Fen ve Edebiyat Fakültesi
Genel Haberler Etkinlikler İletişim

 

 

Fen ve Edebiyat Fakültesi


Prof. Dr. Ahmet T. İnce
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

 

 


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KURUL ÜYELERİ 

 

 

https://twitter.com/yeditepefef

 

Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 80 kişilik deneyimli, üst düzey akademik kadrosuyla farklı disiplinlerde eğitim ve araştırma olanağı sunan on bölümü bünyesinde toplamaktadır. Fakültemiz Sosyal Bilimlerden Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Antropoloji, Tarih, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Çeviribilim; Fen Bilimlerinden Fizik ve Matematik bölümlerini içermektedir, dolayısıyla son derece geniş bir yelpazeye sahiptir.
Sağlam temellere sahip disiplinler arası birikimle tüm üniversite kapsamında 10 binin üzerinde lisans öğrencisine hizmet verilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü derslerinin dışında fakültemizdeki eğitim İngilizce yapılmaktadır. Bununla birlikte Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki isteyen öğrencilere de belirli sayıda İngilizce seçmeli ders alma imkânı verilmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin tümünün İngilizcede aynı yetkinlik düzeyinde olmaları beklenmekte ve öğrencilerimiz bu düzeye ulaşmak için fakültedeki eğitimlerine başlamadan önce İngilizce Hazırlık Okulu'na devam etmektedir.
Fen-Edebiyat Fakültesi'ndeki İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Antropoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin yüksek lisans programları, Fizik, Antropoloji, Felsefe, Matematik ve Tarih bölümlerinin de hem yüksek lisans ve hem de doktora programları bulunmaktadır. Sivil toplum örgütleriyle beslenen sosyal, kültürel ve endüstriyel bağlarımız bu programları zenginleştirirken, sivil toplum kuruluşları ile etkileşim ve entegrasyon öğretim kadromuz tarafından dinamik bir biçimde sürdürülmektedir.
Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarına Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından 2013 yılından itibaren öğretmen olma olanağı yeniden verilmiştir. Böylece Fen-Edebiyat Fakültemiz öğrencileri gerekli formasyon derslerini aldıklarında öğretmen olabileceklerdir.

Birinci önceliğimiz fakültemiz eğitim kalitesini sürekli artırmaktır bunun yanında uluslararasılaşmanın gereği olarak, program akreditasyonlarına da önem vermekteyiz.
Fen-Edebiyat Fakültesi kapsamında eğitim veren Felsefe, Fizik, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Antropoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim programları, Yüksek Öğretim Kurumları açısından önde gelen bir sertifikasyon olan FEDEK sertifikasyonunu beş yıllığına alan bölümler oldu. Fakültemiz kapsamında bulunan Sosyoloji ve Tarih bölümleri de FEDEK akreditasyonu başvurularını tamamlamıştır.

Fizik Bölümümüzde bulunan Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı (YUKAL), TS EN ISO/IEC 17025:2010 standardı gereği TURKAK tarafından akredite edilmiştir. Bu laboratuvar öğrencilerimizin ölçüm bilimi (Metroloji) kalibrasyon konusunda donanımlı yetişmelerini sağlamanın yanı sıra, Türk endüstrisine de sıcaklık ve boyut ölçümleri konusunda hizmet vermektedir.
Sosyal, kültürel, ekonomik ve endüstriyel çevremizden bilgi transfer etmek amacıyla zengin eğitim ve öğretim birikimimizi sürekli gözden geçiriyor, yeniliyor ve etkinleştiriyoruz. Üniversitemizin on sekiz bin civarındaki lisans ve üç binin üstündeki lisansüstü öğrencisinin iki bin yüzü Fen-Edebiyat Fakültesi'ndeki lisans ve lisansüstü programlarda eğitim öğretim görmektedir. Fakültemiz bölümlerinin Avrupa Üniversiteleriyle oluşturduğu 74 adet Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşması mevcuttur. Bu anlaşmalar sayesinde Fakültemiz öğrencileri Avrupa Üniversitelerinde bir veya iki dönem okuma imkânı bulmaktadırlar.
Fakültemiz başarılı öğrencilere, kendi programları dışında ikinci diploma elde etme imkânı da sunmaktadır. Fakültemiz bölümlerinin hem fakültemiz hem de öteki fakültelerin çeşitli bölümleri ile 94 adet çift diploma programı (ÇAP) vardır. Öğrencilerimizden ÇAP yönetmeliği mevzuatındaki kriterleri yerine getirenler 3. dönemden itibaren ÇAP'a başlayabilmektedirler.
Fakültemiz öğrencilerine üniversitemizin eğitim dili olan İngilizcenin yanında başka diller öğrenme olanağı da sunulmaktadır. Amacımız dalların seçkin karışımını besleyen araştırma tabanımız ve eğitim öğretimdeki yaklaşımımız ile eleştirel düşünceyi beslemek ve yaratıcı yeteneği özgür bırakarak öğrencileri bilgilendirmek, aydınlatmak ve toplumu geliştirmektir. Mesleklere odaklanan profesyonel eğitimi de stratejimize katarak yarının önderlerini yetiştirmeyi misyonumuz kabul etmekteyiz.
Fikir, eleştiri ve yorumlarınızı bekliyor, akademik ve yönetim kadromuzla iletişime geçmenizi diliyoruz. İletişim bilgilerinden yararlanarak bölümlerle doğrudan irtibata geçebileceğiniz gibi, fakülte sekreterimiz aracılığı ile (gtuncay@yeditepe.edu.tr) fakültemiz dekanlığına ya da doğrudan dekanımıza (aince@yeditepe.edu.tr) ulaşabilirsiniz.  

 

FEDEK Akreditasyonu

 

Akreditasyon ile ilgili ayrıntılı bilgi için: http://www.fedek.org.tr

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •