Peyzaj Mimarlarına Yeni İş Alanları

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Darby, yapılan yasal düzenlemelerin kentsel tasarım ve peyzaj mimarlarına yeni iş sahaları doğurduğunu söyledi

Betonlaşan dünyada nefes alacak alanlara ihtiyaç olduğu gerçeğini gören yönetimler, geç de olsa bu yönde adımlar atıyor. Türkiye’de yapılan yasal düzenlemelerle de kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı uzmanlarına daha çok görev düşüyor.Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Darby, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanındaki gelişmeleri değerlendirerek bu bölümün mezunlarını umutlandıran bilgiler verdi. Geçen yıl yapılan yasal düzenlemelerle Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunlarına yeni iş sahaları açılacağını ifade eden Prof. Dr. Darby, bu düzenlemelerin“İmar planlarına ek olarak Kentsel Tasarım Rehberi hazırlama ve yapılan her şehir planında peyzaj mimarının da imzasının aranması” olduğunu söyledi.

Kentsel Tasarım Rehberi

Prof. Dr. Dilek Darby, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 30/7’inci maddesinde “Kentsel tasarım projesi doğrultusunda … uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içerecek şekilde ‘Kentsel Tasarım Rehberi’ hazırlanması gerekir” ifadelerin yer aldığına işaret etti. İmar Kanunu’nun 8/ğ maddesinde de “köy tasarım rehberleri hazırlanabileceği”nin vurgulandığına dikkati çeken Prof. Dr. Darby, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yerel yönetimler için hazırladığı ‘Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlama El Kitabı’nda, Kentsel Tasarım Rehberleri’nin, kentsel tasarım konusunda deneyimli ‘Şehir Plancısı, Mimar ve Peyzaj Mimarı’ unvanlarına sahip ekip tarafından hazırlanması gerektiği kaydediliyor” diye konuştu.

Mimari Estetik Komisyonlar

Prof. Dr. Dilek Darby, Planlı İmar Yönetmeliği ile yapı ruhsatı alma aşamasında peyzaj projeleri hazırlama zorunluluğu getirildiğini de anımsattı. Yönetmeliğin 66. maddesinde Mimari Estetik Komisyonları’nda Peyzaj mimarlarına da yer verildiğini kaydeden Darby, “Bu yönetmeliğe göre komisyon İnşaat Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Sanat Tarihçisi, Şehir Plancısı ve Harita Mühendisinden oluşacak” dedi.

Bu gelişmeler doğrultusunda “kentsel tasarım ofisleri kurulmaya başlanacağı”, “kentsel tasarım rehberlerinin aranacağı” ve “yurt dışında da çok önemli bir avantaj olacağı” öngörüsünde bulunan Darby, özel ve kamu sektöründe peyzaj mimarı gereksiniminin artacağını ifade etti. Prof. Darby, peyzaj mimarlarına ihtiyaç duyulacak alanları şöyle sıraladı:

 • Peyzaj mimarlığı ofisleri,
 • Şehircilik, mimarlık ve inşaat ofisleri,
 • Kentsel tasarım ofisleri,
 • Belediyeler,
 • Bakanlıklar, Karayolları Genel Müdürlüğü,
 • Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
 • Özel ofisler,
 • Kültür Turizm Bakanlığı,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • Milli Parklar Genel Müdürlükleri,
 • Sivil toplum Kuruluşları…
   

► Mimarlık Fakültesi tüm bölümleri ve

► Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü hakkında bilmek istediğiniz her şey ve daha fazlası web sayfasında...

 

Basın Yansımaları : www.haberturk.com , www.mynet.com , www.aa.com.tr