Media Studies (Doctorate)Full Time
Prof. İlker Cenan Bıçakçı
Prof. Mahmut Oktay
Prof. Suat Anar
Assoc. Prof. Aykut Arıkan (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Assoc. Prof. Ayla Kanbur
Assoc. Prof. Berrin Yanıkkaya
Assoc. Prof. Billur Ülger
Assist. Prof. B. Ahu Erdoğdu
Assist. Prof. Defne Özonur Çöloğlu
Assist. Prof. Feryade Tokan Şenol
Assist. Prof. Mahmut Deniz Tansi
Assist. Prof. Neda Saraçer
Assist. Prof. Şafak Erkayhan