• EN
  • TR

Akademik Kadro İlanı

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

 

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

 

İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü - Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

 

 

Doçent

 

1

 

İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü - Siyasi Tarih Anabilim Dalı

 

 

Yardımcı Doçent

 

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadroları için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi  (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans - Y.Lisans -Doktora) belgelerinin noter onaylı suretleri ile not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını  içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

 

İlan olunur.

 

BAŞVURU ADRESİ :

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel : 0216 578 00 00