• EN
  • TR

Burs Olanakları

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017  ÖSYS Adaylarına Sağladığı Olanaklar

ÖSYS Kılavuzunda yer alan

  • Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin tamamını,
  • %50 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin yarısını
  • %25 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin dörtte birini kapsamaktadır.

Burslar, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında geçirilebilecek süreyi  de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği programdaki normal öğrenimi süresince (4 yıllık programlarda 9, 5 yıllık programlarda 11, 6 yıllık programlarda 14 yarıyıl) akademik başarıya bakılmaksızın devam eder.

Herhangi bir burslu programda okumakta iken çift anadal programına devam etmekte olanlar için bu sürelere bir yarıyıl ilave edilir.


YGS ile MF, TS ve TM gruplarından herhangi birinin ilgili puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği programın puan türünde,

ilk    100’e giren öğrencilere, ayda   1 250,00 TL

ilk    500’e giren öğrencilere, ayda   1 000,00 TL

ilk 1 000’e giren öğrencilere, ayda      750,00 TL

ilk 2 000’e giren öğrencilere, ayda      500,00 TL

ilk  5 000’e giren öğrencilere, ayda     300,00 TL  ve bunların yanı sıra;

DİL-1 puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve  ilk 200 'e giren öğrencilere ,

Üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından ücretsiz yararlanma

Üniversite yurtlarında kalmak isteyenlere iki kişilik odada ücretsiz kalma, yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere ücretsiz ulaşım olanakları .

​ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI ve NORMAL ÖĞRETİM SÜRESİ BOYUNCA, 9 AY SÜREYLE


DİL-1 puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve  ilk 100’e giren öğrenciler için, hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca, 9 ay süreyle, 500,00 TL

YGS ile MF, TS ve TM gruplarından herhangi birinin ilgili puan türüyle öğrenci alan programlara  yerleştirilen ve yerleştirildiği programın puan türünde ilk 15 000’e giren öğrencilere,

İlgili puan türünde ilk 20 000’e girip Mühendislik Fakültesine yerleştirilen öğrencilere;

Üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından ücretsiz yararlanma

Üniversite yurtlarında kalmak isteyenlere dört kişilik odada ücretsiz kalma, yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere ücretsiz ulaşım olanakları 


YGS ile MF, TS ve TM gruplarından herhangi birinin ilgili puan türüyle öğrenci alan programlara ilk beş tercihinde yerleşenlerden yerleştirildiği programın puan türünde ilk 15 000’e (DİL-1 puan türünde ilk 100’e) giren öğrencilere, yukarıdaki olanakların yanı sıra 9 ay süreyle yemek bursu


YGS ile MF, TS ve TM gruplarından herhangi birinin ilgili puan türünde ilk 15 000’e (DİL-1 puan türünde ilk 200’e) girip yerleşen öğrencilere, Üniversitenin protokol imzaladığı Amerika, Kanada ve Asya üniversitelerindeki öğrenci uluslararası değişim programlarına, koşullarını sağlamak kaydıyla, öncelikli olarak bir yarıyıl katılma şansı


Öğrenim görülen programın;

Öğrenime ara vermeden başlamak koşuluyla, Yeditepe Üniversitesinin herhangi bir lisans programından

birincisi olarak mezun olunduğu takdirde, Üniversitenin lisansüstü programlarında tam burslu 
ikincisi   olarak mezun olunduğu takdirde, Üniversitenin lisansüstü programlarında %60 burslu
üçüncüsü olarak mezun olunduğu takdirde, Üniversitenin lisansüstü programlarında %40 burslu  okuma olanakları

[Yüksek lisans derecesi alınmadan Doktora yapma hakkı bulunan programlardan mezun olan öğrenciler, Üniversitenin doktora programlarında yukarıda belirtilen burs olanaklarından yine aynı koşullarda yararlanır. Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olan öğrenciler, uzmanlık eşdeğeri olan doktora programlarında bu olanaktan yararlanamaz.] Yukarıda sözü edilen lisansüstü burs olanaklarından ancak bir kez yararlanılır.


Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstü,  ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü, MATURA diploma notu 2,0 ve üstü, MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlar ile, Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olan öğrencilere, Yeditepe Üniversitesine ilk 5 (beş) tercihleri arasında yerleşmek kaydıyla, ücretli kontenjanlara yerleştirildikleri takdirde öğretim ücreti üzerinden %25 indirim


İSTEK Vakfı Liselerinde en az üç (3) yıl okuyarak diploma alan, ya da İSTEK İlk ve Ortaöğretim Okullarında en az beş (5) yıl okuyarak diploma alan  öğrencilerin Yeditepe Üniversitesine ilk beş (5) tercihleri arasında yerleşmeleri  kaydıyla,  
 
Ücretli kontenjandan yerleştirilenlerin öğretim ücreti muafiyetleri %25’dir.

%25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğretim ücreti muafiyetleri %50'ye,

%50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğretim ücreti muafiyetleri  %75'e

Tam Burslu kontenjandan yerleştirilenlere ise öğretim ücretinden tam muafiyete ek olarak yemek bursu verilir.

Yukarıda belirtilen burslardan birine hak kazanan öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi halinde bursu iptal edilir. Ancak, genel not ortalamasının tekrar 2.00’nin üstüne çıkması halinde burslu statüsünü tekrar kazanır.


İstek Vakfı kuruluşları ile Üniversitenin kadrolu çalışanlarının çocuklarının öğretim ücreti ise belirlenen ücretlerin %50’sidir.


Üniversite içi Başarı Bursu, Yeditepe Üniversitesine yerleşip Üniversite üst kurulları tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili yarıyılda;

Birinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin % 75’i

İkinci % 50’si

Üçüncü % 25’i oranında

güz yarıyılı kayıt öncesi, programda kayıtlı öğrenci sayısı en az 35 olması halinde, normal öğretim süresi içinde bulunanlara verilir.

Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.


Sporcu Bursu,

Basketbol, Voleybol ve Hentbol alanlarında Üniversite spor takımına kabul edilen ve ferdi sporlarda Üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere ilgili öğretim yılı ücretinin %50’si oranında, Yabancı Dil Hazırlık Programını da kapsayacak şekilde verilir.

Sporcu bursu;

Öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2,00’ın altına düşmesi,

Disiplin cezası alması,

Takımın teknik direktörü ya da antranörü tarafından; disiplinsizlik, performans yetersizliği ya da daimi sakatlık gibi nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması,

Ferdi spor yapan öğrencinin üst üste iki kez Milli Takıma çağırılmaması durumlarında kesilir;

ancak, genel not ortalamasının ve spor performansının tekrar yükseltilmesi halinde yeniden verilir.


 

Bir öğrenci ancak bir burs olanağından faydalanabilir; birden fazla burs hakkını elde eden öğrenci için en yüksek burs olanağı geçerlidir.

pdf halini görmek için tıklayınız