• EN
  • TR

Akademik İlan

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Yardımcı Doçent  kadrolarına  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23. Maddelerine   ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri  hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Güzel Sanatlar  Fakültesi

 Sanat (Tasarım) Yönetimi

Profesör

1

Fen- Edebiyat Fakültesi

Çeviribilim Bölümü

Yardımcı  Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin  noter onaylı suretlerini, var ise ; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,   bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek  Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosu için;  Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi  (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans -Y.Lisans -Doktora ) belgelerinin noter onaylı suretleri ile not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, var ise ; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını  içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

       Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.(Yurtdışından alınan tüm  diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

 

İlan olunur.

Son  Başvuru Tarihi : 23.06.2017

 

BAŞVURU ADRESİ :

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel : 0216 578 00 00