Akademik Kadro Alım İlanı

T.C.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 25. ve 23.maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı – Onkoloji Bölümü

Profesör

1

İletişim Fakültesi

Radyo, TV ve Sinema

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü – Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalı

Doçent

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü – Muhasebe Alanı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek  Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek  Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi  (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans -Y.Lisans -Doktora ) belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini ve not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını  içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

 

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
( Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

 

İlan olunur.
Son Başvuru Tarihi : 04.07.2018

 

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00