• EN
  • TR

U-Multirank, 'Gizli Mücevher' Üniversiteleri Son Yayınında Ortaya Çıkardı

Dünyanın en büyük küresel üniversite değerlendirme kurumu U-Multirank, 30 Mart 2017 tarihinde aralarında Yeditepe Üniversitesi'nin de bulunduğu başarısı yüksek 1.500  üniversite ile ilgili yeni bir veri yayınladı. ( www.umultirank.org ).

Bu sene dördüncü yılında olan ve daha önce hiç olmadığı kadar çok üniversite içeren U-Multirank, dünya sahnesindeki farklı alanlarda cesur yeni rakipler olan 'gizli mücevher' üniversiteleri ortaya çıkarabiliyor. Bu platform, öğrencilerin, üniversitelerin, işletmelerin, politikacılar  ve hükümetlerin,  dünya çapında nasıl performans gösterdiği konusunda daha iyi karşılaştırmalar yapmalarını sağlıyor.

Birçok üniversite sıralaması, araştırma atıflarına odaklanır ve Harvard, Oxford, Stanford ve Yale gibi tanınmış kurumların tanıdık bir seçkisini vurgular. Fakat, U-Multirank, kullanıcıların üniversiteleri kendileri için neyin önemli olduğuna göre karşılaştırmalarına izin verdiği için, araştırma, öğretim ve öğrenim, bilgi transferi, uluslararasılaştırma ve bölgesel katılım gibi farklı alanlarda bulunan diğer güçlü aktörleri de ortaya koymaktadır.

Farklı disiplinlerde en iyi performans gösterenleri belirlemek isteyen öğrenciler, 16 konu alanındaki sıralamaları başvurabilirler. Örneğin, Mühendislik ve Bilgisayar bilimleri konularında, U-Multirank, Avusturya'daki Linz Johannes Kepler Üniversitesi ve İspanya'daki Malaga Üniversitesi'nin öğretim ve öğrenme performansında önemli bir gösterge olan öğrenci-personel oranlarında güçlü bir performans gösterdiğini gösteriyor. Bu öğrencilere, ilgi duydukları en iyi üniversitelerden bilinçli seçimler yapmalarını sağlar. Öğrenciler ayrıca, uluslararası bağlantılar ve öğrenci hareketliliği bakımından iyi sonuç veren üniversiteleri bulabiliyorlar.

Avrupa Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Delegesi Tibor Navracsics Göre ;

"U-Multirank, öğrencilere, ailelere ve diğer menfaat sahiplerine bir dizi parametrede seçecekleri yüksek öğrenim kurumları hakkında değerli bilgi toplama fırsatı veriyor. Bilgiye dayalı kararların alınmasına yardımcı olmak için bu çok önemlidir. "

U-Multirank bir üniversite seçen öğrencileri destekleyebilirken üniversiteler kendileri, örneğin uluslararasılaşmaya ilişkin olarak kurumsal stratejilerini geliştirmek için U-Multirank'ı kullanabilirler.

Bu yılki veriler, işletme araştırmalarının, bu alanda üniversiteler arasındaki uluslararası rekabette önemli etkileri olan, küresel olarak dolaşımda olan öğrencileri ve personeli çeken en uluslararası alan olduğunu ortaya koyuyor. Çalışma programlarının uluslararasılaştırılmasının değerlendirilmesi, farklı konularda çalışan öğrencilerin kurumları tarafından benimsenen küresel perspektiften ne kadar fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda, uluslararası ortaklıklar, fırsatlar ve işe alma potansiyeli de gösteriyor.

Politika yapıcılar ve hükümet yetkilileri, uygulanan araştırma, ortaklıklar ve bölgesel katılım gibi göstergeler açısından ülkelerindeki ve bölgelerdeki üniversitelerin nasıl performans gösterdiğini incelerken U-Multirank'a başvurabilir.

Örneğin, U-Multirank, yeni veri sürümünü kullanarak Uygulamalı Bilgi Ortaklığı konusunda yeni bir sıralama yayınladı; bu da İspanya'daki Deusto Üniversitesi ile Almanya'daki Nuremberg Teknoloji Enstitüsü'nün akademik bilgi ve araştırmanın pratik ve ticari faydalara aktarımı konusunda diğerlerinden daha iyi performans sergilediğini gösteriyor.

Bugün yayınlanan Araştırma ve Araştırma Bağlantıları odaklanan başka bir 'hazır' sıralamada, U-Multirank, MIT ve Harvard gibi birçok tanınmış üniversite gibi araştırma performansı konusunda çok iyi olan birçok üniversite keşfediyor. Fakat, U-Multirank geniş bir üniversite havuzu ve kapsamlı ölçümler kullandığı için, "atıf oranı" ve "en çok atıfta bulunulan yayınlar" arasında öngörülebilir yüksek performans gösteren küçük ve uzmanlaşmış kurumları da ortaya çıkarabiliyor. Örnek olarak Finlandiya'da Hanken Ekonomi Okulu, Birleşik Krallık’daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü ve Londra Hijen ve Tropikal Tıp Okulu, ve ABD'de Rockefeller Üniversitesi verilebilir.

U-Multirank'ın ortak proje lideri Prof. Dr. Frans van Vught şunları söylüyor;

"U-Multirank, üniversitelerin küresel mükemmellik merkezi olarak rollerinin çeşitliliklerinden kaynaklandığını anlıyor ve ortaya koyuyor. Başarılı bir yüksek öğrenim sektörü sadece yoğun araştırmaya dayalı üniversitelerden değil aynı zamanda küçük üniversitelerden, tıp fakültelerinden, uygulamalı bilimler üniversitelerinden ve diğer üniversitelerden oluşur. "

U-Multirank'in 2014 yılından bu yana, Kurum sayısını neredeyse ikiye katladı ve ülkelerin kapsama alanını 70 ila 99 arasında artırarak, 3.284 fakülte ve 10.526 çalışma programını dahil etti. Bu yıl, U-Multirank üniversitelerin güvenilir ulusal verilere dayanılarak katkıda bulunmalarını kolaylaştırdı ve kurumsal düzeyde yalnız 44.000'den fazla performans puanı ve alan düzeyinde 65.000'den fazla performans puanı ile dünyanın en büyük küresel üniversite karşılaştırma sitesi haline geldi.

 

Daha fazla bilgi için

Web sitesi: www.umultirank.org

 

U-Multirank bülteninden haberdar olun: web sitesini ziyaret edin ve "Stay in touch"a tıklayın.