Kalite Yönetimi Sertifika Programı

İçinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 çağında, kalite kavramı işletmelerin rekabet gücünü artıran temel faktörlerden biri olmaya devam etmektedir. Bu rekabet gücüne sahip olmak isteyen işletmeler için Toplam Kalite Yönetimi anlayışı da bir vazgeçilmezdir.  Toplam Kalite Yönetimi, müşteri beklentilerini ve isteklerini her şeyin üstünde tutan ve kaliteyi ürün veya hizmet oluşturma faaliyetlerini yürütürken yakalamayı amaçlayan bir yönetim sistemidir. Dolayısıyla, Toplam Kalite Yönetimi felsefesini anlamak ve temel araçları hakkında bilgi sahibi olmak, gelecekte bu işletmelerin çeşitli birim ve seviyelerinde yer alacak tüm çalışanlar için bir gereklilik haline gelmiştir.
 
Kalite Yönetimi Sertifika Programı, Yeditepe Üniversitesi ve KalDer tarafından, üniversiteler ile yapılan iş birliği doğrultusunda önemli ve fark yaratacak bir sertifika programı olarak geliştirilmiştir. İşletmelerin kalite bölümlerinin yönetiminde ya da genel yönetimde yer almak isteyen tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Program kapsamındaki tüm dersler teorik ve uygulamalı olarak Yeditepe akademisyenleri ve KalDer eğitmenleri desteği ile yürütülecektir.
 
Üniversitemizin Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve tüm diğer fakültelerinden, kalite konusuna ilgi duyan bütün öğrencilerinin faydalanabileceği bu sertifika programı, üç dersten oluşmaktadır. Öğrencilerimiz bu dersleri seçmeli olarak alabilecek ve başarıyla tamamlamaları halinde Yeditepe Üniversitesi ve KalDer ortak sertifikasına sahip olacaklardır.

BBA 414 Toplam Kalite Yönetimi
BBA 416 Kalite Yönetim Sistemleri
BBA 418 EFQM

Derslerini seçmeli olarak alan ve başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz sertifika hakkına sahip olabilirler.

Detaylı bilgi için: okunday@yeditepe.edu.tr adresine sorularınızı yöneltebilirsiniz.