Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar

Yeditepe Üniversitesi “üniversite, sanayi ve kamu” üçlü sarmalının etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için araştırma merkezleri ve laboratuvarlarına büyük önem vermiştir. Bu kapsamda, büyük bir bölümü kendi öz kaynaklarıyla olmak üzere oldukça önemli bir altyapı desteği sağlamıştır. Üniversitemiz, zengin laboratuvar altyapısı yanında her biri alanında öncü bilim insanlarıyla ülkemizin geleceğine önemli katkılar sağlamaktadır. Üretilen projeler, patentler, sanat faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri alanına öncülük etmektedir. Bu zengin laboratuvar altyapısı ve bilim insanı varlığı, öğrencilerimizin mezun olduklarında alanlarında yetkin ve aranan bir mezun olmalarının da garantisi olarak görülmektedir.

Yeditepe Üniversitesi’nin sahip olduğu başarının temelinde araştırmaya verdiği önem ve bilimsel kazanımların toplum yararına kullanılması yer alıyor. Bu doğrultuda seçkin akademisyenlerimizin öğrencilerimizle birlikte ürettikleri yenilikçi fikirler araştırma merkezlerimiz ve gelişmiş altyapıya sahip 175 laboratuvar ile destekleniyor. Üniversitemiz bu çalışmaların sonucu olarak ulusal ve uluslararası 210 tescilli patent ve 493 patent başvurusu ile ülkemizin öncü üniversiteleri arasında yer alıyor.

Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilgi sistemleri, yazılım geliştirme ve uygulama, haberleşme ve veri iletişimi gibi ana başlıkları içeren bilişim teknolojileri alanında kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yaparak, merkez veya paydaşların ihtiyaçları çerçevesinde, seminerler ve eğitimler düzenleyip, projeler geliştiriyor.

Diş Hekimliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerini, eğitim, araştırma, hasta hizmetleri ve ulusal ağız ve diş sağlığı politikalarında sürekli gelişime odaklanarak, insan odaklı yaklaşım ve çeşitliliğin olduğu bir ortamı koruyarak, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutmak suretiyle hasta beklentilerini karşılıyor.

​Farmakoekonomik ve Farmakoepidermiyolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Eczacılık Fakültesi koordinasyonu ile üniversite, endüstri, devlet ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak farmakoekonomik ve farmakoepidemiyolojik araştırmalar yapıyor.

Gelecek Merkezi

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla kurulan Türkiye’nin ilk “Gelecek Merkezi” özelliğini taşıyor. Kişilerin ve organizasyonların (kamu, özel sektör, STK) normal, rutin düşünme ve hareket pratiklerinin dışına çıkarak yenilikçi fikir ve uygulama geliştirmelerine olanak sağlayan özel olarak tasarlanmış bir mekandır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUGETAT)

Kliniğe başvuran hastalara doğal tıbbi destek yardımında bulunma prensibiyle, Yeditepe Üniversite Hastanelerine bağlı bir bölüm olarak hizmet veren merkez, hastanelerin diğer bölüm hekimleriyle multidisipliner çalışma yapmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği “Akupunktur ile tedavi edilebilen” tanısı konmuş tüm hastalıklar için bu hizmet sunulmaktadır.

Yeditepe Ünivesitesi Gelenelsel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (YUGETAT) sayfasına gitmek için tıklayınız.

Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Özel gereksinimleri olan bireylere yönelik olarak; alan eğitiminde (matematik, fen, sosyal bilimler, dil gibi)araştırmalar yapmak, öğretim tasarımları ve ilgili materyaller geliştirmek, teknoloji destekli eğitim-öğretim araçları geliştirmek, geliştirilen tasarım ve materyallerin uygulama çalışmalarına katılarak sonuçlarını paylaşmak merkezin amacını oluşturuyor.

Göz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Göz hastalıklarında en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini halkımıza sunmak, en son bilimsel araştırmaları yapmak ve üstün nitelikli göz doktorları yetiştirerek tıp ve sağlık bilimleri alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime devam eden öğrencilere gerekli olanakları sağlamak merkezin hedefleridir.

Konfüçyüs Enstitüsü

Türkiye’deki dört Konfüçyüs Enstitüsü’nden biri olan enstitümüz, Üniversitemiz ve Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki başlıca ortağımız olan Nankai Üniversitesi akademik kadrolarının desteğiyle, ders ve eğitim programlarına devam etmektedir. Enstitümüzün başlıca faaliyetlerinden biri de, Nankai Üniversitesi ev sahipliğinde ve ortaklaşa düzenlenen yaz kampıdır. Kampa katılan öğrencilerimiz, iki hafta süreyle Çin dili ve kültürü üzerine ders alıyor ve Tianjin ile Pekin’de kültürel ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Ayrıca öğrencilerimizin Çin dili ve kültürünü daha yakından tanıyarak yeni yetkinlikler kazanmalarına ek olarak, gelecek planlaması ve kariyer hazırlıklarında mevcut olanaklara ilişkin farkındalık geliştirmeleri enstitünün hedefleri arasındadır.

confucius.yeditepe.edu.tr

Kök Hücre Mükemmeliyet Merkezi

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile kök hücre ve gen tedavisi alanında önemli projeler gerçekleştirmek üzere kuruldu. Merkezde; kanser, nörodegeneratif, kas ve kemik hastalıklarına ilaveten infertilite (kısırlık) ya da yaşlanmaya bağlı görülen diğer fizyolojik hastalıkların tedavisinde klinik protokollerin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmaların yapılmasının yanı sıra hücre ve gen tedavi protokollerinin geliştirilmesi ve üretilmesi, materyallerin hücre ve doku mühendisliği alanlarında uygulanması yapılıyor.

​Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çeşitli bölgeleri kültürel, toplumsal, siyasi ve ekonomik yönleriyle inceliyor. Türkiye’nin farklı bölgelerle olan tarihi ve kültürel bağlarının birbirlerine benzer ve ayrışan yanlarının bir arada ve karşılaştırmalı olarak, disiplinlerarası analizlerle irdelenmesi hedefleniyor.

kekam.yeditepe.edu.tr

​Sağlık Hizmetleri Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

Halk sağlığını ilgilendiren, en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmak ve sağlık bilimleri arasında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim - öğretimine devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik katkıda bulunmak merkezin hedefleri arasında yer alıyor.

Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini analiz etmek, bu ilişkilerin geleceğini tahmin etmek, politik, askeri, sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel stratejik alternatifler üretmek, bu konularda yeni düşünme modelleri tanımlamak ve kamuoyu ile bilimsel çalışma sonuçlarını paylaşmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanında üretilecek bilgi ve teknolojilerin sağlık ihtiyaçları doğrultusunda donanım, yazılım, ilaç, tıbbi malzeme ve kozmetik ürüne dönüştürülmesiyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama çalışmalarını yürütüyor. Merkez, ihtiyaçlar çerçevesinde seminerler ve eğitimler düzenliyor, projeler geliştiriyor, yazılım ve sistemler geliştiriyor, rapor ve dokümantasyonlar üretiyor ve mevcut üretilmiş bilgi ve teknolojinin ürüne dönüştürülmesi için çözümlemeler yapıyor.

Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilimsel yöntem ve tekniklerle elde edilen sonuçları bilim dünyasına kazandırmak, Türki Cumhuriyetlerin ve Türk topluluklarının tarihî ve kültür ortaklığının bilimsel çerçevesini hazırlayarak, çağdaş strateji ve jeopolitik şartlara göre güncelleme faaliyetlerini yürütüyor.

Yeditepe Üniversitesi İlaç ve Zehir Danışma Birimi (YİZDA)

İlaç ve ilaçla ilgili olaylarda toplum sağlığını ve güvenliğini sağlayacak ilaç bilgisini topluma sunmayı amaçlıyor.

yizda.yeditepe.edu.tr

Yeditepe Üniversitesi Kozmetik Birimi (YUKOZ)

Yeditepe Üniversitesi bünyesinde üretilen kozmetik ürün ve hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutarak, kullanıcıların istek ve beklentilerini tam anlamıyla karşılayıp ürünlerin kesin bir güvenle kullanımını sağlıyor.

cosmeddev.yeditepe.edu.tr

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırmalar Merkezi (YÜDETAM)

Yeditepe Üniversitesi başta olmak üzere diğer yerli ve yabancı üniversitelerdeki bilim insanları ve araştırmacılarının gözlem, deney, proje, araştırma ve çalışmalarına olanak sağlıyor.

yudetam.yeditepe.edu.tr

Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM)

Kamu ve özel sektör için çok disiplinli araştırma ve danışmanlık çalışmalarını gerçekleştirmek, üniversite ve sanayi işbirliği sağlayarak bilimsel literatür desteği ile yönetimsel problemlerin çözümünde yeni yönetim teknikleri, yöntemleri ve modelleri üretmek üzere kurulmuş olup alanında öncü bir merkezdir.

yuvam.yeditepe.edu.tr

Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkez Laboratuvarları (YÜ-AGAM)

Farklı sektörlere analiz hizmeti veren 3500 metrekare alana sahip uluslararası geçerliliği olan laboratuvar merkezidir. Bünyesinde Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Toprak-Toprak Düzenleyiciler, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarları, Kozmetik ve Biyosidal Analiz Laboratuvarı, İlaç Analiz Laboratuvarı, Havuz Suları Analiz Laboratuvarı, Maden Analiz Laboratuvarı ve daha birçok özel alanda hizmet gösteren Endüstriyel Analiz Laboratuvarları ve Ar-Ge Laboratuvarları bulunuyor. Laboratuvarlarımız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan yetkili ve TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) 414 parametreden akreditasyona sahiptir. Aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsü, Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar olarak onaylamıştır. YÜ-AGAM, yetkili olduğu analiz kapsamlarında doğru ve güvenilir bir hizmet sunmak, tecrübe ve bilgi birikimini, yetkinliğini güncel tutarak geliştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak misyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

yuagam.yeditepe.edu.tr

Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve Ar-Ge Laboratuvarları

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tarafından kurulan ve T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yetkilendirilen laboratuvar, Biyosidal Ürünlerin Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Analizleri, Potens Testleri, Toksikoloji ve İrritasyon (Tahriş) Testleri, Stabilite Testleri, Genotoksisite, Sitotoksisite, Biyolojik Etkinlik Denemeleri, Virüs etkinlik testleri ile ilgili hizmet veriyor.

Birim, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek laboratuvar altyapısının sürekli yenilenmesini, insan kaynaklarımızın güncel ihtiyaçlara göre eğitiminin ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini hedefliyor.

İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz Ar-Ge Analiz Laboratuvarı (YÜEF-İKTAL)

İlaç, kozmetik ve tıbbi cihaz sanayiine preklinik araştırma ve çalışmalar alanında hizmet sunuyor. Laboratuvar; ilaç, kozmetik ve tıbbi cihazlar için araştırma ve geliştirme aşamasında ihtiyaç duyulan in vivo ve in vitro toksikoloji testleri (akut toksisite, tekrarlı doz toksisite, mutasenite, genotoksijite, iritasyon, duyarlılık) ve farmakojik testleri yapılıyor. Araştırmalar için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırmalar Merkezi’nin (YÜDETAM) imkanlarını kullanıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı (YÜKAL)

Kalibrasyon uygulamalarında, eğitimde dünya standartlarını yakalamak ve güçlü bir marka olmak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere endüstriyel hizmet vermek, ulusal ve uluslararası, laboratuvarlararası karşılaştırma ölçümlerini gerçekleştirmek, ülkemizin ihtiyacı olan metroloji eğitimlerinin kapsamını genişletmek ve bilimsel metrolojinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

yukal.yeditepe.edu.tr

Yeditepe Üniversitesi Doku Tipleme Laboratuvarı

Doku Tipleme Laboratuvarı, 2013 yılından beri T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsatla Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri'ne, kurum dışından organ nakil merkezlerine hizmet veriyor. Hastanemizde gerçekleştirilen böbrek, karaciğer, kemik iliği ve kök hücre nakli için hizmet veren ve EN ISO 15189 akreditasyonuna sahip olan laboratuvar, modern laboratuvar sistemleri ile donatılmıştır.

yeditepehastanesi.com.tr/sube/yeditepe-universitesi-doku-tipleme-laboratuvari

İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezi

İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezi, çeşitli bilimsel araştırmalar neticesinde kan ve kanser hastalıkları ile nörolojik hastalıklar konuları başta olmak üzere dahili, cerrahi ve temel tıp bilimlerindeki en ileri tanı, teşhis ve tedavi yöntemlerini ortaya koymakla birlikte nitelikli tıp doktorları yetiştirmek ve tıp ile sağlık bilimleri alanlarında, uzmanlık ve üst yan dal uzmanlık eğitim-öğretimi dahil ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime devam eden öğrencilere alanlarında gerekli imkanları sağlamaktır.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kişilere mesleki uzmanlık sertifika programlarının yanı sıra kişisel gelişim, bilgisayar, yabancı dil ve sanat alanında zengin içerikli eğitim olanakları sağlanıyor. YÜSEM tarafından bireysel ve kurumsal eğitim hizmetleri ile birlikte danışmanlık hizmeti de veriliyor.