Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans programının temel amacı, eğitim sistemimizde yer alan yönetici ve öğretmenlerimiz ile kurumların eğitim birimlerinde görevli eğitim uzmanlarının bu alanda ihtiyaç duyacağı güncel bilgi ve beceriler ile çağdaş uygulamaları tanıtmak; ve görevlerini yaparken bunlardan nasıl yararlanacakları konusunda kendilerine gerekli rehberlik hizmetlerini sunmaktır. 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başından itibaren tezli ve tezsiz programlar şeklinde yeniden düzenlenen programın ana boyutları Türk eğitim sistemi ve öğretmen yetiştirme düzenlemeleri, temel yönetici becerileri, mesleki gelişim ve okul iyileştirme yöntemleri, AB sürecinde yer alan eğitim programları, program ve öğretmen değerlendirme teknikleri ile fakülte ve okul akreditasyon süreçleri olarak belirlenmiştir. Bunlara ilaveten geniş bir yelpazeye yayılan ve eğitim yöneticilerinin her yönüyle gelişimlerine katkıda bulunacağı düşünülen seçmeli dersler grubu programın diğer bir önemli boyutunu oluşturmaktadır.

 

   • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •