• EN
  • TR

Sıkça Sorulan Sorular

Yeditepe Üniversitesine Nasıl Yerleşirim?
Üniversitemizin lisans programlarına öğrenci kabulü, Türkiye’deki diğer üniversitelerde olduğu gibi, ÖSYM tarafından düzenlenen ÖSYS sistemi içinde yapılıyor. Üniversitemiz tarafından her yıl önerilen ve YÖK tarafından onaylanan kontenjanlar, ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda koşullarla birlikte yer alıyor.

 

Özel Yetenek Sınavı İle Alan Programlarınız Var Mı?
Üniversitemize Güzel Sanatlar Fakültemizin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü hariç diğer tüm bölümleri özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ediliyor. Özel Yetenek Sınavına girebilmek için öğrencilerin YGS puan türlerinin herhangi birinden 150.000 ve üzeri puan alması gerekiyor. Özel Yetenek Sınavına girecek öğrencilerin Temmuz ayı içinde belirlenen tarihlerde önkayıt yaptırması ise zorunlu.

 

Yeditepe Üniversitesinde Öğretim Süresi Nedir?
Üniversitemizde 2 yıllık herhangi bir önlisans programı bulunmuyor. 6 yıllık Tıp Fakültesi ile 5 yıllık Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri dışındaki tüm programlarımızın öğretim süresi 4 yıl.

 

Hangi Puan Türlerinde Bölümlere Öğrenci Alınıyor?
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (YGS-1) ve Gümrük İşletme (YGS-6) dışındaki tüm programlarımız LYS puan türleriyle (MF – TM – TS – DİL) öğrenci alıyor.

 

Ek Yerleştirmeden Nasıl Yararlanabilirim?
Kayıtlardan sonra üniversitelerin açık kalan kontenjanlarına, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde Ek Yerleştirme Sistemi ile öğrenci alınıyor.

 

Dikey Geçişle Üniversitenizde Okuyabilir miyim?
Üniversitemiz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul ediyor. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgileri her yıl Temmuz ayı içinde ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzundan takip edebilirsiniz.

 

Üniversite İçinde Yatay Geçiş Yapılıyor mu?
Kurumiçi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranıyor.

 

Yatay Geçişte Öğretim Yılı Süresi Nedir?
Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahil. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.

 

Özel Yetenek Gerektiren Programlara Geçiş Yapabiliyor muyuz? 
Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan lisans programlarına kurum içi ve genel not ortalamasına göre kurumlararası yatay geçişlerde adayların diğer koşulların yanı sıra yapılacak yetenek sınavına girmeleri gerekiyor.

 

Kurumiçi Yatay Geçişlerde Burs Hakkım Devam Ediyor mu?

Öğrencinin başarı durumuna göre Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından bursunun devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları Nelerdir?
Kurumiçi yatay geçiş yapacak öğrencilerin, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç, kayıtlı bulundukları programın yarıyıl sistemine göre eğitim yapması halinde en az iki yarıyıl; yıl sistemine göre eğitim yapması halinde en az bir yıl derslere devam etmiş olmaları gerekiyor. Kayıt dondurmuş (geçici ayrılma hakkından yararlanmış) olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmaya engel değil.

 

Kurum Dışı Yatay Geçiş Nasıl Yapılıyor?
Genel Not Ortalamasına Göre Kurumlararası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki (isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde 80’i aynı olduğu tespit edilen) eşdeğer lisans programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ölçüleri belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yapılıyor. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamıyor. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması (genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 1,50 olması) şartı aranıyor. Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranıyor.

 

Kurumlararası Yatay Geçişlerde Yabancı Dil Bilgisi Nasıl Ölçülüyor? 

Yeditepe Üniversitesinde, adayların yatay geçiş başvurularının değerlendirme işlemlerine alınabilmesi için yabancı dil bilgilerinin yeterli olduğunu da kanıtlamaları gerekiyor.

İngilizcelerinin yeterli olduğunu kanıtlamak için adayların,

  • Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği TOEFL (computerbased total 213; paperbased total 550, ınternetbased total 79) ve IELTS (reading en az 6 olmak koşuluyla total 6,5) sınavlarından başarılı olmaları (Bu belgeler, alındıkları tarihten itibaren 2 yıl için geçerlidir.) veya
  • Uluslararası nitelikte bir İngilizce sınav sonucu sunmayanların, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından ilan edilen tarihlerde düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavına girip başarılı olmaları gerekiyor.

Öğretim dili Almanca ve Fransızca olan programlar için yukarıda sayılan koşullar, ilgili dillerin her biri için ayrıca belirlenir.

 

Yeni uygulamaya başlayan Merkezi Yerleştirme Puanına göre Yatay Geçiş yapma olanağını veriyor musunuz?
Üniversitemizde Kurumiçi ve Genel Not Ortalamasına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş olanaklarının yanı sıra gerek kurumiçinde gerekse kurumlararasında Merkezi Yerleştirme Puanına Göre yatay geçiş yapma olanağı verilmektedir.

  • Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş başvurularında, öğrencinin merkezi sınava girip yerleştirildiği programa kayıt olduğu yıl itibarıyla, geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı yerleştirme puanının, Yeditepe Üniversitesinin yatay geçiş yapılmak istenen lisans programının en düşük puanına eşit ya da yüksek olması şartı aranmaktadır.
  • Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan lisans programları arasında merkezi sistem puanlarına göre yatay geçiş yapılması söz konusu değildir.
  • Merkezi yerleştirme puanlarına göre Türkiye veya KKTC’de bir yükseköğretim programına yerleşip kayıt  yaptırmayanlar ile ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeyenlerden kendi olanaklarıyla yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayanlar ve öğrenci statüsünde olanların merkezi yerleştirme puanlarına göre yatay geçişe başvurmaları söz konusu değildir.
  • Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminden önce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmak koşuluyla, lisans programlarının hazırlık sınıfı ve son sınıf dahil ara sınıflara yapılabilir.
  • Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş hakkından bir defaya mahsus yararlanılabilir. Ancak, bu yolla yatay geçiş yapanların, daha sonraki dönemlerde, ÖSYM tarafından yerleştirildiği programa dönme hakkı mevcuttur.
  •  

Üniversitenizde Misafir Öğrenci Olabiliyor muyum?
Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olan adayların herhangi bir programda kayıtlı olmadan, bilgi edinmek amacıyla, Üniversitemizde sunulan dersleri "Misafir Öğrenci" statüsünde almaları mümkün. Misafir öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetmelik tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılıyor. Misafir öğrencilere, misafir öğrenci kimliği ile aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Diploma verilmez. Üniversitemizde misafir öğrenci olarak kayıt yaptıran kişiler, öğrenimleri süresince öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilere Ayrıca Tanınan Bir Hak Var mı?
Lisans programlarımıza yabancı uyruklu öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yapılıyor.

 

Üniversitenizin Öğretim Dili Nedir?
Üniversitemizin öğretim dili İngilizcedir. Üniversitemizde İngilizce dışında eğitim veren iki program bulunuyor. Uluslararası İşletme Yönetimi programında Almanca, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programının birinde Fransızca dilinde öğretim yapılıyor.

 

Üniversitenizde Çift Diploma Programları var mı? 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan İşletme (İngilizce) programının  North Carolina Wilmington Universitesi (UNCW) ile yurtdışı ortak lisans programı bulunmaktadır.

 

Nasıl Kayıt Dondurabilirim?
Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi durum ve beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle “kayıt dondurma” başvurusunda bulunabilir. Kayıt dondurma işlemi, kayıt yenileme işleminden sonra yapılır. Yeni öğrenciler, ancak üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kayıt dondurabilirler.

 

Yaz Okulu Zorunlu mu?
Yaz eğitimine devam etmek zorunlu değil. Bu hizmet öğrencilerin eğitim hayatlarını daha çabuk tamamlayıp iş hayatına atılmaları için düzenleniyor. Yaz eğitimine devam edecek öğrencilerden tam burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler, yaz eğitimi için hiçbir ücret ödemez. %50 burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler yaz eğitimi ücretinin %50’sini, %25 burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler yaz eğitimi ücretinin %75’ni,  burssuz kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler ise yaz eğitimi için ders başı ücret öderler.

 

Yeditepe Üniversitesi’nde Çift Anadal ve Yan Dal Nasıl Yapabilirim?
Üniversitemiz, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir lisans diploması alma (çift anadal / doublemajor) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal (minor) programında öğrenim görme olanağı tanınmaktadır. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden çift anadal (ÇAP) yapmak isteyenler, esas programlarının en erken üçüncü en geç beşinci döneminde, yan dal yapmak isteyenler ise en erken üçüncü dönemlerinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurabilmektedir.

ÇAP programına başvurabilmek için öğrencinin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. Çift anadalı burslu okuyabilmek için de 4 üzerinden 3.5 ortalama şartı vardır. Yandal programlarına başvuru için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir, bursluluk için ise 3.25 not ortalaması şartı vardır. 

ÇAP ve Yan dal programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri, denk dersleri ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü  imzalanması ve bu protokolün üniversitemiz senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir. ÇAP ve Yan dal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan Yeditepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden ulaşılabilir. 

Öğrenci ÇAP ya da yan dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, ÇAP ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu ÇAP ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir anadal lisans diploması, yan dal programını tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir. 

Ana lisans programını tamamlayan, ancak ikinci anadal programından eksikleri kalan öğrencilere, kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sürenin sonuna kadar ikinci anadal programını tamamlama imkânı tanınır.

 

Üniversitenizde ERASMUS ve Öğrenci Değişim Programları var mı?
Yeditepe Üniversitesi’nde Erasmus ve Avrupa dışındaki üniversitelerle Öğrenci Değişim Programları uygulanıyor.Yeditepe Üniversitesi, yurt dışından çeşitli ülkelerle yaptığı anlaşma, ya da imzaladığı protokollerle 403 üniversitede 722 bölüm ile işbirliği içindedir. Kendileriyle işbirliği ve değişim anlaşmaları yapılmış olan yabancı üniversiteler ABD, Kanada, Çin, Rusya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunuyor. Üniversitemiz ülkemizde “Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)” Kurumsal Değerlendirme Programından ilk geçen vakıf üniversitesidir.

 

Yüksek Lisans Olanağı...
Yerleşilen programın birincisi olarak mezun olunduğu takdirde Üniversitenin lisansüstü programlarında tam burslu, ikincisi olarak mezun olunduğu takdirde %50 burslu ve üçüncüsü olarak mezun olunduğu takdirde % 25 burslu okuma olanağı sağlanır.

 

IB, Abitur, Matura, Maturita ve Fransız Bakaloryası Öğrencilerine destek...
IB (Uluslararası Bakalorya) diploma notu 32 ve üstü, ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü, MATURA diploma notu 2,0 ve üstü MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlar ile Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olan öğrencilere Yeditepe Üniversitesine ilk 5 tercihleri arasında yerleşmeleri kaydıyla, burssuz kontenjanlara yerleştirildikleri takdirde öğretim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır.

 

Üniversitenin Kampüsü İçinde Yurt İmkânı Bulunuyor mu?
Üniversitemizin kampüsü içinde 4250 yatak kapasiteli öğrenci yurtlarımız bulunuyor. Yurt kayıtları dönem bazında Güz Dönemi, Bahar Dönemi ve Yaz Dönemi olarak yapılıyor.
Odalar, kız öğrenci yurdunda tek kişilik ve iki kişilik; erkek öğrenci yurdunda ise tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik şeklinde planlanmıştır. Öğrencilerin kullanımı için her yurt binasının altında, öğrenci çamaşırhaneleri ve ütü odaları mevcut. Odalar gün aşırı temizlenmekte, haftada bir kez havlu ve çarşaf değişimi yapılıyor.
Odalarda; banyo-tuvalet, mini buzdolabı, dâhili telefon, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardrop, 24 saat kablolu Internet bağlantısı ve sıcak su bulunuyor.
Yurtta kalan öğrenciler, Bilgi Merkezi Hizmetlerinden ücretsiz olarak, Sosyal Tesislerde bulunan restoran, kapalı ve açık yüzme havuzu, fitnesscenter ve squash salonundan ücretleri karşılığında faydalanabiliyor.

 

Üniversitenizde Öğrenci Kulüpleri Var mı?
Üniversitemizde etkin olarak faaliyet gösteren 44 Öğrenci Kulübü bulunuyor.

 

Yeditepe Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora Nasıl Yapılıyor?
Üniversitemizde Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Biyoteknoloji ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde 74 adet Master ve 33 adet doktora programı mevcuttur.

 

Yukarıdaki bilgiler ve daha fazlası için Üniversitemizin web sayfasını  ve ziyaret ediniz.