Araştırmacılar İçin

YAP

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Projeleri ve Bilimsel Faaliyetleri Destekleme (YAP) Komisyonu Üniversitemizdeki Araştırma Projeleri ve Bilimsel Faaliyetleri Desteklemeye ait tüm süreç ve işleyişten sorumlu olan, Rektör Başkanlığı’nda Mütevelli Heyeti kararıyla atanan, Rektörlüğe bağlı organdır. YAP süreçlerinin 3 temel ayağı bulunmaktadır;

1) YAP Proje Desteği

2) YAP Bilimsel Faaliyetlere Katılım Desteği

3) Akademik Yayın Teşviki

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Projeleri ve Bilimsel Faaliyetleri Destekleme (YAP) Komisyonu, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırma projeleri ve bilimsel faaliyetlerin değerlendirilmesi, kabulü, mali açıdan desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi hakkındaki usul ve esasları YAP Yönergesi kapsamında yürütür.

Detaylı bilgi ve formlar  https://projeofisi.yeditepe.edu.tr/adresinde yer almaktadır.

Proje Yönetim Ofisi (PYO)

Yeditepe Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi (PYO), Eylül 2018 tarihi itibari ile Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Proje Yönetim Ofisi’nin ana görev ve sorumluluğu; temel araştırma projeleri süreç ve faaliyetleri olmakla birlikte, Yeditepe Üniversitesi Araştırma Projeleri ve Bilimsel Faaliyetleri Destekleme (YAP) süreçleri kapsamında da görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Detaylı bilgi ve formlar  projeofisi.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO)

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO); AR-GE ve teknoloji geliştirme çalışmalarıyla, ileri teknolojilerin ülke sanayisine kazandırıldığı, yeni ürün ve teknolojilerin ekonomik değere dönüştürüldüğü sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktadır. Özellikle sağlık, biyomedikal, ileri malzemeler ve yazılım gibi alanlarda üniversite - sanayi iş birliğini üst düzeye çıkararak ileri teknoloji kullanan ve/veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek, yenilikçi teknoloji alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri bir ortam ve destek sağlamak, üniversitede üretilen bilgi ve uygulamalı araştırma sonuçlarını ekonomik değere dönüştürmek, ulusal ve uluslararası şirketlerin bir arada, üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak amacıyla 2015 yılında kurulmuştur. Detaylı bilgi ve formlar tto.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.