Eğitim Ekonomisi ve Planlaması (Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans)

PROGRAMIN AMACI :

Günümüzün eğitim koşulları ve beklentileri hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu yeni gelişmeler ışığında çağımızdaki okulların eğitim ile ilgili gereksinimlerini karşılayabilecek bir şekilde yapılandırılmaları ve yönetilmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda okul yöneticilerinin özellikle eğitim ekonomisi, planlaması ve yeniden yapılandırılması konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve yeni bakış açıları kazandırılmaları gerekmektedir. Yurtdışında okul yöneticilerini yetiştiren programların geçmişi yaklaşık yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Türkiye'deki üniversitelerimizde  ise son zamanlarda eğitim yönetimi ile ilgili programlar açılmıştır.


Program:
Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Eğitim Ekonomisi ve Planlaması programı yukarıda da belirtildiği gibi eğitimin ekonomik yapısına, planlanmasına, ve Avrupa Birliği'ne katılma konusunda yapılmakta olan yoğun çalışmalar çerçevesinde okullardaki eğitim sisteminin değerlendirilmesi ve gerekirse yeniden yapılandırılması konularına odaklanmaktadır.  Bu programın amacı, özel ve resmi eğitim kurumlarında, yöneticilik yapacak; eğitim danışmanlığı şirketlerinde ya da diğer kuruluşlarda insan kaynakları, yaşamboyu eğitim vb. konularda çalışacak uzmanlar ve üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmektir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans programı,1 akademik yıl içinde ve izleyen yaz döneminde tamamlanmak üzere 33 kredilik ders yükü ve bir proje dersinden oluşmaktadır. Tezli Yüksek Lisans programı ise 1 akademik yıl içinde alınabilecek 27 kredilik ders yükü, 1 seminer dersi ve bir yılda tamamlanmak üzere bir tezden oluşmaktadır. Ancak adayların tez yazabilmesi için programdaki derslerin genel not ortalamasının (GNO) 3.5 olması gerekmektedir.

Programa Başvuru Koşulları:

a. Dört yıllık Türk veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı Üniversitelerden mezun olmak,

 b. Tezli Yüksek Lisans için en az 55 ALES puanı almış olmak,

Programa kabul için;

-Bilim Sınavında (sözlü)  başarılı olmak,

- Son iki yıl içinde TOEFL sınavından, bilgisayarlı sistemde en az 213, klasik sistemde 550 veya IELTS’DEN 6,5 (reading 6,0-writing 4,5) almış olmak yada  KPDS veya ÜDS sınavından 70 almak;

Veya,

- Yeditepe Üniversitesinin Yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavında  başarılı olmak (70 puan almak)  gerekmektedir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler (aslı ya da noter onaylı fotokopisi):

·         Mezuniyet Belgesi/Diploma  (noter onaylı fotokopisi)                   

·         Transkript (aslı ya da noter onaylı fotokopisi)

·         2 adet referans mektubu                        

·         Tezli Yüksek Lisans için ALES  sonuç belgesi (aslı)

·         Askerlik durum belgesi                                

·         Nüfus cüzdanı örneği (noter onaylı fotokopisi)

·         6 adet fotoğraf                                             

·         İkametgah belgesi

·         Denklik Belgesi (yurtdışında okumuş öğrenciler için)

·         Adayın ilgili bölümü neden seçtiğini içeren İngilizce niyet mektubu.

   • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •