Proje Yönetim Ofisi

Yeditepe Üniversitesi ProjeYönetim Ofisi, nitelikli Ar-Ge faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi/işbirlikli proje sayılarının arttırılması için alanında öncü olma hedefiyle, ihtiyaç ve hedef odaklı misyonuyla sahip olduğu güncel ve bilimsel bilgiyi çalışmalarına yansıtıyor. Üniversitemizde, 2018 yılı itibariyle 7'si uluslararası işbirlikli olmak üzere toplam destek bütçesi yaklaşık 40 Milyon TL olan 60 proje yürütülmektedir. Üniversitemiz akademisyenleri TÜBİTAK, TÜBA ve uluslararası kurumlardan 5 ayrı başarı ödülüne layık görülmüştür.

Proje Yönetim Ofisi, Üniversitemiz araştırmacılarının, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerinin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanılarak projelendirilmesi için bireysel ve kitlesel olarak bilgilendirilmelerini, optimum desteğe yönlendirilmelerini, kabul edilen projelerin tabi olduğu mevzuat ve Üniversitemiz araştırma politikaları doğrultusunda yürütülmelerini ve sonuçlandırılmalarını sağlıyor. PYO, Üniversitemiz tarafından desteklenen araştırma projelerinin, bilimsel faaliyetlere katılım ve akademik yayın teşvikinin süreç koordinasyonunu sağlıyor, araştırma faaliyetlerinin devamlılığına öncülük ederek üniversitemizin uluslararası alanda üst sıralarda temsil edilmesini sağlıyor.

Proje Yönetim Ofisi
»» Yeditepe Üniversitesi araştırma kaynakları, teknoloji, cihaz ve merkezlerin belirlenmesi,
»» Adayların belirlenip uygun kaynaklara yönlendirilmesi/eşleştirilmesi,
»» Ulusal ve uluslararası bireysel araştırma projelerine yönelik fon, kaynak fırsatlarının araştırılması,
»» Fon programları kapsamında bilgilendirme günleri düzenlenmesi ve duyurularının yapılması,
»» Başvuru aşamasında bilimsel, teknik, hukuki, muhasebe ve yazı işleri desteğinin sağlanması,
»» Başvurunun kabulü durumunda, sözleşme sürecinin yönetilmesi,
»» Proje yönetim desteğinin sağlanması,
»» Fon programları ile projelerin bilimsel ve teknik veriminin artırılması ve devamlılığının sağlanması,
»» Bilimsel çıktıların maksimizasyonu konularında Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanlarına destek veriyor.

Detaylı bilgi için web sayfamız;

http://projeofisi.yeditepe.edu.tr

 

Projeler

Ulusal Desteklere Başvuru Uluslararası Desteklere Başvuru Tamamlanmış Proje Devam Eden Proje Yarışma Desteği
1036 123 354 57 4