Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Genel Haberler Etkinlikler İletişim

 

Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Melek Başak

Dekan Yardımcıları:
Yrd.Doç.Dr. Derya Kahveci

Yrd.Doç.Dr. Gürhan Küçük

Fakülte Sekreteri:
Yasemin İspir

1996 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile eğitime başlayan Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Makina Mühendisliği dallarında eğitim vermektedir.

 

Fakültemizin bütün bölümlerinde, birinci ve ikinci sınıflarda temel bilimler ve temel mühendislik dersleri ağırlıklı olarak okutulmakta, üst sınıflar ise branş derslerine ayrılmaktadır. Bütün programlarda öğrencinin eğitim, yetenek ve kişisel gelişme isteğine bağlı olarak, ihtisaslaşma ve sosyal bilimler derslerine de yer verilmektedir. Ayrıca akademik başarı gösteren öğrenciler "yandal" ve çift anadal" programlarından yararlanabilmektedirler.

 

Fakültemiz, üniversite eğitiminin bir meslek eğitiminden öteye, temel bilgilere hakim, devamlı öğrenen, sorgulayan ve üreten mezunlar yetiştirmek olduğu yaklaşımı ile eğitimini yürütmektedir. Bu maksatla eğitim çağdaş ve esnek programlar uygulanarak yürütülmekte, yaygın bilgisayar laboratuvarları kullanılmakta, sınıf mevcutları küçük tutularak tartışma ortamı teşvik edilmekte, her öğrenci için akademik danışman atanmaktadır. Verilen mesleki eğitimin yanısıra her öğrenci Uygarlık Tarihi, Yönetim, Hukuk ve Ekonomi dersleri de almaktadır. Ayrıca öğrenciler (almanca, fransızca, ispanyolca, rusça,arapça, çince, japonca vb.)yabancı dil derslerini de ek olarak alabilirler. Akademik başarı gösteren öğrencilere eğitimlerinin bir dönemini dış ülkelerde yürütebilmesi için gerekli üniversitelerarası ilişkiler mevcuttur.

 

Mühendislik Fakültesinin eğitim dili İngilizce'dir; İngilizcesi yeterli olmayan öğrencilerimiz önce İngilizce hazırlık programına devam ederler.

Fakültemizde her yıl, merkezi seçme sınavı ile gelen öğrencilerin yaklaşık yüzde 80'ine burs verilmektedir; böylece maddi olanaksızlıkları bulunan nitelikli öğrencilere parasal destek sağlanarak, ilgi duydukları alanlarda eğitim görmelerine olanak tanınmaktadır.

 

Misyon
Gençlerimizi, kendine güvenen, taklitçilikten uzak, çok boyutlu ve bağımsız düşünebilen, toplumsal sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği etik değerlere sahip, Atatürk ilke ve inkilaplarına tam bağlı, takım çalışmasını ve ömür boyu öğrenmeyi benimsemiş bireyler olarak yetiştirmek, bilim ve teknolojiye evrensel boyutta katkıda bulunmak, üretilen bilgilerin toplum hayatına yansımasını ve yayılmasını sağlayarak ulusumuza ve dünyaya hizmet etmektir.

Vizyon
Her alanda Türkiye'nin önde gelen seçkin ve başarılı kadrolarına ve çağdaş eğitimin gerektirdiği her türlü donanıma haiz; dünyanın her yerinde aranan mezunlar yetiştiren, uluslararası saygınlığa sahip bir üniversite olmak.

 

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •