Haberler

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Hukuk İşleri Komisyonu Heyeti Yeditepe Üniversitesi’ni ziyaret etti.

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Hukuk İşleri Komisyon Başkanı ve Komisyon Üyeleri Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ziyaret etti. Parlamento Heyeti Başkanı Yau,  Hukuk İşleri Komisyonu Medeni Hukuk Bölüm Başkanı Hu Jihua, Komisyon Üyesi Xiao Yong Zhuang ve beraberindeki heyet; 30.07.2012 tarihinde Yeditepe Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Av. Barbaros Çağa, Prof. Dr. Ali Cem Budak, ve Dr. Ömer Bağcı'nın katılımı ile "Türk Miras Hukukunun Temel İlkeleri" konulu bir çalıştaya katıldılar.

Toplantının başlangıcında söz alan Parlamento Heyeti Başkanı Bayan Yau, 1985 tarihli Çin Halk Cumhuriyeti Medeni Kanununda değişiklik yapılması konusunda çalışmalar olduğunu, bu kapsamda Medeni Kanununun miras hukukuna ilişkin hükümlerinin de değiştirileceğini, Türkiye'nin doğu ve batı arasında stratejik öneme sahip bir konumda olduğunu ve bundan dolayı Türk Miras Hukuku'nun temel ilkelerini öğrenmenin yapılacak reform çalışmalarında kendileri için çok faydalı olacağını ifade etti.

Ardından Yeditepe Hukuk Fakültesi adına söz alan Medeni Usul Hukuku ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Cem Budak; miras hukukumuza hakim olan temel ilkeleri, yasal ve iradi mirasçıları ve miras hukukun başkaca temel konularını Parlamento heyetine açıkladı. Budak, ayrıca,  edinilmiş mallara katılma rejiminin terekenin tespit edilmesine etkisi başta olmak üzere saklı pay kurumu ve tenkis problemini de katılımcılara açıkladı. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ömer Bağcı da, teorik olarak Sayın Budak tarafından açıklanan kurumları pratik sorunlar üzerinden somutlaştırmış, bunun yanısıra iradi ve yasal mirasçılık arasındaki ilişki, ölüme bağlı tasarruf türleri ve şekilleri, mirasın geçişi, mirasın reddi ve mirastan çıkarma ile tasfiyenin nasıl yapılacağına ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaşmıştır. Sayın Av. Barbaros Çağa'da zamanında ve yerinde müdahaleleri ile karmaşık ve çetrefilli sorunların daha doğmadan sona erdirilmesine ve böylelikle konunun apaçık bir şekilde anlaşılmasına büyük katkı sağlamıştır. Çin Parlemento heyeti üyeleri Hocalarımızın sunumları sırasında ve sonrasında çeşitli sorular sorarak konunun ve toplantının faydalı olmasına katkıda bulunmuşlardır. Toplantıda, Yeditepe Hukuk ile yapılacak ortak çalışmaların on-line şekilde devam ettirilmesi hususunda da mutabık kalınmıştır.

Yaklaşık üç saatlik bir toplantının ardından Parlamento Heyeti üyeleri Rektör Sayın Nurcan Baç'ın kendileri onuruna verdiği yemeğe katıldılar.

 


 

 


Ana Sayfa Duyuruları