Bilgi Merkezi - AKADEMİK AÇIK ARŞİV ve ERİŞİM ESASLARI ve POLİTİKASI

Değerli Bilgi Paydaşlarımızın Dikkatine!!!

AKADEMİK AÇIK ARŞİV ve ERİŞİM ESASLARI ve POLİTİKASI

Yeditepe Üniversitesi ve bağlı kurum/kuruluş mensuplarının, kurumda çalıştıkları süre içinde iç ve dış paydaşlarla doğrudan ya da dolaylı olarak oluşturdukları bilimsel çalışmalarını, Bilgi Merkezi bünyesinde oluşturulan Akademik Açık Arşiv adıyla hizmete sunulan, kurumsal açık arşivinin kullanıcı ve araştırmacılarının yararlanma koşullarını, sorumluluklarını, açık erişime sunulmasına ilişkin usul ile esasları düzenleyen AKADEMİK AÇIK ARŞİV ve ERİŞİM ESASLARI ve POLİTİKASI’nı incelemek için tıklayınız