• EN
  • TR

Yeditepe Üniversitesi


Atatürk Rönesansını Devam Ettiren Üniversite...

Üniversitemiz, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK) tarafından 1996 yılında kurulmuştur. Türkiye’de bir çok alanda öncü, seçkin, akademik ve yönetim kadroları ile Atatürkçü düşüncelerin ışığında çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm nitelik ve donanıma sahip, teknolojiye hakim, dünya kültürünü tanıyan, öz benliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çağdaş akademik program ve uygulamalarıyla bilgi çağına dönük eğitim yapmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi akademik faaliyetlerini Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp ve Ticari Bilimler olmak üzere 13 Fakülte ve 1 Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda toplam 64 programda lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Ayrıca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri bünyesindeki 74 yüksek lisans ve 33 doktora programında lisansüstü düzeyde eğitim yürütmektedir.Eğitim dili İngilizce olan Yeditepe Üniversitesi kurulduğu günden bu yana 26 Ağustos Yerleşimi içerisinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençleri hayata hazırlamaktadır.

Yeditepe Üniversitesi’ni diğer üniversitelerden farklı ve daha tercih edilir kılan en önemli özelliği; tüm öğrencilerimize global standartlarda akademik kalite, sosyal imkanlar, yabancı dil eğitimi ve kampüs olanakları sunmamızdır. Öğrenim dilimizin İngilizce olması ve 7 farklı dilden ikinci bir yabancı dil olanağı, mezunlarımızı her zaman bir adım öne geçirmektedir.

Fen bilimlerinden sosyal bilimlere, güzel sanatlardan sağlık bilimlerine ve eğitim bilimlerine kadar geniş bir yelpazede akademik faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz, öğrencilerine çift ana dal, yan dal ve yurt dışı eğitim olanakları sunarak onları gelişen dünyanın gerekliliklerine uygun bir eğitim ile buluşturuyor. Akademik faaliyetlerinin yanı sıra kampüs ortamında 45 öğrenci kulübü ve etkinlikleriyle öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamaktayız. Spor alanında başarılarıyla da Yeditepe Üniversitesi, her yıl üniversiteler arasında en üst düzeyde yer almaktadır.

Türkiye’de yükseköğretime öncülük eden Yeditepe Üniversitesi, Avrupa, Amerika, Rusya ve Uzak Doğu başta olmak üzere dünyanın önde gelen üniversiteleri ile 700’ün üzerinde işbirliği sağlayarak, başarıyla yürüttüğü ve öğrenciler için son derece gerekli olduğuna inanılan “üniversite – sanayi” işbirliği projelerine de öncelikleri arasında yer vermektedir.

Dinamik bir yükseköğretim kurumu olan Yeditepe Üniversitesi, her yıl kendini geliştirerek büyümeye devam etmektedir. Üniversite – sanayi ve topluma dönük bilimsel katkılarını artırarak, eğitim kalitesini yükseltmek, toplum için bilim üretmek, çalışmalarını toplumun diğer kesimlerine yayarak, projelerini topluma katkı sağlayacak şekilde geliştirmek ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Ayrıca akademik bir kurum olarak bilime yönelik çalışmalarımızın hızla devam etmesi, yurtdışı anlaşma, patent sayılarımızın artırılması ve ülkemize daha nitelikli mezun kazandırmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Öncü eğitim anlayışı ile Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı’ndan, Türkiye’de ilk defa geçen vakıf üniversitesi olma özelliği taşıyan Yeditepe Üniversitesi, kalitesini ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının denetimleriyle tescillemiştir. 12 alanda akreditasyon alan ve birçok akreditasyon sürecinden başarıyla geçerek, eğitimdeki kalitesini her geçen gün geliştirme hedefiyle eğitim veren Yeditepe Üniversitesi, imzaladığı uluslararası işbirliği anlaşmaları, öğrenci ve öğretim üyelerine uluslararası projelerde yer alma deneyimi sağlamaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi, Joint Comission International (JCI) akreditasyonu ve BS-EN-ISO 9001 kalite güvence sistemi belgelerine sahip. Bu yıl üçüncü kez JCI akreditasyonu alarak, Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Amerikan Diş Hekimliği Birliği (ADA) eğitim akreditasyonu 2014 yılı Ekim ayında ön denetlemeyi başarı ile geçti.

Eczacılık Fakültesi, Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından değerlendirilip altı yıl süre ile ‘Tam Akreditasyon’ almaya hak kazanarak vakıf üniversiteleri eczacılık fakülteleri içerisinde bir ilke imza attı.

Eğitim Fakültesi; European Teacher Education Network (ETEN) üyesi olup, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları ile akreditasyon sürecine hazırdır.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe ve Fizik bölümlerinin ardından, Antropoloji, Çeviribilim, Sosyoloji, Tarih, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları da beş yıllık FEDEK sertifikasını alarak, Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK Akreditasyonu ile kalitesini güvence altına almıştır. Fizik bölümünde bulunan Metroloji (kalibrasyon) laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025 standardı gereği TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Mühendislik Fakültesi; Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Genetik, Biyomühendislik, Kimya, Makine, Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanlarında akredite edilmiştir.Üçüncü denetlemesinde Türkiye'de ilk Eğitim Merkezi olarak da tanınmıştır.

Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) ziyaret ekibinin yaptığı yerinde değerlendirme sonucunda Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinden (UTEAK / TEPDAD) tam akreditasyon almıştır.

Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, sağlık standartları konusunda dünyanın en önemli belirleyicisi olan JCI tarafından ilk denetimde, tüm sistemiyle ve tüm standartlarda akredite edilmiştir. Üçüncü denetlemesinde Türkiye'de ilk Eğitim Merkezi olarak da tanınmıştır.
Üniversitemiz bünyesinde; bilimsel bilgi ve deneyimin, teknoloji ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamak amacıyla üniversite - sanayi iş birliğini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak; bölge sanayisini, gücünü bilim ve teknolojiden alan, yenilikçi, öğrenen, yerel ve global düşünebilen bir yapıya dönüştürmek amacıyla üniversitemiz bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu.

Yeditepe Üniversitesi’nde 2006 yılından bu yana 153 TÜBİTAK, 25 Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurumlar, 15 Bilim ve Sanayi Bakanlığı - San-Tez destekli proje üretildi. 59 TÜBİTAK, dört Avrupa Birliği, üç Bilim ve Sanayi Bakanlığı ve 33 diğer kurumlar olmak üzere 99 aktif proje de yürütülmeye devam ediyor. Doktora programlarıyla özel sektör ve sanayi işbirliği içerisinde tez çalışmaları sürdürülürken, projelerin ve işbirliklerin sonucu 24 ulusal, yedi uluslararası patent belgesi alındı. Alınan patentlerin ticarileştirilme çalışmaları başlamış olup; üretim safhasına geçildi. Halen başvuru aşamasında olan 60’ı aşkın patentimiz var. Teknopark ve TEKMER araçlarını kurma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Teknopark İstanbul ile imzalanan sözleşme ile 5000 m2 kullanım alanı olan Yeditepe Teknopark 2017'de kullanıma açılacaktır.
Avrupa, Amerika, Kanada, Çin, Kore ve Uzakdoğu başta olmak üzere dünyanın önde gelen üniversiteleri ile işbirliği yürütmektedir. Yeditepe Üniversitesi ile ABD, Kanada, Çin ve Rusya’da bulunan üniversiteler arasında Öğrenci Değişim Protokolleri ve Memorandum of Understanding anlaşmaları imzalanmıştır. Bu anlaşmalara ek olarak da LLP-Long Life Learning Erasmus programı çerçevesinde Avrupa’daki 700’ü aşkın üniversite ile ikili anlaşmalar imzalanmıştır. Geniş işbirliği ağı sayesinde farklı fakültelerden ve bölümlerden öğrenciler ve öğretim üyeleri yurtdışına giderek eğitim alabilmektedirler. Vakıf üniversiteleri içinde Erasmus ve Exchange ile en fazla yabancı öğrenci değişimi yapan üniversite özelliğimizle de bayrağı elimizde tutmaktayız.

Öğrenci değişim programlarında önemli bir başka konu da kurumlar arasında kredilerin sorunsuz transfer edilmesidir. Avrupa Kredi Transfer Sistem-ECTS Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’da ve diğer ülkelerde öğrencilerin hareketliliğini kolaylaştırmak ve destek olmak amacı ile geliştirilmiştir. Bu sistem öğrenim başarılarının karşılaştırılması ve ölçülmesine, bir eğitim kurumundan diğerine transfer edilmesine olanak sağlar. Avrupa topluluğu eğitim kalitesini artırmak için üniversitelerarası işbirliğini teşvik etmektedir.
Farmakoekonomik ve Farmakoepidermiyolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi: Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi koordinasyonu ile Üniversite, endüstri, Devlet ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak farmakoekonomik ve farmakoepidemiyolojik araştırmalar yapmaktır.

Kök Hücre Mükemmeliyet Merkezi: Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile kök hücre ve gen tedavisi alanında önemli bir projeler gerçekleştirmek üzere kuruldu. Merkezde, kanser, nerodegeneratif, kas ve kemik hastalıklarına ilaveten infertilite (kısırlık) ya da yaşlanmaya bağlı görülen diğer fizyolojik hastalıkların tedavisinde klinik protokollerin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmaların yapılmasının yanı sıra, hücre ve gen tedavi protokollerinin geliştirilmesi ve üretilmesi, materyallerin hücre ve doku mühendisliği alanlarında uygulanması yapılmaktadır.

Gelecek Merkezi: İstanbul Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla kurulmuş olup, Türkiye’nin ilk “Gelecek Merkezini” olma özelliğini taşımaktadır. Gelecek Merkezi, kişilerin ve/veya organizasyonların (kamu, özel sektör, STK) normal, rutin düşünme ve hareket pratiklerinin dışarısına çıkarak yenilikçi fikir ve uygulama geliştirmelerine olanak sağlayan özel olarak tasarlanmış mekandır.

Göz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi: Göz hastalıklarında en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini halkımıza sunmak, en son bilimsel araştırmaları yapmak ve üstün nitelikli göz doktorları yetiştirmek, Tıp ve Sağlık Bilimleri alanlarında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilere alanlarında gerekli olanakları sağlamak üzere kurulmuş ve bu alanda faaliyetlerini sürdürmektedir

Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi: Kamu ve özel sektör için çok disiplinli araştırma ve danışmanlık çalışmalarını yapmak, Üniversite ve sanayi işbirliği sağlayarak bilimsel literatür desteği ile yönetimsel problemlerin çözümünde yeni yönetim teknikleri ve yöntemleri, modelleri üretmek üzere kurulmuş olan merkez alanında öncül merkezlerden birisi olma özelliğini taşımaktadır.

Sağlık Hizmetleri Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi: Özellikle halkın sağlığını ilgilendiren, en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmak ve sağlık bilimleri arasında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik katkıda bulunmaktır.

Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi: Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini analiz etmek, bu ilişkilerin geleceğini tahmin etmek ve politik, askeri, sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel stratejik alternatifler üretmek ve bu konularda yeni düşünme modelleri tanımlamak ve kamuoyu ile bilimsel çalışma sonuçlarını paylaşmaktır.

Yakın Dönem Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi: Üniversitenin faaliyet gösterdiği sosyal bilimlerin tüm alanlarında, toplumun çeşitli bilgilenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik programlar hazırlamak ve yürütmek amacıyla kurulmuş yeni merkezlerimizden birisidir.

Gallery

Fotoğraf Galerisi