• EN
 • TR

Sıkça Sorulan Sorular

             Üniversiteniz kaç yılında kim tarafından kuruldu?

 • Üniversitemiz 1996 yılında İSTEK Vakfı tarafından Bedrettin Dalan öncülüğünde kurulmuştur.

  Yeditepe Üniversitesi’ne nasıl yerleşirim?

 • Üniversitemizin lisans programlarına öğrenci kabulü, Türkiye’deki diğer üniversitelerde olduğu gibi ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılıyor. Yerleştirme, üniversitemiz tarafından her sene önerilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan kontenjanlar dâhilinde yapılıyor. Kontenjanlar, puan ve başarı sıraları o yılın ÖSYS kılavuzunda yer almakla birlikte üniversitemize başka bir yerleştirme şekli bulunmamaktadır.

  Özel yetenek sınavı ile alan bölümleriniz var mı?

 • Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültemize bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları hariç diğer tüm bölümleri özel yetenek sınavı ile (çizim ve mülakat) öğrenci kabul ediliyor. Özel Yetenek Sınavına girebilmek için öğrencilerin YGS puan türlerinin herhangi birinden 150 ve üzeri puan alması gerekiyor.  Özel Yetenek Sınavına girecek öğrenciler ön kayıt ve sınav tarihleri için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/duyuru/2017-yetenek-sinavi-online-kayitlarimiz-baslamistir linkimizi inceleyebilirsiniz.

  Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim süresi nedir?

 • 4-5-6 yıllık eğitim veren lisans programlarımız bulunmaktadır.

  Üniversitenizde iki yıllık ön lisans programları var mı?

 • Üniversitemizde iki yıllık ön lisans programları bulunmamaktadır. 

  Hangi puan türlerinde bölümlere öğrenci alınıyor?

 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna bağlı olan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gümrük İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerimiz YGS 6 puan türüyle, bunların dışındaki tüm bölümlerimiz LYS puan türleriyle (MF – TM – TS – DİL) öğrenci almaktadır.

  Ek yerleştirmeden nasıl yararlanabilirim?

 • Kayıtlardan sonra üniversitelerin açık kalan kontenjanlarına, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde Ek Yerleştirme Sistemi ile öğrenci alınmaktadır.

  Dikey geçişle üniversitenizde okuyabilir miyim?

 • Üniversitemiz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul ediyor. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgileri her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edebilirsiniz.

  Yatay geçiş başvuru koşulları nelerdir?

 • Üniversitemizde Kurumiçi, Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür.  Kurumiçi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans  programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadırYatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahil. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.İkinci bir yatay geçiş yöntemi de Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre yatay geçişdir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir. Üçüncü tür yatay geçiş ise Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa  yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında Yatay ve Dikey Geçiş sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

             Yatay geçişte öğretim yılı süresi nedir?

 • Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahil. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.

  Özel yetenek gerektiren programlara yatay geçiş yapabiliyor mu?

 • Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan lisans programlarına kurum içi yatay geçişlerde adayların diğer koşulların yanı sıra yapılacak yetenek sınavına girmiş olmaları gerekmektedir.

  Yatay geçişlerde yabancı dil bilgisi nasıl ölçülüyor?

 • Yeditepe Üniversitesinde, adayların yatay geçiş başvurularının değerlendirme işlemlerine alınabilmesi için yabancı dil bilgilerinin yeterli olduğunu kanıtlamaları gerekmektedir. İngilizcelerinin yeterli olduğunu kanıtlamak için adayların, · üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği TOEFL (computer based total 213; paper based total 550, ınternet based total 79) sınavından başarılı olmaları (Bu belgeler, alındıkları tarihten itibaren 2 yıl için geçerlidir.) veya · TOEFL belgesi sunmayanların, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavına girip başarılı olmaları gerekmektedir. Öğretim dili Almanca, Fransızca ve İtalyanca olan programlar için yukarıda sayılan koşullar, ilgili dillerin her biri için ayrıca belirlenir.

  Üniversitenizde misafir öğrenci olabiliyor muyum?

 • Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olan adayların herhangi bir programda kayıtlı olmadan, bilgi edinmek amacıyla, üniversitemizde sunulan dersleri "Misafir Öğrenci" statüsünde almaları mümkündür. Misafir öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetmelik tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılıyor. Misafir öğrencilere, misafir öğrenci kimliği ile aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Diploma verilmez. Üniversitemizde misafir öğrenci olarak kayıt yaptıran kişiler, öğrenimleri süresince öğrencilik haklarından yararlanamaz.

  Yabancı uyruklu öğrencilere ayrıca tanınan bir hak var mı?

 • Lisans programlarımıza yabancı uyruklu öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yapılmaktadır.

  Üniversitenizin öğretim dili nedir?
 • Üniversitemizin öğretim dili İngilizcedir. Üniversitemizde İngilizce dışında eğitim veren iki program bulunmaktadır. Bunlar; Uluslararası İşletme Yönetimi Almanca ve ayrıca İngilizce programı da olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü Fransızca dillerinde eğitim vermektedir.

  Yeditepe Üniversitesi’nde çift anadal ve yan dal nasıl yapabilirim?

 • ÇAP ve yandal için ilgili bölümler arasında protokol imzalanması gerekiyor. Üniversitemiz, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir lisans diploması alma (çift anadal / double major) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal (minor) programında öğrenim görme olanağı tanınıyor. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden çift anadal (ÇAP) yapmak isteyenler, esas programlarının en erken üçüncü en geç beşinci döneminde, yandal yapmak isteyenler ise en erken üçüncü dönemlerinde başvurabiliyor. Başvuru için dilekçe ve not belgelerinin ilgili program başkanlıklarına teslim edilmesi gerekiyor.Detaylı Bilgi İçin;Çap - Yandal sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

             Çift anadal ya da yan dal programına kabul edilme koşulları nelerdir?

 • ÇAP programına başvurabilmek için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekmektedir.Yan dal programlarına başvurabilmek için de genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması şartı aranmaktadır.ÇAP ve Yan dal programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri, denk dersleri ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü  imzalanması ve bu protokolün üniversitemiz senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir. ÇAP ve Yan dal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan Yeditepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden ulaşılabilir.
  Öğrenci ÇAP ya da yan dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, ÇAP ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu ÇAP ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir anadal lisans diploması, yan dal programını tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir. Detaylar hakkında Yönetmelikler  sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

             Çift anadal ve yandalı üniversitenizde burslu olarak yapabilir miyim?

 • Çift anadalı burslu okuyabilmek için 4.00 üzerinden 3.25 ortalama şartı vardır. Yandal programlarını burslu yapabilmek için de genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00 not ortalaması şartı vardır.
  Detaylı Bilgi İçin;Çap - Yandal sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

             Çift Anadal ve Yandala devam edebilmek için genel not ortalamasının en az kaç olması gerekiyor?

 • Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

             Öğrenciler çift anadal ve yandal programlarını istedikleri taktirde bırakabilirler mi?

 • Öğrenci çift anadal ya da dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, çift anadal ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu çift anadal ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

             Üniversitenizde ERASMUS ve Öğrenci Değişim Programları var mı?

 • Avrupa, Amerika, Kanada, Çin, Kore ve Uzakdoğu başta olmak üzere dünyanın önde gelen üniversiteleri ile Erasmus ve Exchange anlaşmalarımız bulunmaktadır. 736 Erasmus anlaşması bulunan üniversitemiz, öğrencilerine ayrıca yurt dışında eğitim alma ve staj yapabilme olanağı da sunmaktadır.  Üniversitemiz ülkemizde “Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)” Kurumsal Değerlendirme Programından ilk geçen vakıf üniversitesidir.Detaylı Bilgi İçin ;Uluslararası Ofis sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

            Üniversitenizde Çift Diploma Programları var mı?

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünün University Of North Carolina Wilmington ile ortak işletme lisans çift diploma programı yer almaktadır. Ayrıca Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) bölümünün de Almanya’da FH –KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile çift diploma anlaşması bulunmaktadır.  Bunun yanı sıra üniversitemizin diğer fakülte ve bölümleri için Kanada, İngiltere ve ABD ile çift diploma programları hazırlıkları devam etmektedir.

              Üniversitenizde İngilizce dışında hangi dilleri öğrenebilirim?

 • Öğrencilere okudukları programın zorunlu koştuğu yabancı dilin dışında, ek olarak alabilecekleri yabancı dil seçenekleri sunulmaktadır. Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince gibi yabancı dil dersleri seçenekleri bulunuyor. Öğrenciler dil seçeneklerinden ücretsiz olarak faydalanıyor ve öğrenciler dil eğitiminde gerekli olan eğitimlerini tamamladıklarında sertifika alıyor.

             Yaz Okulu zorunlu mu?

 • Yaz eğitimine devam etmek zorunlu değildir. İsteğe bağlıdır. Yaz eğitimine devam edecek öğrencilerden tam burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler, yaz eğitimi için hiçbir ücret ödemezler. %50 burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler yaz eğitimi ücretinin %50’sini, %25 burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler yaz eğitimi ücretinin %75’ni, burssuz kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler ise yaz eğitimi için ders başı ücretinin tamamını öderler.

             Üniversitenizin burs imkânları nelerdir?

 • Yeditepe Üniversitesi,  başarılı öğrencileri; yurt dışında eğitim, yüksek lisans eğitimi, ücretsiz konaklama, yemek ve başarı oranlarına göre farklı miktarlarda burslarla ödüllendiriyor. Burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrencilerin bursları; Yabancı Dil Hazırlık Programında geçirilecek süreyi de kapsamaktadır. Detaylı Bilgi İçin;Burs Olanakları sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

             Burslar hangi durumlarda kesilir?

 • Öğrencinin yerleştirildiği programdaki normal öğrenimi süresince ( 4 yıllık programlarda 9, 5 yıllık programlarda 11, 6 yıllık programlarda 14 yarıyıl) akademik başarıya bakılmaksızın devam ediyor. Hazırlıkta da burslar ayrıca iki yıla kadar kesintisizdir. Bu süreler aşıldığı zaman burs kesilir. Herhangi bir burslu programda okumakta iken çift ana dal programına devam eden öğrenciler için bu sürelere 1 yarıyıl ilave edilmektedir.Detaylı Bilgi İçin;Burs Olanakları sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

             Belli bir başarı sırası ile gelen öğrencilere sağladığınız burslar ve olanaklarınız nelerdir?

 • DİL-1 puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve ilk 100’e giren öğrencilere, hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca, yılda 9 ay süreyle, 500 TL burs verilmektedir. YGS ile MF, TS ve TM gruplarından herhangi birinin ilgili puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği programın puan türünde, hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca yılda 9 ay süreyle; ilk 100’e girenlere ayda 1250 TL, 500’e girenlere ayda 1000 TL, ilk 1000’e girenlere ayda 750 TL, ilk 2000’e girenlere ayda 500 TL, ilk 5000’e girenlere ayda 300 TL. burs veriliyor. Bunların yanı sıra (Dil-1 puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve ilk 200’e giren öğrencilerde) üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından ücretsiz yararlanma, üniversite yurtlarında kalmak isteyenlere iki kişilik odada ücretsiz kalma, yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere ücretsiz ulaşım olanakları sağlanmaktadır.
  YGS ile MF, TS ve TM gruplarından herhangi birinin ilgili puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği programın puan türünde İlk 15.000’e, Mühendislik Fakültesinin herhangi bir programına  yerleşen ve yerleştirildiği programın puan türünde ilk 20.000’e giren öğrencilerden; Üniversite yurtlarında kalmak isteyenlere dört kişilik odada ücretsiz kalma, yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere ücretsiz ulaşım hakkı ve üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından ücretsiz yararlanma olanağı sağlanmaktadır.
   YGS ile MF, TS ve TM gruplarından herhangi birinin ilgili puan türünde ilk 15.000’e ( Dil-1 puan türünde ilk 200’e) grip yerleşen öğrencilere, üniversitenin protokol imzaladığı Amerika, Kanada ve asya üniversitelerindeki öğrenci  uluslararası değişim programlarına, koşullarını sağlamak kaydıyla öncelikli olarak yarıyıl katılım hakkı sağlanmaktadır.

             Detaylı Bilgi İçin;Burs Olanakları sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.


             Üniversitenizde yemek Bursu Var mı?

 • YGS ile MF, TS ve TM gruplarından herhangi birinin ilgili puan türüyle öğrenci alan programlarına ilk beş tercihinde yerleşenlerden; yerleştirildiği programın puan türünde ilk 15 bine (Dil -1 puan türünde ilk 100’e) giren öğrencilere yukarıdaki olanaklara ek olarak 9 ay süreyle yemek bursu verilmektedir. Detaylı Bilgi İçin;Burs Olanakları sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

             Yüksek Lisans bursunuz var mı? Hangi durumlarda burs verilir?

 • Yerleşilen programın birincisi olarak mezun olunduğu takdirde Üniversitenin lisansüstü programlarında tam burslu, ikincisi olarak mezun olunduğu takdirde %60 burslu ve üçüncüsü olarak mezun olunduğu takdirde % 40 burslu okuma olanağı sağlanmaktadır.Detaylı Bilgi İçin;Burs Olanakları sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

 

             Üniversitenizde IB, Abitur, Matura, Maturita ve Fransız Bakaloryası Öğrencilerine yönelik uygulanan burslar var mı? Varsa burs alma koşulları nelerdir?

 • IB (Uluslararası Bakalorya) diploma notu 32 ve üstü, ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü, MATURA diploma notu 2,0 ve üstü MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlar ile Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olan öğrencilere Yeditepe Üniversitesine ilk 5 tercihleri arasında yerleşmeleri kaydıyla, burssuz kontenjanlara yerleştirildikleri takdirde öğretim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır.Detaylı Bilgi İçin;Burs Olanakları sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

             Üniversitenizde Sporcu Bursu var mı?

 • Basketbol, voleybol ve hentbol alanlarında üniversite spor takımlarına kabul edilen ve ferdi sporlarda üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere ilgili öğretim yılı ücretinin %50’si oranında Yabancı Dil Hazırlık Programını da kapsayacak şekilde burs verilmektedir.

              Yurtlarınız kampüs içerisinde mi yer alıyor?                                                                                                                                       

 • Evet, Üniversitemizin kampüsü içinde 4 bin 400 yatak kapasiteli öğrenci otellerimiz bulunuyor. Otel kayıtları dönem bazında Güz Dönemi, Bahar Dönemi ve Yaz Dönemi olarak yapılmaktadır.Detaylı Bilgi İçin;Konaklama sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

              Üniversitenizde öğrenci kulüpleri var mı?

 • Üniversitemizde etkin olarak faaliyet gösteren 44 Öğrenci Kulübü bulunmaktadır.Detaylı Bilgi İçin; Öğrenci Kulüpleri sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

             Yeditepe Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora nasıl yapılıyor?

             2017-2018 Yılında Giren Öğrencilere Uygulanacak Ücretler (KDV HARİÇ)

 • lisans ve yüksek lisans yıllık fiyat bilgilerini görmek için; Ücretler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

             Üniversitenizde hangi bölümler bulunmaktadır?

 • Üniversitemiz 13 Fakülte ve 1 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda 3 bölüm toplam 64 programda lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Detaylı Bilgi İçin; Fakülte sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

             Tercih bursunuz var mı?

 • Üniversitemizde tercih sırası bursu bulunmamaktadır.

             Belirli gün ve haftalarda, olumsuz hava koşullarında tatilin olup olmadığı nasıl öğrenebiliriz?

 • Üniversitemiz tarafından yapılan duyuruları web sitemizden veya üniversitemizin sosyal hesaplarından takip edebilirsiniz.

             Kütüphane kimlere, hangi koşullarda kitap ödünç veriyor?

 • Bilgi Merkezimizden üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencileri faydalanabilmektedir.

             %75 burslu bölümler açılacak mı?

 • Bunun için ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuzu takip etmenizi öneririz.

             Hangi bölümlerde zorunlu ve kredisiz yabancı dil dersleri mevcut? Şartları nelerdir?

 • Üniversitemizde 7 dil öğrenme imkanı bulunmaktadır. Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince ve İngilizce dillerini kredili veya kredisiz olarak alabilirsiniz. Yabancılar için ayrıca Türkçe dil eğitimi de verilmektedir. Dillerin sayı ve çeşidi her yıl talebe göre değişebilmektedir.

             Hangi şartlar altında hangi öğrencilere kapalı yüzme havuzu ve spor salonu ücretsizdir?

 • YGS, MF, TS ve TM gruplarından herhangi birinin ilgi puan türü ile öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği programın puan türünde ilk 15.000 ‘ e, mühendislik fakültesinde ilk 20.000’ e, Dil -1 Puan türünde ilk 200’ e giren öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca 9 ay süreyle üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından ücretsiz yararlanma hakkı tanınmaktadır.

             Üniversitenizde İnternet üzerinden ders işleniyor mu?

 • Üniversitemizde internet üzerinden ders işlenmemektedir.

             Özel yetenek sınavları hangi tarihlerde yapılıyor? Başvuru için neler yapmamız gerekiyor?

             Hangi bölümlerinizde hazırlık okuma zorunluluğu bulunmamaktadır?

 • Sadece üniversitemizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüzde hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır, diğer bütün bölümlerde dil yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler hazırlık okumak zorundadır.

             Üniversitenizin tüm bölümleri Kayışdağı yerleşkenizde mi eğitim vermektedir?

 • Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi bölümü öğrencilerimiz hazırlık eğitimi ve temel bölüm derslerini Kayışdağı yerleşkemizde tamamladıktan sonra farklı yerlerde bulunan hastanelerimizde eğitimlerine devam etmektedirler. Bu iki bölüm dışındaki tüm bölümlerimizin eğitimi tamamen Kayışdağı yerleşkemizde yapılmaktadır.

             Hangi bölümlerle Çap- Yandal yapabilirim?

 • Üniversitemizde Çift anadal yapabileceğiniz bölümler için Detaylı Bilgi İçin;Çap - Yandal sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

             Üniversitenizin tanıtım broşürlerine nasıl ulaşabilirim?

             Üniversitenize ulaşım nasıl sağlanmaktadır?

 • Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi İstanbul’un merkezi Ataşehir’de ulaşım açısından son derece kolay bir güzergah üzerinde yer almaktadır. Taksim, Üsküdar, Kadıköy, (Metrobüs Uzunçayır), Metro (Marmaray), Bostancı, Kartal gibi merkezlerden toplu taşıma araçları kullanılarak rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Ulaşım servisi hakkında bilgi almak için 0216) 578 01 34 - (0216) 578 01 35 - (0216) 578 01 36 - (0216) 578 01 13 nolu telefonlarımızı arayabilirsiniz.

             Üniversitenizden hangi noktalara servis hizmetiniz bulunmaktadır?

 • Toplam 410 araçla hizmet verilmektedir. 330 araçlık bir minibüs filosu İSTEK Vakfı Okulları, 80 araçlık midibüs filosu da Yeditepe Üniversitesi öğrenci ve personeli için çalışmaktadır. Üniversitemize belirli semtlerden 08.00 - 12.00 arasında kampüse geliş (saat başı),  12.00 - 19.00 (saat başı) arasında da kampüsten dönüş öğrenci servis hizmeti verilmektedir. Ulaşım servisi ve güzergahlar hakkında bilgi almak için (0216) 578 01 34 - (0216) 578 01 35 - (0216) 578 01 36 - (0216) 578 01 13 nolu telefonlarımızı arayabilirsiniz.

             Üniversitede dersler ne zaman başlıyor?

 • Detaylı Bilgi İçin; Akademik Takvim sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

             Vakfınıza ait okullar ve hastaneler var mı?

 • Vakfımız bünyesinde, Anaokulundan orta öğretime eğitim veren İstek Okulları ile ayrıca Tıp Fakültemize ait Göz Hastanesi, Diş Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanemiz bulunmaktadır. Ayrıca açılma sürecinde olan İhtisas Hastanemiz bulunmaktadır.

              Üniversiteniz özel üniversite mi?

 • Üniversitemiz, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK) tarafından 1996 yılında kurulmuş olan bir vakıf üniversitesidir.

             Kampüs içerisinde ücretsiz rink servisleriniz var mı?

 • Evet, kampüs içerisinde sık aralıklarla çalışan ring servislerimiz bulunmaktadır.

             ÖSYM yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra gelip istediğim bölüme kayıt yaptırabiliyor muyum?

 • Üniversitemize kayıt yaptırabilmeniz için ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile ya da özel yetenek sınavı ile bir bölüme yerleşmiş olmanız gerekmektedir.

             Geçen yıl aldığım puanla sizi tercih edebiliyor muyum?

 • Hayır, üniversite yerleştirme sınav sonuçları sadece sınava girilen yıl geçerlidir.

             Devlet üniversitesinde okuyorum sizin üniversiteye geçiş yapabilir miyim?

 • Yüksek Öğretim Kurumu’ nun belirlediği şartlar çerçevesinde vakıf üniversiteden devlet üniversitesine, devlet üniversitesinden vakıf üniversitelerine geçiş yapabilirsiniz.

             Üniversitenizin diploması yurt dışında geçerli mi?

 • Öncü eğitim anlayışı ile Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı’ndan, Türkiye’de ilk defa geçen vakıf üniversitesi olma özelliği taşıyan Yeditepe Üniversitesi, kalitesini ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının denetimleriyle tescillemiştir. 12 alanda akreditasyon alan ve birçok akreditasyon sürecinden başarıyla geçerek, eğitimdeki kalitesini her geçen gün geliştirme hedefiyle eğitim veren Yeditepe Üniversitesi, imzaladığı uluslararası işbirliği anlaşmaları, öğrenci ve öğretim üyelerine uluslararası projelerde yer alma deneyimi sağlamaktadır.

             Üniversitenizde okurken alabileceğimiz burslar var mı? Varsa şartları hakkında bilgi alabilir miyim?

 • Üniversitemize yerleştikten sonra gerekli şartları yerine getiren öğrencilere Başarı Bursları verilmektedir. Üniversite içi başarı bursu, Yeditepe Üniversitesine yerleşip üniversite üst kurulu tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ilgili yarıyılda birinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin %75’i, ikinci olan öğrenciye %50’si, üçüncü olan öğrenciye ise %25 ‘i oranında burs verilir. Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.

             Diş Hekimliği Fakülteniz nerede yer almaktadır?

 • Diş hekimliği fakültemiz Bağdat caddesinde yer alan Diş Hastanesinde yer almaktadır.
  Diş Hekimliği bölümünün hazırlık ve temel eğitimleri Ataşehir kampüsümüzde verilmekte olup daha sonra öğrenciler eğitimlerine Bağdat Caddesi’ deki Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi’ nde devam etmektedir.  Detaylı bilgiye  www.7tepedis.com adresimizden ulaşabilirsiniz.

             Özel yetenek sınavları için üniversitenizde kurs açıyor musunuz?

             150 -180 barajını geçemedim. Yine de üniversitenize kayıt yaptırabilir miyim?

 • Baraj puanlarını geçemeyen öğrenciler ile ilgili baraj puanını geçip merkezi yerleştirmeyle veya özel yetenek sınavıyla üniversitemize yerleşemeyen öğrenciler üniversitemize kayıt olamamaktadır.

             Üniversitenizde kardeş indirimi yapılıyor mu?

 • Evet yapılıyor, kardeşlerden üniversitemize ilk olarak yerleşen öğrencinin ödeyeceği ücrete %10 oranında indirim yapılmaktadır.

             Üniversiteniz de danışmanlık sistemi var mı?

 • Üniversitemizde danışmanlık sistemi bulunmaktadır.

              İç Mimarlık bölümünüz bu yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak mı?

 • Hayır, İç Mimarlık bölümümüz 2017 yılından itibaren MF-4 puanı ile öğrenci kabul edecektir.

             Üniversitenizde Bilgi Merkezi bulunuyor mu?

 • Evet bulunmaktadır. Bilgi Merkezimiz iki katlı olup öğrencilerimiz dünyadaki birçok kaynağa ve her türlü bilgi ve araştırmaya istedikleri zaman erişebilmektedir. Merkezimiz dünyada 80 bin kütüphanenin üye olduğu Online Computer Library Center’in üyesidir. Bilgi merkezimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

             Kampüsteki sosyal imkânlar nelerdir?

 • Spor tesislerimiz açık ve kapalı tesisler olarak öğrencilerin spor yapabilecekleri pek çok alanı kapsamaktadır. Kapalı alan spor tesisleri olarak Sosyal Tesisler binamızın alt katlarında seyircili ve seyircisiz iki kapalı voleybol ve basketbol sahası; squash salonu, fitness center, yarı olimpik seyircili yüzme havuzu, masa tenisi alanı yer almaktadır. Açık alan spor tesisleri arasında ise bir adet yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası, tenis kortu olarak da kullanılan çok amaçlı spor alanı, halı kaplı mini futbol sahası yer almaktadır.

            Ayrıca Sosyal Tesisler binamızın giriş katında bulunan çarşıda; kitabevi, banka, mini market, kadın-erkek kuaförü, giyim mağazası, hediyelik eşya ile kozmetik eşyaları satan mini parfümerimiz bulunmaktadır.


 

Yukarıdaki bilgiler ve daha fazlası için Üniversitemizin web sayfasını  ziyaret ediniz.