sağlık güvence sistemi, dağıtım ve satış kanalları, Ecza depoları ve Eczanelerin pazardaki yeri.


PHAR 589 BİYOYARARLANIM VE BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

.


PHAR 591 İLERİ FARMAKOTERAPİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 Endokrin sistem hastalıklarında farmakoterapi, osteoartrit, osteoporoz, gastrointestinal sitem hastalıklarında farmakoterapi ilkeleri, viral hepatitler, aşılar, geriartride farmakoterapi ilkeleri, pediatride farmakoterapi ilkeleri, gebelikte ilaç kullanımı, aşılar, hormon.

 


PHAR 592 İLAÇ METABOLİZMASI

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 İlaç metabolizmasına giriş, Metabolizma yolakları, Metabolizmaya etki eden faktörler, Faz I Reaksiyonları, Enzim sistemleri, enzim izolasyonları Oksidasyon reaksiyonları, N-dealkilasyon, O- ve S-dealkilasyon,Dehalojenasyon,Azo ve nitro redüksiyon reaksiyonları, Mikrozomal olmayan oksidasyon, Alkollerin oksidasyonu, aldehit oksidasyonu, ksantin oksidazlar, MAO'lar, Diamine oksidazlar, Hidroliz reacsiyonları, faz II reaksiyonları, Glukronik asit konjugasyonları, sülfat konjigasyonları, amino asit konjigasyonları, Asetilasyon, metilleme reaksiyonları, Eliminasyon yolakları, ilaç etkileşmeleri, örnek çözümler.


PHAR 593 İLAÇ - İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

İlaç-ilaç, ilaç-gıda ve ilaç-içecek etkileşimleri hakkında bilgiler ve bu etkileşimlerin önemi ve sıklığı, alternatif ve daha güvenli ilaçlar.


PHAR 594 TIBBİ CİHAZLAR

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

 

Giriş, Tıbbi cihazların tanımlanması ve EEC direktifler, tıbbi cihazların sınıflandırılması (invasive ve invasive olmayanlar), tıbbi cihazlarda etiket, sterilizasyon ışınların özellikleri, tıbbi cihazların gama radyasyonla sterilizasyonu, sterilizasyonun kontrolü, sterilizasyon sonrası oluşabilecek olası değişiklikler ve bu değişikliklerin kontrolü, CE sembolü ve yönetmelikler, tıbbi cihazlarla ilgili ruhsat başvurusunun nasıl yapıldığına dair uygulamalar.

 

 


  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •