7417 Sayılı Af Kanunu

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde, kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Üniversitemiz Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğüne aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

 
**YÖK tarafından paylaşılan öğrenci  affına ilişkin bilgilendirme metnini  görmek için tıklayınız
 
Af kanunundan aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.

Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, (terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,

 LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU FORMU

Gerekli Belgeler

Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Lise + Önlisans diploması)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Lisans programlarına yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 6. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (1997 ve daha büyük öğrenciler için)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU FORMU

Gerekli Belgeler

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 2. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 3. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 4. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi
 5. Diploma (Lisans, Yüksek Lisans)

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 83‘ün uygulama esasları çerçevesinde Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu kararlar aşağıda sunulmuştur:

İlgi: (a) 22.07.2022 tarihli ve E-75850160-312-52468 sayılı Yükseköğretim Kurulu yazısı.

 (b) 29.09.2022 tarihli ve E-75850160-312-70005 sayılı Yükseköğretim Kurulu yazısı.

1. İlgi a’da kayıtlı yazının 25. maddesine istinaden burslu programlara yerleşerek kayıt yaptırmayan veya bu programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin burs imkânları devam etmeyecek olup öğrenciler kayıt yaptırdıkları yılın/dönemin öğretim ücretine tabi olacaklardır.

2. 7417 Sayılı Kanundan yararlanan öğrencilerin, en geç 14 Ocak 2023 tarihine kadar mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar mali sürecini tamamlamamış olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. Kanun kapsamında kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren azami süreleri başlamış olacaktır. Bu öğrencilerden intibakı ara sınıflara yapılanların azami öğretim süresi, kabul edildikleri/intibak ettirildikleri sınıfın/yarıyılın azami öğretim süresinden çıkartılarak hesaplanacaktır.

4. 7417 Sayılı Kanundan yararlanmak isteyen lisansüstü öğrencilerin ilişikleri kesilmeden önceki mali durumları dikkate alınmayacak; kabul edildikleri/intibak ettirildikleri aşamadan itibaren üniversite tarafından belirlenmiş olan mali yükümlülükleri yerine getireceklerdir.

5. Kanun kapsamında kurumlarına dönerek kayıt yaptıran lisansüstü program öğrencilerin, ilgili programa kabul edildikleri/intibak ettirildikleri aşama dikkate alınarak azami süreleri belirlenecektir.