Fen ve Edebiyat Fakültesi
Genel Haberler Etkinlikler İletişim

  Fen ve Edebiyat Fakültesi


Prof. Dr. Ahmet T. İnce
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

 


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KURUL ÜYELERİ


https://twitter.com/yeditepefef

 


Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, 170 kişilik deneyimli, üst düzey akademik kadrosuyla farklı disiplinlerde çeşitli eğitim ve araştırma programları sunan on Bölümü bünyesinde toplamıştır. Kapsanan konular, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Antropoloji, Tarih, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Çeviribilim Bölümlerini içeren Beşeri ve Sosyal Bilimler'den, Fizik ve Matematik Bölümlerini içeren Fen Bilimleri'ne uzanan geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Sağlam temellere sahip disiplinlerarası birikimimizle tüm Üniversite kapsamında 4000 Lisans öğrencisine servis vermekteyiz. Fakültemizde sunulan derslerin %20'si seçmeli dersleri ve ders yükünün %15'inin disiplinlerarası dersleri kapsamasını öngören Üniversitemizin eğitim stratejisi ruhuna uygun olarak Üniversitemizdeki tüm öğrencilere açıktır.   Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü derslerinin dışında Fakültemiz'de eğitim İngilizce yapılmaktadır, ancak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki öğrencilerin de İngilizce Yeterlilik Sınavını geçmeleri ve ders programlarının gereği olan belirli sayıda İngilizce seçmeli ders almaları zorunludur. Fen-Edebiyat Fakültesi'ne kaydolan öğrencilerin tümünün İngilizce'de aynı yetkinlik düzeyinde olmaları beklenmektedir ve birçok öğrenci bu düzeye ulaşmak için İngilizce Hazırlık Okulu'na devam etmektedir.   Fen-Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Antropoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri'nin Yüksek Lisans, Fizik, Antropoloji, Felsefe ve Matematik Bölümleri'nin de Yüksek Lisans ve Doktora Programları vardır. Sivil toplum örgütleriyle beslenen sosyal, kültürel ve endüstriyel bağlarımız bu programları zenginleştirmiş olup, sivil toplum kuruluşları ile etkileşim ve entegrasyon öğretim kadromuz tarafından dinamik bir biçimde sürdürülmektedir.   Sosyal, kültürel, ekonomik ve endüstriyel çevremizden bilgi transfer etmek amacıyla zengin eğitim ve öğretim birikimimizi sürekli gözden geçiriyor, yeniliyor ve etkinleştiriyoruz. Üniversitemizin onbeş bin civarındaki Lisans ve üç binin üstündeki Lisansüstü öğrencisinin 1100'ü Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Lisans ve Lisansüstü Programları'nda eğitim öğretim görmektedir. Öğrencilerimiz yurdumuzun ve dünyanın çok farklı yerlerinden gelmektedir. Ağırlıklı olarak Sosyal Bilim dallarına kayıtlı farklı değişim programları ve Erasmusla gelen 60 öğrenci de bunlara dahildir.   Fakültemiz, öğrencilerine, Yeditepe Üniversitesi'nin eğitim dili olan İngilizce'nin yanında başka diller öğrenme olanağı da sunmaktadır. Bu diller, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Çince dışında Almanca ve Latince dil dersleri verilmektedir. Çeviribilim Bölümü'nde ise yabancı dil sayısı ve yoğunluğu doğal olarak artmaktadır.   Amacımız, dalların seçkin karışımını besleyen araştırma tabanımız ve eğitim öğretimdeki yaklaşımımız ile eleştirel düşünceyi beslemek ve yaratıcı yeteneği özgür bırakarak bilgilendirmek, aydınlatmak, yaşamı ve toplumu geliştirmektir. Mesleklere odaklanan profesyonel eğitimi de stratejimize katarak yârının önderlerini yetiştirmeyi misyonumuz kabul ediyoruz.  

Fikir, eleştiri ve yorumlarınızı bekliyor, akademik ve yönetim kadromuzla iletişime geçmenizi diliyoruz. İletişim bilgilerinden yararlanarak Bölümlerle doğrudan irtibata geçebileceğiniz gibi Fakülte Sekreterimiz aracılığı ile (gtuncay@yeditepe.edu.tr) Fakültemiz Dekanlığı'na, ya da doğrudan Dekan'a (aince@yeditepe.edu.tr) ulaşabilirsiniz. İleti ve önerileriniz bizim için önemli olup, size mümkün olan en kısa sürede yanıt verilecektir.

 

 

 

 

 

 

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •