Yönetim Bilişim Sistemleri

 

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  

Genel Bilgi

 

 Yönetim bilişim sistemleri disiplini günümüzde bilişim sistemlerinin iş ve işletme alanındaki problemleri çözme için etkin kullanılma yöntemlerini inceleyen disiplinler arası bir Akademik alandır. İnsan gücü, teknoloji ve sistemlerin birlikte kullanılmasını içerir. İşletmelerin teknolojiyi nerede ve nasıl kullandıkları verimliliği arttırmak ve rekabet edebilmek için önemli bir göstergedir. Bilgisayar donanımı, yazılımı ve ağları bu konuda ağırlıklı bir konuma sahiptir. Hızla gelişen bu alanda uzmanlaşmış ve yenilikleri izleyebilen yaratıcı yöneticilerin kararlarda etkin olmaları teknik gerekse iş hedeflerini belirlemeleri ile mümkündür. Çalışma planının oluşturulması, program ve veri yapılarını içeren yazılımın etkin olarak kullanılması, ağ ve internet işlemlerinin organizasyonu ve güvenliğinin sağlanması bu program kapsamında yetiştirilecek Yönetim Bilişim sistemleri uzmanları tarafından sağlanabilir. 


Yönetim bilişim sistemleri bir organizasyondaki etkinliklerdeki bilişim uygulamaları üzerinde yoğunlaşır. Yöneticilerin karar vermelerinde bilgi işlem sistemlerinden en etkin şekilde yararlanmasını sağlar. Bu amaçla karar destek sistemleri, uzman sistemler ve yönetici bilgi işlem tekniklerini kullanır. Disiplinin en çarpıcı özelliği vurgunun karar verme mekanizması üzerinde yoğunlaşmasıdır. Yönetim Bilişim sistemleri yalnızca teknolojik altyapıyı veya bu teknolojik altyapının uygulanacaği sosyal sistemi incelemekle kalmaz, ikisinin etkileşmesi sonucunda ortaya çıkacak olayları araştırır. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre 2014 yılına dek yönetim bilişim sistemlerinde çalışanların iş bulma olanağının ortalamanın üzerinde olması beklenmektedir.    Program Koordinatörü

Prof. Dr. Avadis Hacınlıyan

 

  

Program Hakkında

 

Program, temelde  farklı iş ve deneyimlere sahip  profesyoneller  kitlesini hedef almaktadır: İşletme ya da ekonomi lisans eğitimi almış olup işinde bilişimle ilgili gereksinimleri olanlar, bilgisayar teknolojileri konusunda farklı derecelerde eğitimi  olan ancak işletme ve yönetim konularında kendini yetiştirmek isteyen ve iş deneyimi ile bilgisayar becerileri geliştirmiş ancak bilişimin  kuramsal temellerini anlamak isteyen farklı lisans dallarından adaylar.   

 

Programa Kabul Koşulları:  

  Adayların;

-        Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları,

-        Tezsiz Program için ALES koşulu aranmamaktadır.

-   İngilizce dil sınavından muafiyet için son iki yıl içinde girilen ÜDS/KPDS veya YDS' den 66, TOEFL' dan 79, IELTS' den 5,5 puana sahip olmak.

-        İngilizce seviye sınavı Başlangıç, Orta ve İleri İngilizce programlarını içerir.         Seviye sınavında başarılı olan adaylar İngilizce Hazırlık programından muaf            tutulur ve doğrudan derslere başlarlar. Diğerleri bu üç kademeden birine devam ederek Lisan programını tamamlarlar.  

 

Haftalık Program ve Ders Saatleri:

Dersler hafta içi 19:00-21:30, hafta sonu 09:00-12:00, 13:00-16:00 saatlerinde yapılmaktadır. Öğrenci haftalık programını, dilediği şekilde tasarlayabilir. Burada göze alınması gereken koşullar, programın en az üç dönemde bitirilebileceğidir. Buna göre, öğrenci en az iki ders almak koşulu ile haftalık programını düzenleyebilir. Ağırlıkla Güz ve Bahar dönemlerinde ders seçebilir, isteğe göre Yaz döneminde de ders seçilebilir. Zorunlu dersler genellikle Güz döneminde açılır.

 
Program İçeriği: 

Yönetim bilişim sistemleri programış işletmelerde bilişim teknolojilerinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayabilen, hızla gelişen bu alanda yenilikleri izleyebilen, hem bilişim hem de işletme alanında donanımlı elemanlar yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla donanım ve yazılım alanında işletme bilişim sistemleri, programlama ve veri yapısı bazındaki temel bilgi, veri tabanı, ağ ve internet yönetimi, veri madenciliği, elektronik iş yönetimi, yönetim, organizasyon, değişim yönetimi, veri analizi ve istatistik, bilgi yönetimi, karar teorisi, yönetim bilişimde proje yönetimi konularındaki dersleri ve bir mezuniyet projesini içermektedir.

 

 Program:  

Program on ders ve mezuniyet projesinden oluşmaktadır. Öğrenciler için üç temel zorunlu temel ders ve  mezuniyet projesi vardır:

1.   ACM 501    İşletme Bilişim Sistemlerinin Teknik  Temelleri,

2. ATD 501    Yönetim, Organizasyon ve Değişim,

3. En az bir adet İstatistik Dersi:

-        ATD 507 Yönetim Bilimleri için İstatistik

-        ACM 505 Hesaplamalı İstatistik ve Zaman Serileri Analizi

-        ATD 504 Yönlendirilmiş Bireysel Araştırma ve Veri Analizi

 

4. ACM 597 Mezuniyet Projesi (kredisiz)

 

(İşletme, Ekonomi Lisans bölümü mezunlarının bu derslerden muafiyeti söz konusu değildir. Aynı şekilde Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi Lisans bölümlerinden mezun olanlar için de aynı durum söz konusudur).

Programda ders geçme notu “CC”'dir. “F” alınan dersler izleyen dönemde, “DD” ve “DC” alınan dersler ise mezun olunmadan önce istenen herhangi bir dönem tekrar edilmelidir.

Öğrencinin mezun olabilmesi için projeye ek olarak en az dört adet ACM kodlu, dört adet ATD kodlu ve iki adet seçimlik ders alması gerekmektedir. Seçimlik dersler öğrencinin ihtiyaçlarına uygun olarak yukarıdaki listede yer alan dersler arasından seçilebildiği gibi diğer Anabilim Dalları tarafından verilen ve içeriği uygun görülen dersler olabilir.

Derslere devam zorunlu olup, devamsızlık oranı %20'yi geçemez. Zorunlu derslerden başarısız olunması halinde bu derslerin izleyen dönemde tekrarlanması gerekmektedir. Başarısız olunan seçimlik ders yerine başka bir seçimlik ders alınabilir.    Öğrencilerin mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 2,50/4,00 olması gereklidir. Herhangi bir dersten CC'nin altında not alan öğrenciler, bu dersi genel not ortalamasına bakılmaksızın tekrarlamak zorundadırlar.    

 

 Erasmus Seçenekleri

 

Programda anlaşmamız bulunan Üniversiteler çerçevesinde öğrenciler bir dönemlerini bu üniversitelerden ders alarak tamamlayabilirler. Bu üniversiteler; Graz Üniversitesi (Avusturya), Osnabrück Üniversitesi (Almanya), Mainz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Almanya) 'dir.

  

  

Bilgi İçin

 

Yrd.Doç.Dr. Aşkın Demirağ

ademirag@yeditepe.edu.tr

Telefon:578 09 73

Yrd.Doç.Dr. Barbaros Bostan

bbostan@yeditepe.edu.tr

Telefon:578 09 71


Ücretler hakkında bilgi almak için: http://ucret.yeditepe.edu.tr adresine tıklayınız.

 

 

  Program Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

 

1.    Kabul koşulları:

2013 Güz dönemiyle, tezsiz program için ALES sınavı şartı kalkmıştır. Ancak Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim İngilizce olduğundan, adayların İngilizce yeterliliklerini gösteren bir belge ile başvurmaları  (ayrıntılı bilgi İngilizce İşletme Yüksek Lisans sayfasından incelenebilir) ya da Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce yapılan İngilizce muafiyet sınavından geçer not almaları gerekmektedir. Bu sınav, KPSS ve ÜDS sınavlarına benzer bir sınavdır.

 

İngilizce muafiyeti gösteremeyen adaylar, belirlenecek İngilizce düzeylerine göre en az bir, en fazla üç dönem, akşam İngilizce hazırlık kurlarına katılabilirler, programa kabul edilmeleri koşulu ile.

 

Kabul işlemlerinde son aşama, program yetkililerince düzenlenen görüşmelerdir. Adaylar, randevu alıp bu görüşmelere ayrıntılı özgeçmişleri ile birlikte girerler. Aday uygun görülürse programa kabul edilir.

 

2.    Program hakkında genel bilgi:

Program on ders ve mezuniyet projesinden oluşmaktadır. Öğrenciler için üç zorunlu temel ders vardır. Derslerle ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Program, temelde  farklı iş ve deneyimlere sahip  profesyoneller  kitlesini hedef almaktadır:

1) İşletme ya da ekonomi lisans eğitimi almış olup işinde bilişimle ilgili gereksinimleri olanlar,

 2) Bilgisayar teknolojileri konusunda farklı derecelerde eğitimi  olan ancak işletme ve yönetim konularında kendini yetiştirmek isteyen ve

 3) İş deneyimi ile bilgisayar becerileri geliştirmiş ancak bilişimin  kuramsal temellerini anlamak isteyen farklı lisans dallarından adaylar.    

 

3.    Haftalık Program ve Ders Saatleri:

Dersler hafta içi 19:00-21:30, hafta sonu 09:00-12:00, 13:00-16:00 saatlerinde yapılmaktadır.

Öğrenci haftalık programını, dilediği şekilde tasarlayabilir. Burada göze alınması gereken koşullar, programın en az üç, en fazla altı dönemde bitirilebileceğidir. Buna göre, öğrenci en az iki ders almak koşulu ile haftalık programını düzenleyebilir.

 

4.    Programın Ücreti:

Programın onbir dersi için ders başına, başlanacak dönem itibariyle geçerli olan ücret ödenir.  Ücretin ödenmesi konusundaki kolaylıklar ve en son ücret bilgisi için  Mali İşler ile görüşülmesi gerekmektedirAyrıca bu linkten güncel ücret bilgisi edinilebilir: http://ucret.yeditepe.edu.tr

 

5.    Başvuru Tarihleri hakkında:

Programa talep edilen ilgi gereğince güz ve bahar dönemleri için öğrenci kabulu yapılmaktadır:

Güz dönemi için başvurular Ağustos ayının ikinci yarısında başlar, mülakat ve muafiyet sınavları Eylül’ün ilk haftası içinde gerçekleşir ve kayıt işlemlerine başlanır. Bahar dönemi içince Ocak sonu Şubat başında gerçekleşir.Güncel bilgilere http://yeditepe.edu.tr/enstituler/sosyal-bilimler-enstitusu  adresinden erişilebilir.

 

6.    Kayıt İşlemleri:

 

İlk işlem Sosyal Bilimler Enstitüsü  web sayfasından “online kayıt” işlemi ile başvurmaktır. Bölümümüz İşletme Ana Bilim dalına bağlı olduğundan sırasıyla İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri programlarının seçilmesi gerekir. İngilizce muafiyet, mülakat sonrasında kabul edildikten sonra öğrenci, kayıt işlemleri için gerekli belgeler ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne (Hukuk Binası, 4. Kat) başvurur. İdari ve mali işlemler tamamlandıktan sonra adaya verilen kullanıcı ve şifre ile öğrenci www.obs.yeditepe.edu.tr sitesine girer ve o dönem için almak istediği dersleri seçer.  Akademik kayıt işlemlerinde öğrenciler danışmanlarına başvurmalı, onların önerilerine göre ders programlarını hazırlamalıdır. Seçilen dersler “gönder” seçeneği ile danışmanın onayına sunulur, danışmanca onaylandıktan sonra da öğrenci derse kaydolmuş olur. 

 

 

 

   • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •