Architecture


Prof. Dr. Ayşe Zekiye ABALIMİMARLIK BÖLÜM BAŞKANI’nın MESAJI

İnsan yapısı çevre, açık ve kapalı alanları, kamusal veya özel mekanlarımız, geçmişin mirası ve bugünün ihtiyaçları, tüm öğeleri ile mimarlık mesleğinin sorumluluk alanına girmektedir. Bu kadar geniş yelpaze, içinde pahalı ve kalıcı nesneler olan binaların projelendirilmesinde kamunun, doğanın, kullanıcı ve yatırımcının ortak yararını gözeten çözümler üretmek, şüphesiz çok çeşitli alanlarda bilgi birikimim gerektirir. Bu nedenle mimarlık eğitimi öğrenciler için, hem bilimsel, hem sanatsal, hem teknolojik donanım sağlamalıdır. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü, eğitim ve öğretim esaslarını bu amaç doğrultusunda ve Nisan 1996'da düzenlenen “UIA / UNESCO Mimarlık Eğitimi Tüzüğü”nü temel alarak hazırladı.

Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümünde amacımız; iletişim becerileri ile sorumluluklarını yerine getirebilen, küresel ve yerel koşulları iyi analiz edebilen ve aynı zamanda profesyonel yetenekleri sayesinde dünya mimarları ile yarışabilecek genç mimarlar yetiştirmektir. Kadromuz, "yaparak ve deneyerek öğrenme" metodunu uygulayan, deneyimli, 20.ve 21. yüz yıl uzmanlarından oluşuyor. Dört yıllık bir eğitim içinde ilk yıl, mimarlığa yaklaşım ve temel görsel iletişim eğitimi verilmekte, daha sonra giderek teknik konular ve kültür dersleri ağırlık kazanırken, Mimari Tasarım Stüdyoları aracılığıyla, bilgi birikiminin mimari çözümlere yansıtılması amaçlanmaktadır.

Öğretim kadrosu olarak çabamızın en büyük ödülü, mezunlarımızdan duyduğumuz başarı öyküleridir. Bu nedenle meslek için istekli gençleri kazanmayı amaçlıyoruz.

 

 

Prof. Dr. Ayşe Zekiye ABALI