Kayıt Dondurma

2017 Bahar Dönemi itibariyle tüm öğrencilerimiz kalan eğitim süreleri boyunca bir (1) kez, tek dönem olmak üzere ücretsiz kayıt dondurma hakkına sahiptir.

*2016-2017 Bahar dönemi için kayıt yaptırmış olan öğrencilerimiz, ödedikleri ücretlerin bir sonraki yıla aktarılması kaydıyla kayıt dondurma haklarını kullanabilirler.