Yüksek Öğretimde Kalite Değerlendirmesi Semineri

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ''Yükseköğretimde Kalite Değerlendirmesi'' isimli bir seminer düzenleyecek. 
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü Sertifika Akreditasyonu Programı Direktörü Dr. Turan Ayvaz'ın konuşmacı  olacağı seminer 12 Kasım 2018 saat 16.00'da Mühendislik Fakültesi Binası B-308 numaralı sınıfta gerçekleşecek. 

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü, ANSI’nın, Amerikan Eğitim Bakanlığı ve çeşitli düşünce kuruluşları ile üniversitelerin kalitesi konusunda ortak yaptığı çalışmalar konusunda bilgilerin paylaşılacağı seminer ile ilgili  detaylı  bilgi  Makine Mühendisliği bölümü web sayfasında..