2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi ÖN KAYIT Tarihleri

Sevgili Öğrenciler,

Ön kayıtlar  8 Ocak  -  16 Ocak  2018  tarihleri arasında yapılacaktır.

Ders ve derslik planlamaları öğrencilerin ön kayıt süresince yapmış oldukları talepler doğrultusunda en uygun biçimde düzenlendiğinden tüm lisans öğrencilerinin(hazırlıktan bölüme geçmeye hak kazanmış, ilk defa ders alacak öğrenciler dahil) ön kayıt yaptırması gerekmektedir. 
Ön kayıt ve ders kayıt süreçlerinde ders seçme kuralları geçerlidir. (bknz: 13.06.2017 tarihli OBS Sistem Duyurusu)

Akademik Takvimi Görmek İçin Tıklayınız

 

Ön Kayıt Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve Zamanlamalar

 

08-16 Ocak 2018

 • 2018 Bahar dönemi için ön kayıt açılacaktır.
 • Bu süre içerisinde bahar döneminde almak istediğiniz dersleri OBS sistemi ön kayıt ekranından girerek belirleyebilirsiniz.
 • Bu süre içerisinde talep ettiğiniz ders veya derslerde değişiklik yapabilirsiniz.
 • Ön kayıt yaptırmak için mali onay şartı aranmamaktadır.
 • Ön kayıt derse kayıt olma anlamı taşımamaktadır.
 • Derslerin açılması sizlerden gelecek olan taleplere göre yapılacaktır.
 • Ön kayıtta talep edilen dersler, yeterli sayıda talebe ulaştığında yer, zaman ve eğitimci bilgileri ile planlanacaktır.
 • Yeterli sayıda talebe ulaşmamış dersler, ilgili dönemde açılmayabilir.
 • Ön kayıt süresinin bitiminde son kaydedilen talepler geçerli sayılacaktır.
 • Ön kayıt yapmayan öğrencilerin ders kayıtları yapılamayacaktır.

24-25 Ocak 2018

 • 23 Ocak 2018 saat 23:59 itibari ile 2018 Bahar dönemine ait sistemde mali onayı olan öğrenciler için ders ataması yapılacaktır.
 • Ön kayıt yaptırdığınız derslerden açılmış olan derslere kaydınız, mali onayı açık olan öğrenciler için, onay bekleyen başvuru olarak danışmanın ekranına düşecektir.
 • Ön kayıt yaptırmış ancak mali onay problemi olan öğrenciler için sistem tarafından otomatik ders kaydı yapılmayacaktır. Bu durumdaki öğrenciler ders kayıt tarihlerinde (25–26 Ocak) kotası müsait olan derslere ders kayıtlarını kendileri yapacaktır.

25-26 Ocak 2018

 • Danışmanınız uygun gördüğü dersleri onaylayabilir. Sistem tarafından oluşturulan programda herhangi bir çakışma olması durumunda ise, başvurunuzu reddedebilir.
 • Ön kayıt yaptırdığınız derslerin şube değişiklikleri bu dönemde yapılabilir.
 • Sistem tarafından yapılmış olan ders kaydında düzeltme veya kotası müsait olan başka derslere kayıt olabilme işlemleri danışman onayı ile daha önceden yapılageldiği gibi olacaktır.

29 Ocak 2018

 • Bahar dönemi dersleri başlayacaktır.

 

Tüm öğrencilerimizin yeni yılını kutlar, sağlıklı, başarılı bir akademik dönem dileriz.

 

Sosyal Medyada da Bize Takip Edin!