Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı (Doktora)

 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Yer Alan Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Moleküler Tıp Doktora Programı

Bologna Süreci Kapsamında Güncellenmiştir

 Moleküler Tıp Doktora Yeterlilikler Çerçevesi

 

Moleküler Tıp Doktora Program Yeterlilikleri / Öğrenim Çıktıları / Ders Eşleştime Tablosu

 

AKTS hesaplama tabloları ve diğer bilgiler Ders Açıklamaları Bölümünde her ders için ayrı hesaplanarak link oluşturulmuştur.

 

Moleküler Tıp; (i) bilimsel, tıbbi, sosyal alanlarda araştırma yapacak bilim adamlarının karşılaşacakları biyolojik sistemleri anlayıp bu bilgiyi insanlık yararına kullanabilecek şekilde yetiştirilmesini; (ii)ayrıca Moleküler Tıp alanında yetiştirilen bilim adamlarının, çalışmalarında biyoloji, bilgisayar programları, matematik, istatistik, kimya ve mühendislik gibi farklı disiplinleri kullanması ve yorumlaması gerektiğinden disiplinler arası gelişmeleri takip edip bunları kullanabilecek şekilde eğitilmesi amaçlanmıştır. Sunulan yüksek lisans ve doktora programı tahmin, hipotez oluşturma, problemlerin çözümü, problemlere yeni yaklaşımlar getirilmesi gibi faktörler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde gelişen teknolojinin de yardımıyla protein yapıları, gen varyasyonları, kimyasal inhibisyon, hastalıkların moleküler mekanizmalarının ve tedaviye yönelik yeni hipotezlerin kurulmasına yardımcı olacaktır.

 

Moleküler tıp doktora eğitimi yukarıda özetlenen bilgilerin ışığı altında bu alana, genç ve nitelikli araştırıcı ve akademisyen kazandırmak açısından oldukça önemlidir.

 

 

MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI  LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA GİREBİLME ÖN KOŞULLARI

 

ANABİLİM DALI PROGRAMI

ÖNERİLEN

MOLEKÜLER TIP DOKTORA

Tıp fakültesi mezunu ya da fen veya sağlık bilimlerinde yüksek lisans yapmış olmak, Moleküler Tıp yüksek lisansı yapmış olmak

 

 

Program Amacı:

Bu programın en önemli amaçları arasında; yüksek lisansını tamamlamış öğrencilerin aktif ve yenilikçi bilimsel ortamdaki eğitimlerini geliştirip sağlamlaştırmak, bağımsız bilimsel araştırmalar yapmalarına rehberlik etmek ve sonuç olarak araştırma enstitülerinde veya biyoteknoloji firmalarında kariyer sanslarını arttırmak yer almaktadır.

Öğrenim Hedefleri :

Moleküler Tıp doktora eğitimi alan mezunlar araştırmalarını ulusal ve uluslararası bilim alanlarında bağımsızca sunarak ya da yayına dönüştürerek bu alana katkıda bulunabilirler, sosyal çevrelerde de araştırmalarını anlaşılır bir şekilde tartışarak sosyal çevreyi bilgilendirmeya katkıda bulunabilirler, multidisipliner çalışma prensiplerini kullanarak diğer bilim alanlarıyla da ortak çalışmalar yapabilirler, akademisyenler için: spesifik bir alanda eğitici bir sunu hazırlayabilirler.Tıbbi araştırmalar için gerekli olan etik kuralları bildiklerinden insanlık yararına tıbbın ilerlemesine katkıda bulunabilirler. Ayrıca üniversiteler ve enstitülerde araştırmacı olarak görev alabilecekleri gibi ticari sektörde de laboratuarlarda araştırmacı olarak çalışabilirler.

 

Doktora derecesi alabilmek için 240 AKTS gerekmektedir.

 

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MOLEKÜLER TIP DOKTORA PROGRAMI

1.YARIYIL

2.YARIYIL

3.YARIYIL

4.YARIYIL

5.YARIYIL

6.YARIYIL

7.YARIYIL

8.YARIYIL

DERS DÖNEMİ

TEZ ÇALIŞMASI

30 AKTS

30 AKTS

30 AKTS

30 AKTS

30 AKTS

30 AKTS

30 AKTS

30 AKTS

Program hakkında genel bilgi:

Dersler interaktif bir program dahilinde yürütülmektedir. Bu amaç için derslerde 'powerpoint' slayt gösterimi, gerektiğinde internet üzerinden ders ile ilgili veri kaynakları kullanılmaktadır. Derslerin daha etkin geçmesi amacıyla öğrencilerle sürekli iletişim halinde (e-posta ile) bulunmaktadır.

1. ve 2. yarıyıl ders dönemlerinde öncelikle  zorunlu dersler alınacak, açık kalan AKTS seçmeli derslerden 30'a  tamamlanacaktır.

3. ve 4. yarıyıl ders döneminde tüm dersler, seçmeli derslerden 30 AKTS'ye  tamamlanacaktır.

Öğrencilerin alacağı seçmeli dersler % 25'in altında olmayacak şekilde düzenlenecektir..

Her öğrenci program çerçevesinde en az 1 adet seminer vermekle yükümlüdür.

Başarı notu ara sınavların %40 ve final sınavların %60'nin toplamı 75 CB (75-79) olmalıdır.

Derslere devam zorunluğu %80'dir.

Eğitim dili İngilizce ve Türkçe'dir.

ANKETLER

 Moleküler Tıp Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Öğrenci Memnuniyeti Anketi

 Moleküler Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Danışmanların Lisanüstü Eğitime Yönelik Değerlendirme ve Beklenti Anketi  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •