Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

26.05.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde ilan edilen 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişi açık bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Asil Adayın Adı - Soyadı;

1- Bilal Akar

Yedek Adayın Adı - Soyadı;

1- Yaşar Faruk Kanber