• EN
  • TR

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

            

Burçak ARZOVA                      Burcum HOCAOĞLU

Müdür Vekili                           Müdür Yardımcısı
0216 578 02 15                        0216 578 00 00 / 3060


Yeditepe Üniversitesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü;

Üniversitemizin hedef kitle grupları, sosyal paydaşları ve genel ifadeyle tüm kamuoyu ile güçlü, sağlam ve güvenilir bağlar kurup geliştirmesini sağlar.
Stratejik iletişim, organizasyon, reklam, tanıtım, pazarlama, marka, araştırma - geliştirme,  imaj izleme, sosyal medya iletişimi ve CRM vb. tüm alt disiplinlerde iletişim etkinlikleri düzenleyerek uygulama aşamalarını gerçekleştirir.

Üniversite içerisinde ortak bir iletişim dili oluşturmak amacıyla projeler üretir.

Gözde GÖKOVA
Yönetici Asistanı
0216 578 00 00 (1704)