Özel Eğitim Öğretmeni Farklı Yöntemler Uygulayabilmeli

Yeditepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, 2019-2020 akademik yılında eğitim vermeye başlıyor

Yeditepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zuhar Rende-Berman, “Öğretmen bilime dayalı yaklaşım ve yöntemlerle donanımlı olmalı. Denediği bir yöntem ile çocuğun öğrenmesinde gelişim sağlanamıyorsa, verilere dayalı kararlar alıp farklı yöntemler uygulayabilmeli” diyor.

Özel Eğitim Öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre en çok öğretmen açığının bulunduğu ilk dört programdan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu ihtiyaca yönelik Eğitim Fakültesi bünyesinde Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nü açan Yeditepe Üniversitesi, bu yıl bölüme 5’i tam, 35’i yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 40 öğrenci alacak.

İngilizce eğitim vermeye başlayacak Yeditepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, uygulamalı akademik eğitimin yanı sıra araştırmalara dayalı müzik terapi, sanat terapi, oyun terapisi ve drama gibi yenilikçi yaklaşımlarla özel eğitime gereksinim duyan bireylerin sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek donanıma sahip mezunlar yetiştirecek. Bölümden mezun olanlar özel eğitim öğretmeni olarak kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecek ya da akademik kariyerlerine devam edebilecek.

Çalışmalar Yaygınlaştırılıp Eğitim Ortamlarına Taşınmalı

Özel Eğitim Öğretmenliği ile ilgili bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zuhar Rende-Berman, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara daha etkili bir eğitim ve dolayısıyla yaşam sunulabilmesi için bu alanda çalışacak daha fazla kişiye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Özel eğitim alanında üniversitelerin çok iyi çalışmalar yaptığını anımsatan Rende-Berman, bu çalışmaların alana yaygınlaştırılmasındaki önemli ayaklarından birinin çok iyi yetişmiş özel eğitim öğretmenleri olduğunu belirtti.

Özel eğitim öğretmenlerinin araştırma yönünün güçlü olması ve alandaki gelişmeleri izleyebilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Rende-Berman, bu noktada İngilizceye hâkim olmanın önemli bir avantaj sağladığına işaret etti. Dr. Rende-Berman, “İngilizcede yeterlilik öğretmenlere önemli bir bağımsızlık sağlayacak, dolayısıyla özel eğitim literatüründeki araştırmalara ulaşıp bu yenilikçi kazanımlarını eğitim ortamlarına taşıyabileceklerdir” diye konuştu.

Özel Eğitim Öğretmeni Donanımlı Olmalı

Toplumda özel eğitim öğretmenliğinin zor olduğu düşüncesinin öncelikle değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Rende-Berman gençlere “Problem çözmeyi, insanlarla, çocuklarla çalışmayı seviyorsanız ve içinizde güçlü bir adalet duygusu varsa bu mesleği çok iyi yapabilirsiniz” dedi.

Özel eğitim öğretmeninin iyi bir sınıf öğretmeni olmak yanında zengin öğretim yöntemleri ile donanımlı olması gerektiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Rende-Berman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özel eğitim öğretmeni her çocuğa, onun özgün bir birey olduğunu unutmadan yaklaşabilmelidir. Özel eğitime gereksinim duyan çocuğa gelişim düzeyine uygun, yaşıtlarıyla aynı eğitim programı çerçevesinde öğrenmesini sağlayacak Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlayıp uygulayabilmelidir.”

Ekip Çalışması Olarak Özel Eğitim

Özel eğitim hizmetlerinin bir ekip çalışması olarak yürütüldüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Rende-Berman, şunları kaydetti:

“Özel eğitim öğretmeninin eğitimin planlanması ve yürütülmesi sürecinde, ebeveyn ve diğer eğitimciler ile etkili iletişim ve güçlü işbirliği kurarak çalışması çok önemlidir. Çocuğun gelişim ve öğreniminin sürekliliğini sağlamak amacıyla, özel eğitim öğretmeni okul içi ve okul dışı aktiviteleri koordine ederek ebeveynlere rehberlik edebilmelidir.”

Basın Yansımaları: dha.com.tr | aa.com.tr | mynet.com