Tıp Fakültemiz ve Hastanelerimizin Reakreditasyon Süreci Başlıyor

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014 yılındaaltı yıllığına olmak üzere, Tıp Eğitimi Programlarını Akreditasyon ve Değerlendirme Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edilmiştir.

Kurumumuz ayrıca, 2016 yılında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından, ara dış değerlendirme sürecine tabi tutulmuştur. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da yıllık öz değerlendirme raporu hazırlanarak UTEAK’a sunulmuştur. Kurumumuz tüm bu süreçleri başarı ile geçirmiştir.

Re-akreditasyon Süreci: 2019 yılı Şubat ayında ise TEPDAD’a re-akreditasyon için başvurulmuş, başvurunun kabul edilmesi ile “YÜTF Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Öz Değerlendirme 2019 Raporu (ÖDR)”, Ekim ayında UTEAK’a gönderilmiştir. UTEAK’ın Aralık ayında yaptığı toplantı sonucunda raporumuz uygun bulunarak, fakültemize ve hastanelerimize ziyaret kararı alınmıştır.

Detaylar için tıklayınız.