Yönetim Bilişim Sistemleri

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

(Tezli/Tezsiz)

1. GENEL

 

Yönetim bilişim sistemleri disiplini günümüzde bilişim sistemlerinin iş ve işletme alanındaki problemleri çözme için etkin kullanılma yöntemlerini inceleyen disiplinler arası bir Akademik alandır. İnsan gücü, teknoloji ve sistemlerin birlikte kullanılmasını içerir. İşletmelerin teknolojiyi nerede ve nasıl kullandıkları verimliliği arttırmak ve rekabet edebilmek için önemli bir göstergedir. Bilgisayar donanımı, yazılımı ve ağları bu konuda ağırlıklı bir konuma sahiptir. Hızla gelişen bu alanda uzmanlaşmış ve yenilikleri izleyebilen yaratıcı yöneticilerin kararlarda etkin olmaları teknik gerekse iş hedeflerini belirlemeleri ile mümkündür. Çalışma planının oluşturulması, program ve veri yapılarını içeren yazılımın etkin olarak kullanılması, ağ ve internet işlemlerinin organizasyonu ve güvenliğinin sağlanması bu program kapsamında yetiştirilecek Yönetim Bilişim sistemleri uzmanları tarafından sağlanabilir. 

Yönetim Bilişim sistemleri bir organizasyondaki etkinliklerdeki bilişim uygulamaları üzerinde yoğunlaşır. Yöneticilerin karar vermelerinde bilgi işlem sistemlerinden en etkin şekilde yararlanmasını sağlar. Bu amaçla karar destek sistemleri, uzman sistemler ve yönetici bilgi işlem tekniklerini kullanır. Disiplinin en çarpıcı özelliği vurgunun karar verme mekanizması üzerinde yoğunlaşmasıdır. Yönetim Bilişim sistemleri yalnızca teknolojik altyapıyı veya bu teknolojik altyapının uygulanacaği sosyal sistemi incelemekle kalmaz, ikisinin etkileşmesi sonucunda ortaya çıkacak olayları araştırır. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre 2014 yılına dek yönetim bilişim sistemlerinde çalışanların iş bulma olanağının ortalamanın üzerinde olması beklenmektedir. 

   

1.1 Program Hakkında

Program, temelde farklı iş ve deneyimlere sahip profesyoneller kitlesini hedef almaktadır: İşletme ya da ekonomi lisans eğitimi almış olup işinde bilişimle ilgili gereksinimleri olanlar, bilgisayar teknolojileri konusunda farklı derecelerde eğitimi  olan ancak işletme ve yönetim konularında kendini yetiştirmek isteyen ve iş deneyimi ile bilgisayar becerileri geliştirmiş ancak bilişimin  kuramsal temellerini anlamak isteyen farklı lisans dallarından adaylar.          

1.2 Programa Kabul Koşulları:

  Adayların;

-        Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları,

-        Tezsiz Program için ALES koşulu aranmamaktadır.

-        İngilizce dil sınavından muafiyet için son iki yıl içinde girilen ÜDS/KPDS veya YDS' den 60, TOEFL' dan 72 puana sahip olmak.

-        İngilizce seviye sınavı Başlangıç, Orta ve İleri İngilizce programlarını içerir. Seviye sınavında başarılı olan adaylar İngilizce Hazırlık programından muaf tutulur ve doğrudan derslere başlarlar. Diğerleri bu üç kademeden birine devam ederek Lisan programını tamamlarlar.  

-        Bunlara ek olarak tezli yüksek lisans programı için

-        ALES’den son üç yıl içinde en az 55 ve üstünde puana sahip olmak.

1.3 Programın Ücreti:
Programın onbir dersi için ders başına, başlanacak dönem itibariyle geçerli olan ücret ödenir. Ücretin ödenmesi konusundaki kolaylıklar ve en son ücret bilgisi için üniversite web sayfasından “Ücretler” bölümünden öğrenilebilir veya Mali İşler ile görüşülebilir.

1.4 Programa Başvuru Tarihleri :

Programa talep edilen ilgi gereğince güz ve bahar dönemleri için öğrenci kabulu yapılmaktadır:

Güz dönemi için başvurular Ağustos ayının ikinci yarısında başlar, mülakat ve muafiyet sınavları Eylül’ün ilk haftası içinde gerçekleşir ve kayıt işlemlerine başlanır. Bahar dönemi içinse Ocak sonu Şubat başında gerçekleşir.

 

Güncel bilgilere üniversite web sayfasından Lisansüstü-Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden erişilebilinir.

1.5 Erasmus Seçenekleri

 

Programda anlaşmamız bulunan Üniversiteler çerçevesinde öğrenciler bir dönemlerini bu üniversitelerden ders alarak tamamlayabilirler. Bu üniversiteler; Graz Üniversitesi (Avusturya), Osnabrück Üniversitesi (Almanya), Mainz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Almanya) 'dir.

 

2. AKADEMİK KADRO:

  Akademik Kadro (Tam Zamanlı)

Prof.Dr. Avadis Simon HACINLAYAN

Ph. D. 1971 Univ. Of Chicago, M.S. 1968 Univ. Of Chicago, B.S. 1967 Boğaziçi Üniv.

Doç.Dr. Barbaros BOSTAN

Ph.D. 2005 Marmara Üniv., MBA 2004 Yeditepe Üniv., B.A. 2001 İstanbul Teknik Üniv.

Doç.Dr. Füsun Bulutlar

Ph.D. 2007 Marmara Üniv., MBA 2001 ÖDTÜ, M.A. 1979 ODTÜ

Doç.Dr. Rıfat KAMAŞAK

Ph.D. 2004 İstanbul Üniv., M.A. 1997 Middlesex Univ., B.A. 1990 İstanbul Üniv.

Yrd.Doç.Dr.Aşkın DEMİRAĞ

Ph.D. 2011 Marmara Üniv., MBA 2004 Yeditepe Üniv., B.A. 1999 Anadolu Üniv.

Yrd.Doç.Dr.Manu DUBE

Ph.D. 2004 University of Arizona, M.S. 1997 SUNY, New York, B.S. 1993 Institute of Technology.

Yrd.Doç.Dr.Murat YÜCELEN

Ph.D.2005 İstanbul Üniv.,M.A.1997 Marmara Üniv.,B.A.1994 Macalester Collage A.B.D.

Yrd.Doç.Dr.Uğur TevfikKAPLANCALI

Ph.D.2008 MIS Claremont Graduate Üniv.,M.S.MIS.2000 Claremont Graduate Üniv., MBA 1996 Marmara Üniv., B.S.1992 Marmara Üniv.

 

Akademik Kadro (Yarı Zamanlı)

Prof.Dr.Gülay BAŞARIR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Semra ERPOLAT

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. İ.Melih BAŞ

Serbest

Öğr.Gör. Ahmet Ata ERTUĞRUL

Serbest

 3.1. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI  

 

 TEZSİZ

 

 TEZLİ

 

 

BİRİNCİ YARIYIL

T

U

L

Y

A

 

 

 

İKİNCİ YARIYIL

T

U

L

Y

A

ACM

501

İşletme Bilişim Sistemlerinin Teknik Temelleri

3

0

0

3

10

 

ACM

501

İşletme Bilişim Sistemlerinin Teknik Temelleri

3

0

0

3

10

ATD

501

Yönetim, Organizasyon ve Değişim

3

0

0

3

10

 

ATD

501

Yönetim, Organizasyon ve Değişim

3

0

0

3

10

 

 

Seçmeli İstatistik  Dersi

3

0

0

3

10

 

 

 

Seçmeli İstatistik  Dersi

3

0

0

3

10

 

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

10

 

 

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

10

 

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

10

 

 

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

10

 

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

10

 

 

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

10

 

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

10

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders

3

0

0

3

10

 

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

10

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders

3

0

0

3

10

 

 

Serbest Seçmeli Ders

3

0

0

3

10

 

ACM

598

Seminer

3

0

0

0

0

 

 

Serbest Seçmeli Ders

3

0

0

3

10

 

ACM

599

Tez

0

0

0

0

30

ACM

597

Mezuniyet Projesi

3

0

0

0

 20

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

L

Y

A

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

L

Y

A

ACM 

502

Veritabanı Yönetim Sistemleri

3

0

0

3

10

 

ATD

502

Çağdaş İşletmelerde Stratejik Yönetim

3

0

0

3

10

ACM

508

İşletmelerde Kullanılabilen Açık Kaynaklı Yazılım

3

0

0

3

10

 

ATD

511

Yenilikçilik ve Bilgi Yönetimi

3

0

0

3

10

ACM

511

Bilişim Sistemlerinde Ağ ve Örün Uygulamaları

3

0

0

3

10

 

ATD

513

İşyeri Davranışlarında Çağdaş Konular

3

0

0

3

10

ACM

512

E-İş Yönetimi

3

0

0

3

10

 

ATD

514

Karar Teorisi

3

0

0

3

10

ACM

513

Yönetim Bilişim Sistemlerinde Proje Yönetimi

3

0

0

3

10

 

ATD

515

Beşeri Sermaye Stratejileri

3

0

0

3

10

ACM

514

Veri Madenciliği ve Bilgi Kazanımı

3

0

0

3

10

 

ATD

517

Bilgiyi Yönetme ve Sosyal Teknolojiler

3

0

0

3

10

SEÇMELİ İSTATİSTİK DERSLERİ

ACM

505

Hesaplamalı İstatistik ve Zaman Serileri Analizi

3

0

0

3

10

 

ATD

504

Yönlendirilmiş Bireysel Araştırma ve Veri Analizi

3

0

0

3

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATD

507

Yönetim Bilimleri için İstatistik

3

0

0

3

10

 

Tezsiz program 3 temel zorunlu temel ders, 5 seçmeli ders, 2 serbest seçmeli ders olmak üzere 10 ders (30 kredi) ve mezuniyet projesinden oluşmaktadır.

Tezli program ise 3 temel zorunlu temel ders, 3 seçmeli ders, 2 serbest seçmeli ders, 1 seminer dersi olmak üzere 9 ders (24 kredi) ve tezden oluşmaktadır.

 

 T: Teorik , U: Uygulama ,  L: Laboratuar,  Y: Yeditepe Kredisi,  A: AKTS

 

iLETiŞiM

e-posta: Ebru Turan eturan@yeditepe.edu.tr;

   Yrd.Doç.Dr. Aşkın Demirağ ademirag@yeditepe.edu.tr

Telefonlar: (216) 578 09 45, 578 09 73

 

Programa başvuru tarihleri ve güncel bilgi için : http://yeditepe.edu.tr/enstituler/sosyal-bilimler-enstitusu  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •