• EN
  • TR

Mimarlık Topluluğu

Başkan: Şan Yalçın SARABİL

Danışman:  Doç. Dr. Ece CEYLAN BABA          

Amacı: Farklı mimari, estetik ve sanat görüşüne sahip insanları, kulüp çatısı altında toplayıp, karşılıklı fikir alışverişi ile mimarlığa yeni boyutlar kazandırmaktır.

yumim@yeditepe.edu.tr