ARŞİV

Yeditepe Üniversitesi akademik ve idari birimlerine ait arşiv malzemesi niteliğindeki evrak, belge ve materyallerin herhangi bir sebepten dolayı kayba uğramaması, YÖK’ün belirlediği Standart Dosya Planına uygun olarak korunmalarının teminini ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin Devlet Arşivleri Başkanlığının belirlediği usul ve esaslara uygun olarak imhasını gerçekleştirmesi birimimizin başlıca görevlerindendir.

Pınar MORAY ŞAHİN
Arşiv Sorumlusu
0216 578 00 00 / 1237

Aydoğan BOZKURT
Uzman
0216 578 00 00 / 1238

Cemal AZANPA
Uzman Yardımcısı
0216 578 00 00 / 1238