• EN
  • TR

Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama-Kurtarma Külübü (YUDAK)

Başkan: Kerim Bedri Saçan  

Danışman: Taner Karabulut

Amacı: Üniversite içerisinde meydana gelecek acil bir durumda müdahale etmek ve verdiği düzenli afet eğitimleri ile öğrencileri ve personeli bilinçlendirmektir. Kulüp bünyesinde bir arama-kurtarma ekibi kurarak, meydana gelebilecek deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde ve doğada meydana gelebilecek kazalarda müdahale edebilecek teknik eğitim, bilgi ve donanıma sahip bir acil yardım ekibi yetiştirmektir.

yudak@yeditepe.edu.tr