Geleceğinize Yeditepe Üniversitesi ile Yön Verin

Çağdaş ve güncel akademik program ve uygulamalarıyla bilgi çağına dönük eğitim veren Yeditepe Üniversitesi, odağına araştırma ve öğrenciyi alarak üniversite-sanayi işbirlikleriyle topluma yönelik bilimsel katkılarını her geçen gün arttırıyor.

Yeditepe Üniversitesi, Bedrettin Dalan öncülüğünde, 26 Ağustos 1996'da, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı tarafından kuruldu. Yeditepe Üniversitesi, çağdaş, dünyayla entegre akademik eğitiminin yanı sıra araştırma ve laboratuvar altyapısı, sosyal alanları, spor tesisleri ve yurtlarım da içinde barındıran sürdürülebilir kampüsü ile öğrencilerine bütün bir üniversite yaşamı sunuyor.

Yeditepe Üniversitesi, 17.296 Öğrencisi, 1.509 Akademisyeni, 13 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulunda; 4 Ön Lisans, 69 Lisans (6 Tane -Uluslararası Ortak Lisans Programı), 92 Yüksek Lisans ve 44 Doktora programıyla bir dünya üniversitesi.

Uluslararası Tanınırlık

Dünyada sınırların kalkmasıyla birlikte uluslararasılaşma kavramı da üniversitelerde ortaya çıkan kavramların başında geliyor. Dünyanın farklı yerlerinde çalışmak, yaşamak isteyen öğrenciler, uluslararası arenada söz sahibi bir üniversitede okuyarak işe başlamayı tercih ediyor. Uluslararası tanınırlığa sahip bir üniversite olan Yeditepe Üniversitesi, bilime yön veren güçlü akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda ödülün de sahibi oluyor. Eğitim dili İngilizce olan Yeditepe, patent sayılan ve proje başvurularıyla "Araştıran, Keşfeden ve Üreten Üniversite" olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Yeditepe Üniversitesi’nin Başarısı Dünyada Tescillendi

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı'ndan geçen Yeditepe Üniversitesi, eğitim kalitesini ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının denetimleriyle tescilliyor.

Yeditepe Üniversitesi, sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda dünyanın en iyi üniversitelerinin temsil edildiği Green Metric (Yeşil Ölçüm), Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) üyesi.

Yeditepe Üniversitesi, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) "Dünya Üniversiteleri", "Asya'nın En İyi Üniversiteleri", "Klinik ve Sağlık", "Genç Üniversiteler", "THE Etki Sıralaması" listelerinde yer alıyor.

Üniversitelerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlan kapsamında değerlendirildiği, 2022 Times Higher Education (THE) sıralamasında da Yeditepe, dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girdi. Yeditepe, yapılan değerlendirmede 17 küresel amacın 17'sinde de yaptığı çalışmalarla üst sıralarda yerini aldı.

2016 yılından bu yana gerçekleştirilen 7Tepe Yeni Fikir Programı, erken asama girişimlere yönelik yürütülen bir hızlandırma programı. Program kapsamında girişimcilik iş geliştirme eğitimleri, mentorluk, yatırım ve müşteri ağlarına erişim destekleri sağlanıyor. 7tepe Yeni Fikir Rakamları: 250'nin üzerinde başvuru alındı. 150 saatin üzerinde eğitim verildi. 200 saatin üzerinde mentorluk verildi.

Burs Olanakları

Üniversiteye yerleşen öğrenciler YKS başarı puan ve sıralamaları doğrultusunda, yüzde 50 ve yüzde 100 burslu kontenjanlara yerleştiriliyor. Bunun yanında öğrenciler yine başarı ve sıralamalarına göre belirli miktarda verilen aylık ödemeler, yurt bursu, servis bursu ve diğer burs olanaklarından faydalanıyor. Belirli spor dallarında okul takımına dâhil olan öğrenciler eğitim bursu almaya hak kazanıyor. Bunun yanında yerleşmiş oldukları programlarda, sınıfının birincisi. İkincisi ve üçüncüsü olan öğrencilere eğitim ücretlerinde belirli oranlarda burs sağlanıyor. İSTEK Vakfı eğitim kumrularından mezun olan öğrenciler yine belirlenen koşul ve kurallarla burs alabiliyor.

Araştıran, Keşfeden ve Üreten Üniversite

Bir araştırma üniversitesi olan Yeditepe Üniversitesi, ulusal ve uluslararası bilim kuruluşlarından ödül almış seçkin akademisyen kadrosu; 14 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 500 laboratuvar ve 46 stüdyosuyla tam donanımlı gençler yetiştiriyor.

Sosyal Olanaklar

Yeditepe Üniversitesi'nde, 53 öğrenci kulübünün yanı sıra 38 branşta faaliyet gösteren başarılı 55 spor takımı bulunuyor. Öğretim üyelerinin danışmanlığında, öğrenci kulüplerinin organizasyonu ile kültür, sanat, bilim ve spor alanları başta olmak üzere birçok alanda, her yıl yüzlerce etkinlik ve topluma dokunan çok sayıda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriliyor.

Şehrin Merkezinde Yeşil Kampus

Yeditepe Üniversitesi, yurtları ve sosyal alanları ile İstanbul Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşiminde bulunan bir kampüs üniversitesi. Diş Hekimliği Fakültesi hariç tüm fakülteleri aynı kampüs içinde yer alıyor. Öğrenciler kampüs içinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kampüs üniversitesi olması öğrencilerin kendi bölümleriyle ilgili eğitim alırken birçok sosyal olanaktan ve aynı zamanda diğer bölümlerle işbirliğiyle sağlanan ek eğitim ve gelişim olanaklarından kolaylıkla yararlanması, akademik ve sosyal açıdan hayata hazırlanması için ideal bir ortam sağlıyor. Ayrıca üniversitenin çeşitli birimlerinde derslerini aksatmayacak şekilde, belirli zamanlarda çalışan bazı öğrenciler yemek veya yurt bursu hakkına sahip oluyorlar.

İş Dünyasıyla Kampüste Tanışın

Kariyer Gelişim ve Mezunlarla iletişim Ofisi ile Mezunlar Derneği'nin çalışmaları, uzun-kısa dönem staj olanakları ve eğitim içi uygulamalarıyla Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerine meslek hayatlarının kısa bir simülasyonunu sunuyor. Öğrenciler, iş dünyası ile kampüste tanışıyor ve kariyer hayatlarındaki ilk adımlarını kampüsün dışına çıkmadan atma fırsatı yakalıyor. Mezunların yaklaşık yüzde 60'ı hemen mezuniyet sonrasında, diğerleri ise mezun olduktan sonra 6 ay içinde iş bulabiliyor. Alanlarında aldıkları eğitimle tam donanımlı ve yetkin olarak mezun olan Yeditepeliler, aldıkları eğitimin avantajını kullanarak kısa sürede pozisyonlarında yükselebiliyorlar.

400'ün üzerinde ERASMUS anlaşması

Yeditepe Üniversitesinin 400'ün üzerinde Erasmus ve Exchange öğrenci değişim anlaşması bulunuyor. Ayrıca 6 üniversiteyle çift diploma anlaşması bulunuyor. 60 farklı ülkeden öğrencisi, 46 farklı ülkeden de akademisyeniyle Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerine kampüsünde uluslararası yaşamı sunuyor.

Çift Diploma Anlaşmaları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nün University of North Carolina Wilmington (ABD) ile, Uluslararası İşletme Yönetimi / Almanca Bölümü'nün Kiel University of Applied Sciences (Germany) ile, Ekonomi Bölümü'nün Huron University (Canada) ile, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nün Coe College (ABD) ile çift diploma anlaşması bulunuyor. Ayrıca, Uluslararası Finans Bölümünün State University of New York (ABD) ile yeni kurulan çift diploma anlaşması, Uluslararası Finans Bölümünün King's University College - Western University (Canada) ile yeni kurulan çift diploma anlaşması bulunuyor.

Neden Yeditepe Üniversitesi?

26 yılda 53 bine yakın mezunuyla büyük bir aile. Mezunların iş bulmasında bu büyük network çok önem taşıyor.

Yeditepe Üniversitesi, uluslararası tanınırlığa sahip bir üniversite.

Yeditepe Üniversitesi, imzaladığı birçok uluslararası işbirliği anlaşmasıyla öğrenci ve öğretim üyelerine uluslararası projelerde yer alma deneyimi sunuyor.

Sürdürülebilir Bir Yaşam: Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı'nın (ISCN) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) üyesi. Üniversitelerde sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki ilk ve tek derecelendirme kuruluşu olan Ul Green Metric'in (Yeşil Ölçüm) değerlendirmesinde 2017'den beri Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

2022 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması, "Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu" açısından birinci sırada.

Sahip olduğu 1.000.000 watt kapasiteli güneş panelleri sayesinde kendi enerjisinin yüzde 10'unu kendisi üretebiliyor.

8 Farklı Dil Öğrenme Olanağı: Eğitim dili İngilizce olan Yeditepe Üniversitesi, ayrıca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü'nde ve Meslek Yüksekokulu'nda Almanca, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü'nde Fransızca, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Rusça eğitim veriyor. Üniversite ayrıca 8 farklı yabancı dil öğrenme olanağı sunuyor.

Multi-Disipliner Eğitim: Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu çift ana dal ve yan dal imkânları ve bölümler arası multidisipliner projelerle onların disiplinlerarası bakış açılarının gelişmesini sağlıyor. Ayrıca "Modüler Eğitim" ve konsantrasyon programları kapsamında farklı bir alanda da uzmanlaşma olanağı sunuyor.

Teknopark İstanbul'un içerisinde 30.000 metrekarelik bir alana kurulmuş olan Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Üssü, özellikle savunma, uzay sanayi ve biyoteknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarına 2021 yılından beri çalışmaları için ev sahipliği yapıyor.

Üniversite-Kamu Sanayi-Toplum, Dörtlü Sarmal işbirliği ile Yeditepe Üniversitesi, hem lisans hem de lisansüstü programlarında sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı çalışmalarıyla bu yapıyı verimli bir şekilde işletiyor. Üretilen bilginin teknolojiye ve ürüne dönüşmesinde öncülük ediyor