Basında Biz - Ceza Hukukunun Güncel Sorunları Yeditepe’de Tartışıldı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumu Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği sempozyumun açılış oturumunu üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Duygun Yarsuvat yönetti.
Sempozyumda ele alınan konuların bugün Türkiye’nin en önemli güncel sorunlarıyla ilgili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, toplumun güncel hukuk sorunlarına karşı duyarlı olması gerektiğini, bu duyarlılığın sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etti.

Sempozyumda, “Hareketin Şekilleri Bakımından Ayrım Kapsamında İhmal Suretiyle İcrai Hareket”, “İfade Özgürlüğü Bağlamında Tehlike Suçlarının Düzenlenişine İlişkin Bir Değerlendirme”, “Cinsel Suçların Önüne Geçmede Kimyasal Kastrasyon Uygulaması Bir Çözüm müdür?”, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumuna İlişkin Sorunlar”, “Yeni Düzenlemeler Işığında Düşman Ceza Hukuku Açısından Önleme Aramaları”, “Terörizmin Finansmanı Suçu”, “Yalan Tanıklık Suçu” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçunun Anayasal Haklar Karşısındaki Konumu” başlıklı oturumlarda güncel sorunlar incelendi.

Basın Yansımaları: dha.com.tr