• EN
  • TR

Akademik İlan

              T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Proseför kadrosu için 26.maddesi, Yardımcı Doçent kadrosu için 23. ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. maddesi hükümlerine göre tam gün statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp  Fakültesi

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp  Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Profesör

2

Tıp  Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

Tıp  Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin  noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek  Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosu için;  Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi  (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans -Y.Lisans -Doktora ) belgelerinin noter onaylı suretleri ile not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını  içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

 

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.(Yurtdışından alınan tüm  diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

 

Son Başvuru Tarihi: 20.06.2017

İlan olunur.

 

BAŞVURU ADRESİ :

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel : 0216 578 00 00