Akademik Kadro Alım İlanı (Nisan 2019)

T.C.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Profesör

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.


Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalına başvuracak adayların 80 Puan ve üzeri (YDS veya muadili)  bir dil belgesine sahip olması, Hukuk Fakültesi mezunu olması, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Özel Hukuk alanında yapmış olması, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku alanında çalışmaları ve yayınları bulunması ve en az 1 yıl Öğretim Üyesi olarak çalışmış olması beklenmektedir.


Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

 

Son Başvuru Tarihi: 29.04.2019

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00