• EN
  • TR

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

                           

 Burcum HOCAOĞLU                                        

   Müdür Yardımcısı                  

 0216 578 00 00 / 3060                                                    


Yeditepe Üniversitesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü;

Üniversitemizin hedef kitle grupları, sosyal paydaşları ve genel ifadeyle tüm kamuoyu ile güçlü, sağlam ve güvenilir bağlar kurup geliştirmesini sağlar.
Stratejik iletişim, organizasyon, reklam, tanıtım, pazarlama, marka, araştırma - geliştirme,  imaj izleme, sosyal medya iletişimi ve CRM vb. tüm alt disiplinlerde iletişim etkinlikleri düzenleyerek uygulama aşamalarını gerçekleştirir.

Üniversite içerisinde ortak bir iletişim dili oluşturmak amacıyla projeler üretir.

Gözde GÖKOVA
Uzman Yardımcısı(Departman Asistanı)

0216 578 00 00 (1704)